Giao dịch cổ phiếu Mỹ
FINANCIAL.ORG KHUYẾN KHÍCH KINH DOANH VỚI TƯ DUY ĐẦU TƯ

Có một sự khác biệt lớn giữa đầu tư và giao dịch. Đầu tư thường được liên kết đến một kết quả đảm bảo và thường hướng tới các mục tiêu tài chính trung bình đến dài hạn. Mua cổ phiếu của Các doanh nghiệp trên S&P 500 và giữ chúng trong một vài năm với lợi nhuận gần như đảm bảo hàng năm 9-10% là một khoản đầu tư.

Trong khi giao dịch thường liên quan đến việc đầu cơ cho mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn.

Tại sao không biến Giao dịch thành một khoản Đầu tư?


Thứ nhất, Tư duy Đầu tư Kinh doanh Mới. Tại Financial.org , chúng tôi muốn thay đổi nhận thức này và khuyến khích khái niệm Kinh doanh mới với Tư duy đầu tư. Nếu một nhà đầu tư kinh doanh để đạt được lợi nhuận ngắn hạn, anh ta/cô ta sẽ rất có thể suy đoán. Nhưng nếu một nhà đầu tư đang mua cổ phiếu tốt với mức giá tốt, họ sẽ đầu tư thông qua kinh doanh. Kinh doanh trở thành phương tiện, trong khi Đầu tư trở thành Đích đến. Kết quả của sự thay đổi mô hình này có thể rất bổ ích.

Duy trì sự tập trung và thực hiện tốt nhất.


Thứ hai, Duy trì khóa học. Chúng tôi muốn các thành viên của mình học hỏi kinh doanh bằng cách chỉ tập trung vào một số cổ phiếu được lựa chọn của các tập đoàn S&P 500. Để tối đa hoá các giao dịch thắng lợi trong thời gian dài, một nhà đầu tư nên phát triển thói quen chỉ kinh doanh các Cổ phiếu Tốt nhất trên thế giới như Google, Apple, Exxon Mobile, v.v.

Giảm thiểu Chi phí Kinh doanh Ẩn


Financial.org đã có thể đảm bảo các tài khoản kinh doanh ký quỹ không lãi suất cho các thành viên. Financial.org tìm cách cộng tác với các FSP được chọn mà sẵn sàng cung cấp cho các thành viên của chúng tôi tài khoản kinh doanh ký quỹ không lãi suất. FSP thường tính lãi suất ký quỹ mà thường thấp hơn thẻ tín dụng và các khoản vay cá nhân không có bảo đảm. Tuy nhiên, vẫn có thể đàm phán vì lãi suất cho khoản vay ký quỹ không phải là bắt buộc theo luật liên bang hoặc quy định của liên bang. Như vậy, chúng tôi đã có thể sử dụng số lượng không giới hạn thành viên của mình như là con bài mặc cả để thương lượng cho tài khoản kinh doanh không lãi suất kỹ quý cho tất cả các thành viên của chúng tôi.

Financial.org - Công thức đơn giản để Thành công


Kết hợp hai chiến lược đơn giản cộng với tính năng miễn phí, ngoài kiến thức và kỹ năng tài chính đúng đắn mà Financial.org sẽ tiếp tục cung cấp tại mọi thời điểm trên hành trình, chúng tôi tin tưởng rằng các thành viên của chúng tôi sẽ có khả năng phát triển các kỹ năng kinh doanh tốt để tạo ra những lợi ích tốt trong dài hạn từ việc mua bán cổ phiếu S&P500 được chọn. Giáo dục tài chính bao gồm quá trình học tập. Một quá trình có thể mất vài tháng đến nhiều năm. Và đây là một quá trình liên tục sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng tại Financial.org, chúng tôi hứa sẽ làm cho nó trở thành một quá trình bổ ích! Rốt cục, cuộc sống là kinh nghiệm học tập mãi mãi.

Khi nói đến đầu tư, cơ hội và rủi ro là không thể tách rời. Tại Financial.org, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác định cả hai để bạn có thể đầu tư với sự tự tin.
CÓ THỂ TẢI VỀ
CÓ THỂ TẢI VỀ
Tải về các ứng dụng di động chính thức của chúng tôi ngay hôm nay.
Financial.org là một nền tảng giáo dục. Chúng tôi KHÔNG giao dịch với chứng khoán và không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ các Nnhà cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ Tài chính.
Mọi Quyền Đã Được Bảo Lưu © 2016 - 2019