ຫຼັກຊັບສະຫະລັດທີ່ເລືອກໄວ້
ພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ເສດຖະກິດສໍາຄັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ຂອງທ່ານ

ຄະນະລົງທຶນຂອງ Financial.org ເຊື່ອວ່າ ຮຸ້ນທີ່ເນັ້ນໃສ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັກກະຍະພາບການເຕີບໂຕ ອີງຕາມການສຶກສາວິເຄາະ ວິໄຈ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນແນວຄິດຂອງທີມຊ່ຽວຊານນັກລົງທຶນຂອງ Financial.org;​ ຄວາມຈິງແລ້ວ, ມີຫລາຍອົງກອນປະເມີນ, ອົງກອນວິໄຈເອກະລາດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຍັງໄດ້ແນະນໍານັກລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ພິຈາລະນາຊື້ຮຸ້ນເຫລົ່ານີ້ ຄືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ອີງຕາມນະໂຍບາຍຄວາມໂປ່ງໃສ່ຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ, Financial.org ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເປີດເຜີຍວ່າ ອົງກອນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງແມ່ນບໍ່ມີກໍາມະສິດໃດໜຶ່ງໃນຮຸ້ນທີ່ແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມ. ຄວາມຈິງ ມີນະໂຍບາຍບໍລິສັດພວກເຮົາ ທີ່ບໍ່ມີພະນັກງານຄົນໃດ ແລະ ສະມາຊິກທີມງານຜູ້ບໍລິຫານຄົນໃດ ທີ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນ S&P 500 ໃດໜຶ່ງ.​

ຄໍາແນະນໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນຄໍາແນະນໍາ ຫລື ການຮັບຮອງ ເພື່ອຊື້. ຖ້າສະມາຊິກຊື້ຮຸ້ນຂ້າງລຸ່ມ, ເຂົາເຈົ້າຄວນຈະເຮັດແນວນັ້ນ ຕາມດຸນພິນິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ບໍ່ເປັນຜົນມາຈາກຄໍາແນະນໍາຂອງ Financial.org ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສູນເສຍໃດໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມ ຫລື ຍອມຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາພວກເຮົາ.
ບໍລິສັດ Alphabet Inc. (GOOG) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1998
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

ຖະໜົນ 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
ອາເມລິກາ
ໂທ: 650-253-0000
ເວັບໄຊ: https://abc.xyz/

1198.01 1.01 (0.08%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Google Inc., ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ ສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ ເພື່ອຈັດການຂໍ້ມູນ. ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການ Google Search ທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນອອນລາຍ; Google Now ແມ່ນສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ; AdWords, ໂປຣແກມໂຄສະນາທີ່ອີງໃສ່ການປະມູນຂາຍ; Asense ທີ່ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍກູໂກ້ ເພື່ອສະແດງໂຄສະນາ; DoubleClick Ad Exchange ເຊັ່ນ AdExchange ແລະ AdMob, ຍັງມີ YouTube ທີ່ມີວິດີໂອ, ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຮູບແບບໂຄສະນາອື່ນໆ; Andriod, ລະບົບຊອບແວໂທລະສັບແບບ open source; ຜະລິດຕະພັນຮາດແວ, ລວມທັງ Chromebook, Chrome OS devices, Chromecast ແລະ Nexus devices; Google Play, cloud-based digital entertainment store ສໍາລັບແອ໋ບ, ເພັງ, ປື້ມ ແລະ ໜັງ; Google Drive, ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ ໃນການສ້າງ,​ ແບ່ງປັນ, ລວບລວມ ແລະ ຮັກສາສິ່ງຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ Google Wallet, ກະເປົາເງິນ ສໍາລັບ ການຊໍາລະເງິນແບບ contactless payments ຢູ່ໃນຮ້ານ.

ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດຍັງມີ Google Apps ເຊິ່ງລວມມີ Gmail, Docs, Slides, Drawings, Calendar, Sheets, Forms, Sites, ອື່ນໆ. ສໍາລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່, ເວລາໃດໜຶ່ງເທິ່ງອຸປະກອນໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄວາມປອດໄພ ຫລື ການຄວບຄຸມ; Google Maps Application Programming Interface ແລະ Google Earth Enterprise, ທາງເລືອກຊອບແວ ສໍາລັບການສະແດງພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນ.​ ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີ Google+ ເພື່ອແບ່ງປັນສິ່ງຕ່າງໆ ອອນລາຍ ກັບຜູ້ຄົນ;​ ກຸ່ມ ເພື່ອສ້າງລາຍຊື່ເມວ ແລະ ກຸ່ມສົນທະນາ; ບຣ໋ອກເກີ້ ເພື່ອແບ່ງປັນຊີວິດອອນລາຍດ້ວຍບ໋ຣອກ ແລະ Hangouts ສໍາລັບການສົນທະນາກຸ່ມ.​ ນອກຈາກນີ້, Google ຍັງສະໜອງ App Engine, ລະບົບຄືເປັນ ການໃຫ້ການບໍລິການ; Google Cloud Storage; Google BigQuery ສໍາລັບການວິເຄາະເວລາຈິງ; Google Cloud SQL ເພື່ອເກັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ MySQL; Google Compute Engine, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຄືເປັນລະບົບການບໍລິການ ແລະ ຜູ້ສ້າງກູໂກ້ ເພື່ອຄົ້ນຫາເອກະສານ, ຊັບພະຍາກອນ, ງານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທັງໝົດຂອງຜູ້ສ້າງກູໂກ້.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
Facebook (FB) – NASDAQ
Industry: Internet Information Provider
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 2004
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

ຖະໜົນ 1601 Willow Road
Menlo Park, CA 9402
ອາເມລິກາ
ໂທ: 650-543-4800
ເວັບໄຊ: http://www.facebook.com

171.25 0.09 (0.05%) 08:20 ET

Facebook, Inc. ດໍາເນີນບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ ທົ່ວໂລກ. ເປັນບໍລິສັດທີ່ສະໜອງເຄື່ອງມືພັດທະນາ ແລະ ອິນເຕີເຟສໂປຣແກມມີ້ງແອ໋ບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສ້າງ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Facebook ເພື່ອສ້າງແອ໋ບໂທລະສັບ ແລະ ເວັບໄຊ. ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດລວມມີແອ໋ບໂທລະສັບ ແລະ ເວັບໄຊ Facebook ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຊື່ອມຕໍ່, ແບ່ງປັນ, ຄົ້ນຫາ ແລະ ສື່ສານກັນແລະກັນ ເທິ່ງອຸປະກອນໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ; Messenger, ແອ໋ບສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບຫາໂທລະສັບ ທີ່ມີໃຫ້ດາວໂຫລດຢູ່ Andrioid, iOS ແລະ ອຸປະກອນໂທລະສັບວິນໂດໂຟນ; Instagram, ແອ໋ບໂທລະສັບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຖ່າຍຮູບ ຫລື ວິດີໂອ, ປັບແຕ່ງຮູບພາບວິດີໂອດັ່ງກ່າວດ້ວຍແອ໋ບເຟັກຕ່າງໆ ແລະ ແບ່ງປັນກັບເພື່ອນ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມ ເທິ່ງໜ້າຟີດ ຫລື ສົ່ງພວກມັນໂດຍກົງໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ WhatsApp Messenger, ແອ໋ບສົ່ງຂໍ້ຄວາມເທິ່ງໂທລະສັບແບບ cross-platform ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມກັນເທິ່ງ iOS, Andrioid, BlackBerry, Windows phone ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງໂນເກຍ. ມາຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2014,​ມີຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ 1.19 ຕື້ຄົນຕໍ່ເດືອນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ 890 ລ້ານຄົນຕໍ່ມື້.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
ບໍລິສັດ Microsoft Corporation (MSFT) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ຊອບແວທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1975
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
ໂທ: 425-882-8080
ເວັບໄຊ: http://www.microsoft.com

111.82 0.11 (0.09%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Microsoft Corporation ພັດທະນາ, ອະນຸຍາດ, ເຮັດຕະຫລາດ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນຊອບແວ,​ການບໍລິການ ແລະ ອຸປະກອນທົ່ວໂລກ. ກຸ່ມອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ແກ່ອຸປະກອນ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ (D&C) ຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ໄລເຊັ້ນອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການວິນໂດ ແລະ ຊອບແວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ໄມໂຄຊອບອ໋ອບຟິສ ສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ລະບົບປະຕິບັດການວິນໂດໂຟນ.​ ກຸ່ມຮາດແວຄອມພິວຕີ້ງ ແລະ ເກມມີ້ງ ແມ່ນມີ Xbox gaming, ຄອນໂຊນເກມບັນເທີງ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ, ວິດີໂອເກມບຸກຄົນທີ 2, 3 ແລະ Xbox Live subscriptions; ອຸປະກອນເຊີເຟສ, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ ໄມໂຄຊອບ ພີຊີ. ກຸ່ມໂຟນ ຮາດແວ ຂອງບໍລິສັດແມ່ນມີ Lumia Microsoft Corporation ແລະ ໂທລະສັບທີ່ບໍ່ແມ່ນລຸ້ນ Lumia ອື່ນໆ.

ກຸ່ມອື່ນໆ D&C ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ Windows Store, ທຸລະກໍາ Xbox Live ແລະ Windows Phone store; ໂຄສະນາເວລາຄົ້ນຫາ, Office 365 Home ແລະ Office 365 Personal; ວິດີໂອເກມພາກທໍາອິດ; ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຜູ້ບໍລິໂພກອື່ນໆ ພ້ອມທັງ ດໍາເນີນຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ. ກຸ່ມ Commercial Licensing ຂອງບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ໄລເຊັ້ນແກ່ຜະລິດຕະພັນເທິ່ງເຊີບເວີ ລວມທັງ Windows Server, Microsoft SQL Server, Visual Studio, System Center ແລະ Client Access Licenses (CALs); Windows Embedded; ລະບົບປະຕິບັດການວິນໂດ; Microsoft Office for business ລວມທັງ Office, Exchange, SharePoint, Lync ແລະ CALs ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; Microsoft Dynamics business solutions; ແລະ Skype. ກຸ່ມ Commercial Other ໃຫ້ບໍລິການແກ່ວິສະຫະກິດ ລວມທັງການບໍລິການຊັບພອດທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໂມໂຄຣຊອບ, ຄຣາວ ປະກອບມີ Office 365 Commercial, Microsoft Office online offerings ແລະ ອື່ນໆ, Dynamics CRM Online ແລະ Microsoft Azure; ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອອນລາຍອື່ນໆ. ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຕະຫລາດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ຜ່ານຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ຂາຍອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນ ພ້ອມທັງຂາຍອອນລາຍ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
ບໍລິສັດ International Business Machines Corporation (IBM) – NYSE
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1910
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

ຖະໜົນ 1 New Orchard Road
Armonk, NY 10504
ອາເມລິກາ
ໂທ: 914-499-1901
ເວັບໄຊ: http://www.ibm.com

- - -

ບໍລິສັດ International Business Machines Corporation ແມ່ນມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT) ຢູ່ທົ່ວໂລກ. ກຸ່ມບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີລະດັບໂລກຂອງບໍລິສັດແມ່ນສະໜອງການບໍລິການໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານໄອທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນທາງທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ຈ້າງພາຍນອກ, ການປະມວນຜົນ, ເຕັກໂນໂລຊີແບບປະສົມປະສານ, ຄຣາວ ແລະ ການຊັບພອດທາງເຕັກໂນໂລຊີ.

ກຸ່ມບໍລິການທຸລະກິດໂລກ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການການປະສົມປະສານລະບົບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ສໍາລັບກົນລະຍຸດ ແລະ ການປ່ຽນຖ່າຍ, ການບໍລິການປ່ຽນແປງແອ໋ບພິເຄຊັນ, ແອ໋ບວິສະຫະກິດ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ສະຫລາດກວ່າ ແລະ ການບໍລິຫານແອ໋ບ, ການບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຊັບພອດ.

ກຸ່ມຊອບແວຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ມິດໂດແວ ລວມທັງ ຊອບແວ WebSphere ທີ່ປະສົມປະສານ ແລະ ບໍລິຫານຂັ້ນຕອນທຸລະກິດ ແລະ ຊອບແວຈັດການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ປະສົມປະສານ, ບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ. ບໍລິສັດຍັງສະໜອງຊອບແວ Watson Solutions ທີ່ຕອບໂຕ້ເປັນພາສາທາທໍາມະຊາດ, ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກການຕອບໂຕ້ກັບຄົນ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້; ຊອບແວ Tivoli ຍັງໃຫ້ບໍລິການປະສົມປະສານ ສໍາລັບ Cloud ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການສູນຂໍ້ມູນ, enterprise endpoint ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການອຸປະກອນໂທລະສັບ,​ ຊັບສິນ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການສິ່ງອໍານວຍຕ່າງໆ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຊອບແວ Workforce Solutions ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ.

ນອກຈາກນີ້, ກຸ່ມນີ້ ຍັງໃຫ້ບໍລິການຊອບແວ Rational ທີ່ສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາຊອບແວ ແລະ ຊອບແວມືຖື ສໍາລັບການພັດທະນາແອ໋ບ, ຄວາມປອດໄພເທິ່ງມືຖື ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການອຸປະກອນມືຖື. ກຸ່ມລະບົບ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຊມີຄອນດັກເຕີ້, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທາງເລືອກການບັນຈຸພັນ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
ບໍລິສັດ Intel Corporation (INTC) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ອຸປະກອນກິງຕົວນໍາ - ບອດລາຍ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1968
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, CA 95054
ອາເມລິກາ
ໂທ: 408-765-8080
ເວັບໄຊ: http://www.intel.com

47.98 0.02 (0.04%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Intel Corporation ອອກແບບ, ຜະລິດ ແລະ ຂາຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນແບບປະສົມປະສານທົ່ວໂລກ. ມັນໄດ້ດໍາເນີນການຜ່ານກຸ່ມລູກຄ້າພີຊີ, ກຸ່ມສູນຂໍ້ມູນ, ກຸ່ມ Internet of Things, ກຸ່ມມືຖື ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ກຸ່ມອື່ນໆທັງໝົດ. ລະບົບຂອງບໍລິສັດແມ່ນຖືກໃຊ້ໃນແອ໋ບຄອມພີວຕີງຕ່າງໆ ທີ່ປະກອບມີໂນດບຸກ, ເດັສທອບ, ເຊີບເວີ, ແທ໋ບເລັດ, ສະມາດໂຟນ, ໄວເຣສ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ສວມໃສ່, ລະບົບຂົນສົ່ງ ແລະ ອຸປະກອນຂາຍຍ່ອຍ.

ມັນຍັງໃຫ້ບໍລິການໄມໂຄໂພແຊັດເຊີ້ ທີ່ປະມວນຂໍ້ມູນລະບົບ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນອື່ນໆໃນລະບົບ; ຊິບເຊັດ ທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງໄມໂຄໂພແຊັດເຊີ້ ແລະ ອິນພູດ, ຈໍສະແດງ ແລະ ອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ແປ້ນພິມ, ເມົ້າ, ຈໍມໍນີເຕີ, ຮາດໄດຣ ຫລື ໂຊລິ ສະເທັດ ໄດຣ ແລະ Optical Disc Drives; ຜະລິດຕະພັນ System-On-Chip ທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນໜ່ວຍປະມວນຜົນສູນກາງ ດ້ວຍສ່ວນປະກອບລະບົບອື່ນໆ ເຂົ້າໃນຊິບດຽວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍແບບໃຊ້ສາຍ.

ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດ ຍັງສະໜອງສ່ວນປະກອບການສື່ສານໂທລະສັບ ເຊັ່ນ ໜ່ວຍປະມວນຜົນເບສແບນ, ອຸປະກອນຮັບຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ຜະລິດຕະພັນໄວໄຟ, ເຕັກໂນໂລຊີບຣູທູດ, ລະບົບດາວທຽມນໍາທາງໂລກ ແລະ ຊິບຄວບຄຸມພະລັງງານ ພ້ອມທັງ Home Gateway ແລະ ອຸປະກອນ Set-Top Box. ນອກຈາກນີ້, ຍັງສະໜອງຜະລິດຕະພັນຊອບແວ ສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ, ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປະຕິບັດລະບຽບການ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໂທລະສັບ; ຜະລິດຕະພັນ NAND Flash Memory, ທີ່ຖືກໃຊ້ໃນໂຊລິດ ສະເທດ ໄດຣ ແລະ ບໍລິການຫລອມປັບແຕ່ງເອງ ລວມທັງຊີລິຄອນປັບແຕ່ງເອງ, ການຫຸ້ມຫໍພັນ ແລະ ການບໍລິການທົດສອບການຜະລິດ. ບໍລິສັດຍັງຂາຍຜະລິດຕະພັນດັ້ງເດີມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນດັ້ງເດີມ, ຜູ້ຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນສື່ສານ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ໃນອຸດສະຫະກໍາຄອມພິວເຕີ ແລະ ການສື່ສານຕ່າງໆ.​

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
ບໍລິສັດ Oracle Corporation (ORCL) – NYSE
ອຸຸດສະຫະກໍາ: ຊອບແວແອ໋ບ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1977
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

500 Oracle Parkway
ເມືອງ Redwood, CA 94065
ອາເມລິກາ
ໂທ: 650-506-7000
ເວັບໄຊ: http://www.oracle.com

48.40 -0.18 (-0.37%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Oracle Corporation ໄດ້ພັດທະນາ, ຜະລິດ, ເຮັດການຕະຫລາດ,​ຮອງຮັບ ແລະ ຊັບພອດຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຊອບແວມິດໂດແວ, ຊອບແວແອ໋ບ, ໂຄງສ້າງຄຣາວ, ລະບົບຮາດແວ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໂລກ. ມັນຍັງສະໜອງລະບົບຊອບແວ ແລະ ຮາດແວ ແລະ ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອບໍລິຫານສິ່ງແວດລ້ອມໄອທີ ໃນຕຶກອາຄານ ຫລື ຂຶ້ນກັບຄຣາວ ພ້ອມທັງປັບໃຊ້ຊອບແວ ບໍລິການ, ລະບົບບໍລິການ ແລະ ໂຄງລ່າງລະບົບບໍລິການ.

ບໍລິສັດແມ່ນສະໜອງຊອບແວ ສໍາລັບໂມບາຍຄອມພິວຕີ້ງ; ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຊອບແວມິດໂດແວ ທີ່ແລ່ນ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການແອ໋ບທຸລະກິດ ສໍາລັບທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່​ ແລະ ຈາວາ, ພາສາພັດທະນາຊອບແວ. ຍັງສະໜອງຊອບແວແອ໋ບ ເຊັ່ນ ການບໍລິຫານຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປະສົບການລູກຄ້າ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການທາງການເງິນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ, ການຈັດຈ້າງຈັດຊື້, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນໂຄງການ, ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານ, ການວິເຄາະທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນງານຂອງວິສະຫະກິດ ແລະ ຊອບແວແອ໋ບສະເພາະທາງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຕົວຢ່າງເຄື່ອງຈັກຄືຂອງແທ້, ການຊັບພອດດ້ານຮາດແວ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ການບໍລິຫານຊອບແວ ແລະ ຮາດແວ ແລະ ບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາ. ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດຍັງມອບສິດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໃນການອັບເກດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາຜະລິດຕະພັນ; ການອອກເວີຊັນແກ້ໄຂໃໝ່ ແລະ ການເຂົ້າທາງອິນເຕີເນັດຫາເນື້ອໃນເຕັກນິກ ພ້ອມທັງ ການເຂົ້າທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະສັບ ຫາພະນັກງານຊັບພອດວິຊາການ.

ນອກຈາກນີ້,​ ມັນຍັງໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຊີບເວີ, ທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ, ເຄືອຂ່າຍ, ຊອບແວສະແດງຜົນ, ລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ຊອບແວຈັດການ ເພື່ອຊັບພອດສິ່ງແວດລ້ອມໄອທີຕ່າງໆ ແລະ ທາງເລືອກຊັບພອດລະບົບຊອບແວ ເຊັ່ນ: ການອັບເດດຊອບແວ ສໍາລັບສ່ວນປະກອບຊອບແວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການຄໍາປຶກສາ ເຊັ່ນ: ການຈັດແນວກົນລະຍຸດໄອທີ, ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງສ້າງວິສະຫະກິດ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ປະສົມປະສານຜະລິດຕະພັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການເພີ່ມ ແລະ ຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍລິການຊັບພອດລູກຄ້າ ແລະ ບໍລິການດ້ານການສຶກສາ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
ບໍລິສັດ Adobe Systems Incorporated (ADBE) – NASDAQ
Industry: Application Software
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1982
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

ຖະໜົນ 345 Park Avenue
San Jose, CA 95110
ອາເມລິກາ
ໂທ: 408-536-6000
ເວັບໄຊ: http://www.adobe.com

266.70 0.02 (0.00%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Adobe Systems Incorporated ແມ່ນບໍລິສັດຊອບແວທີ່ຫລາກຫລາຍລະດັບໂລກ. ດໍາເນີນການໃນສາມກຸ່ມ: ສື່ດີຈີຕອນ, ການຕະຫລາດດີຈີຕອນ ແລະ ສິ່ງພິມ ແລະ ການພິມ. ກຸ່ມສື່ດີຈີຕອນແມ່ນໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອງມື ແລະ ທາງເລືອກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ວິສະຫະກິດ ສ້າງ, ພິມເຜີຍແພ່,​ ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ເນື້ອໃນດີຈີຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜະລິດຕະພັນເຮືອທຸງໃນກຸ່ມນີ້ ແມ່ນ Creative Cloud, ການບໍລິການສະມາຊິກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດດາວໂຫລດ ແລະ ຕັ້ງໂປແກຣມຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງສັນໃໝ່ລ້າສຸດ. ກຸ່ມນີ້ ຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ສ້າງເນື້ອໃນແບບດັ່ງເດີມ,​ ຜູ້ສ້າງແອ໋ບເວບໄຊ ແລະ ຊ່ຽວຊານສື່ດີຈິຕອນ ພ້ອມທັງການຈັດການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຝ່າຍການຕະຫລາດ ແລະ ອົງກອນ, ບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ໂຄສະນາ. ກຸ່ມການຕະຫລາດດີຈິຕອນ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທາງເລືອກສໍາລັບວິທີການໂຄສະນາທາງດີຈິຕອນ ແລະ ການຕະຫລາດດິຈິຕອນ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງ, ບໍລິຫານຈັດການ, ດໍາເນີນການ, ວັດແທກ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບ. ກຸ່ມນີ້ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ານການວິເຄາະ, ການຕະຫລາດທາງສັງຄົມ, ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງສື່, ການບໍລິຫານຈັດການປະສົບການດີຈິຕອນ ແລະ ທາງເລືອກການບໍລິຫານຈັດການແບບຂ້າມຊ່ອງທາງ ພ້ອມທັງ ການຈັດສົ່ງວິດີໂອ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ນັກການຕະຫລາດດີຈິຕອນ, ນັກໂຄສະນາ, ຜູ້ເຜີຍແພ່,​ ພໍ່ຄ້າ, ນັກວິເຄາະເວັບໄຊ, ຫົວໜ້າການຕະຫລາດ, ຫົວໜ້າຝ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫົວໜ້າຝ່າຍລາຍຮັບ.

ກຸ່ມງານພິມ ແລະ ສິ່ງພິມ ໄດ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ເຊັ່ນວ່າ ທາງເລືອກການຮຽນຮູ້ເອເລັກໂຕນິກ, ສິ່ງພິມເອກະສານວິຊາການ, ການພັດທະນາແອ໋ບເວັບໄຊ ແລະ ສິ່ງພິມລະດັບໄຮເອັນ ພ້ອມທັງ ຄວາມຕ້ອງການສິ່ງພິມຕາມວິຊາການ ແລະ ທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດສິ່ງພິມ ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນດັ່ງເດີມ (OEMs). ບໍລິສັດເຮັດການຕະຫລາດ ແລະ ໃຫ້ໄລເຊັນແກ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ເປັນວິສະຫະກິດ ຜ່ານຝ່າຍຂາຍຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ ຜ່ານແອ໋ບສະຕຣໍ ແລະ ຜ່ານເວັບໄຊ adobe.com. ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດຍັງໄດ້ກະຈາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານເຄືອຂ່າຍຜູ້ຈໍາໜ່າຍ, ພໍ່ຄ້າຍ່ອຍມູນຄ່າເພີ່ມ, ຜູ້ລວມລະບົບ, ຜູ້ຈໍາໜ່າຍຊອບແວເອກະລາດ, ພໍ່ຄ້າຍ່ອຍ ແລະ OEMs.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
ບໍລິສັດ QUALCOMM Incorporated (QCOM) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ອຸປະກອນສື່ສານ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1985
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

5775 Morehouse Drive
ເມືອງຊານດີເອໂກ້, CA 92121
ອາເມລິກາ
ໂທ: 858-587-1121
ເວັບໄຊ: http://www.qualcomm.com

70.15 0.17 (0.24%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ QUALCOMM Incorporated ໄດ້ພັດທະນາ, ອອກແບບ, ຜະລິດ ແລະ ເຮັດການຕະຫລາດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການສື່ສານດີຈິຕອນ ໃນປະເທດຈີນ, ເກົາຫລີໃຕ້, ໄຕ້ຫວັນ, ອາເມລິກາ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນ. ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຜ່ານສາມກຸ່ມ: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); ແລະ Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). ກຸ່ມ QCT ແມ່ນພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງຊອບແວລະບົບ ແລະ ວົງຈອນປະສົມປະສານ ທີ່ອີງໃສ່ການເຂົ້າໃຊ້ງານແບບແບ່ງໝວດລະຫັດ (OFDMA) ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສຽງ ແລະ ການສື່ສານຂໍ້ມູນ,​ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ການປະມວນຜົນຂອງແອ໋ບ, ມາວຕີມີເດຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນລະບົບຈັບຕໍາແໜ່ງລະດົບໂລກ. ກຸ່ມ QTL ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ໄລເຊັ້ນ ຫລື ໃຫ້ສິດໃນການນໍາໃຊ້ສ່ວນຂອງການລົງທຶນຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີ່ລວມມີສິດທິບັດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນໄວເຣສ ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ທີ່ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ CDMA2000, WCDMA, CDMA TDD, ແລະ/ຫລື LTE ພ້ອມທັງອະນຸພັນຂອງພວກມັນ.

ກຸ່ມ QSI ແມ່ນລົງທຶນໃນບໍລິສັດໃນຂັ້ນຕອນເລີ່ມໃນຫລາຍໆອຸດສະຫະກໍາ, ລວມທັງສື່ດີຈິຕອນ, ອີຄອມເມີສ, ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ອຸປກອນສວມໃສ່ ສໍາລັບການຊັບພອດການອອກແບບ ແລະ ການນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໃໝ່ ສໍາລັບການສື່ສານທາງສຽງ ແລະ ຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງຄວບຄຸມແຖບພາບສຽງໄຣ້ສາຍ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຊວຂະໜາດນ້ອຍ ພ້ອມທັງ ສໍາລັບສູນຂໍ້ມູນ; ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບເທິ່ງມືຖື, ຜະລິດຕະພັນຊອບແວ ແລະ ເນື້ອໃນ ແລະ ການບໍລິການໃຊ້ງານແບບກົດ-ແລ້ວ-ເວົ້າ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໄວເຣັສ; ການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ່ອົງກອນລັດຖະບານອາເມລິກາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊອບແວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້ແບບໄຣ້ສາຍ ສໍາລັບອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**JD.com Inc. (JD) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ອີຄອມເມີສ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1998
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

D Building, No. 18 Kechuang 11 Street, BDA, Beijing,
Phone: +86-10-8912-6805
ເວັບໄຊ: http://www.jd.com

27.52 1.55 (5.96%) 08:20 ET

JD.com, Inc., ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແມ່ນບໍລິສັດ Jingdong ແລະ ຊື່ເກົ່າ ບໍລິສັດ 360buy ແມ່ນເປັນບໍລິສັດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຈີນ. ເປັນໜຶ່ງໃນສອງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍອອນລາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນປະເທດຈີນ ທຽບບໍລິມາດ ແລະ ລາຍຮັບການຊື້ຂາຍ, ເປັນສະມາຊິກຂອງ Fortune Global 500 ແລະ ເປັນຄູ່ແຂ່ງສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດ Alibaba-run Tmall. ມາຮອດໄຕມາດ 1 ປີ 2018, ລະບົບມີຜູ້ໃຊ້ງານຈໍານວນ 301.8 ລ້ານຄົນ.

ລະບົບ B2C ຂອງບໍລິສັດ ເປີດໃຊ້ງານອອນລາຍໃນປີ 2004. ບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມທຸລະກິດ ຄືເປັນຮ້ານຄ້າເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າ - ອອບຕິກອອນລາຍ ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ຂະຫຍາຍໃຫ້ຫລາກຫລາຍຂຶ້ນ, ຂາຍຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕນິກ, ໂທລະສັບ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ລາຍການສິນຄ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້. ບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນຊື່ໂດເມນຂອງບໍລິສັດເປັນ 360buy.com ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2007 ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ເປັນ JD.com ໃນປີ 2013. ການເຂົ້າຊື້ຫລັງຈາກນັ້ນແມ່ນເຂົ້າໃຈວ່າມີມູນຄ່າ 5 ລ້ານໂດລາ. ໃນເວລາດຽວກັນ, JD.com ແມ່ນໄດ້ປະກາດໂລໂກ ແລະ ສັນຍາລັກໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ. ສ່ວນໜຶ່ງເປັນຂອງບໍລິສັດ Tencent ເຊິ່ງຖືຮຸ້ນ 20% ໃນບໍລິສັດ.

ບໍລິສັດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຜ່ານກຸ່ມທຸລະກິດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ທຸລະກິດຫ້າງ JD Mall ແລະ ທຸລະກິດໃໝ່. ກຸ່ມຕະຫລາດ JD Mall ແມ່ນເປັນຕົວແທນທຸລະກິດອີຄອມເມີສຫລັກຂອງບໍລິສັດ. ກຸ່ມທຸລະກິດໃໝ່ລວມມີການບໍລິການໂລຈິດຕິກ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ 3,​ ບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີ, ທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ, ປະກັນໄພ ແລະ O2O. ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີ່ຕະຫລາດອອນລາຍ ທີ່ຜູ້ຂາຍບຸກຄົນທີ 3 ໄດ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ແລະ ແອ໋ບໂມບາຍ. ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການໂຄສະນາ, ໂລຈິດຕິກ ແລະ ບໍລິການມູນຄ່າເພີ່ມອື່ນໆ.

ຄູ່ແຂ່ງສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດລວມມີກຸ່ມອະລິບາບາ, ອາເມຊອນຈີນ, ບໍລິສັດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊັນນິງ ຈໍາກັດ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ Walmart ແລະ Gome.

 • ອົງປະກອບຂອງ NASDAQ-100 Index
 • PASS Shariah ComplianceSina Corp (SINA) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ບໍລິການໄອທີ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1998
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

SINA Plaza, No. 8
7th Floor, Courtyard 10 West
Xibeiwang East Road
Haidian District, Haidian District, Beijing, 100193 China
ເບີໂທ: +86-10-8262-8888
ເວັບໄຊ: https://www.sina.com

66.96 -0.78 (-1.15%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Sina Corp. ແມ່ນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຈີນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜອງການບໍລິການສື່ອອນລາຍ ແລະ ສື່ທາງໂທລະສັບ. ບໍລິສັດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຜ່ານກຸ່ມຕະຫລາດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: SINA Portal, Weibo ແລະ ອື່ນໆ. ບໍລິສັດ Sina ແມ່ນມີຜູ້ໃຊ້ຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ທົ່ວໂລກຫລາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ. ສ່ວນໃຫຍ່ບໍລິສັດຈະໃຫ້ບໍລິການປະຊາກອນຈີນທົ່ວທຸກມູມໂລກ ຫລາຍກວ່າ 10 ລ້ານຜູ້ໃຊ້ງານລະບົບທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການທີ່ເສຍຄ່າທໍານຽມຂອງເຂົາເຈົ້າ (10,000 ຄົນແມ່ນຄົນຈີນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ອາເມລິກາເໜືອ). ບໍລິສັດໄດ້ມີການບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນວ່າ: ມີຈຸດເຂົ້າເຖິງ 13 ຈຸດ ພາຍໃນປະເທດຈີນ ແລະ ໜ້າເພຈປັບແຕ່ງຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອ ເພື່ອຄົນຈີນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງລວມມີບໍລິສັດຊີນາອາເມລິກາ, ຊີນາຍີ່ປຸ່ນ, ຊີນາເກົາຫລີ, ຊີນາອົດສະຕາລີ, ຊີນາເອີຣົບ ແລະ ຊີນາເຢຍລະມັນ.

ກຸ່ມຕະຫລາດ SINA Portal ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ານຍານພາຫະນະ, ສິນຄ້າລູກຄ້າທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄວ, ອິນເຕີເນັດ, ການເງິນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ. SINA.com ຍັງເປັນຊັບສິນສື່ອອນລາຍ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດີຈີຕອນແບບມືອາຊີບໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການໂຄສະນາແບຣນອອນລາຍ ແລະ ທາງເລືອກການຕະຫລາດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ເຄືອຂ່າຍຂອງ SINA.com ປະກອບດ້ວຍ 4 ເວັບໄຊປາຍທາງ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃສ່ຊຸມຊົນຊາວຈີນທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ: ຈີນແຜນດິນໃຫຍ່ (www.sina.com.cn), ໄຕ້ຫວັນ (www.sina.com.tw), ຮອງກົງ (www.sina.com.hk) ແລະ ຄົນຈີນຕ່າງປະເທດ ໃນອາເມລິກາເໜືອ (www.sina.com). ແຕ່ລະເວັບໄຊປາຍທາງປະກອບມີຂ່າວ ແລະ ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາສາຈີນ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃນຊ່ອງທາງທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມສົນໃຈເປັນຫລັກ. ເວັບໄຊແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຊຸມຊົນ ການສື່ສານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການທ່ອງເວັບຜ່ານການຄົ້ນຫາເວັບໄຊ ແລະ ການບໍລິການຫາລາຍຊື່ຕ່າງໆ. ບໍລິສັດ SINA Mobile Portal ພາຍໃຕ້ບໍລິສັດ SINA.cn ແມ່ນຍັງສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນແບບມືອາຊີບໃນແອ໋ບໂທລະສັບ ລວມທັງຂ່າວ SINA, ກິລາ SINA ແລະ ການເງິນ SINA.

SINA News ໄດ້ລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ມາຈາກຜູ້ໃຫ້ຂ່າວຕ່າງໆ, ນໍາເອົາເນື້ອໃນພ້ອມກັນຈາກບໍລິສັດສື່ຕ່າງໆ. ບໍລິສັດ SINA Finance ຍັງສະເໜີຂາຍລາຄາຮຸ້ນຈາກຕະຫລາດຫລັກຊັບທົ່ວໂລກ ລວມທັງຕະຫລາດຫລັກຊັບອາເມລິກາ, ຊຽງໄຮ, Shenzhen ແລະ ຮ່ອງກົງ ພ້ອມທັງຂ່າວລ້າສຸດຈາກບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນເຂົ້າຕະຫລາດຮຸ້ນບຸກຄົນ ແລະ ການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫລາດ. SINA Sports ແມ່ນສະໜອງຂ່າວຫລາຍແບບ ແລະ ຂໍ້ມູນລາຍການແຂ່ງຂັນກິລາຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. SINA Sports ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ການແຂ່ງຂັນກິລາເຕະບານພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ເກມແຂ່ງຂັນບານບ້ວງລະດັບຊາດ (NBA) ແລະ ກິລາທົ່ວໄປ ພ້ອມທັງການຄອບຄຸມເອົານັກກິລາ ແລະ ທີມງານກິລາທີ່ໂດ່ງດັງ.

SINA Auto ແມ່ນສະໜອງຂໍ້ມູນບໍລິການ ແລະ ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລົດຍົນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊື້ລົດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຊື່ນຊົມລົດຍົນ ດ້ວຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກໍານົດລາຄາ, ການກວດກາ ແລະ ຄູ່ມືສະເພາະລົດຍົນ. SINA Entertainment ແມ່ນກວມເອົາຂ່າວ ແລະ ເຫດການບັນເທິງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງໜັງ, ລາຍການໂທລະທັດ, ການສະແດງ, ການສະແດງໂອເປຣ້າ,​ ເພັງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. SINA Technology ແມ່ນສະໜອງຂໍ້ມູນອັບເດດດ້ານການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງແນວໂນ້ມອຸດສະຫະກໍາໃນປະເທດຈີນ ແລະ ທົ່ວທຸກມູມໂລກ.​ SINA Vedio ແມ່ນແບບເວີຕີໂຄ ພອດໂທວິດີໂອອອນລາຍ ທີ່ສະໜອງຜະລິດຕະພັນວິດີໂອໂຕ້ຕອບ. SINA.com ຍັງລວມເອົາຊ່ອງ SINA Education, SINA Digital, SINA Fashion, SINA eLadies, SINA Luxury, SINA Health, SINA Collectibles, SINA Travel ແລະ ຊ່ອງທາງອື່ນໆຂຶ້ນກັບຄວາມສົນໃຈ. ແຕ່ລະຊ່ອງທາງຈະເຮັດວຽກຄືເປັນລະບົບໂຕ້ຕອບ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມສົນໃຈແບບເວລາຈິງ, ແບບມືອາຊີບ ແລະ ມີການບໍລິການສະເພາະໃນແຕ່ລະຂອບເຂດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້.

ກຸ່ມຕະຫລາດ Weibo ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ເຮັດການຕະຫລາດ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ໄວໂບ. ໄວໂບແມ່ນລະບົບເຄືອຂ່າຍສັງຄົມໄມໂຄບ໋ຣອກ ຄືກັບທະວິດເຕີ້ ທີ່ມີຕະຫລາດການຂຽນບຣ໋ອກຂະໜາດນ້ອຍຂອງຈີນ 56.5% ອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ງານລະບົບ ແລະ 86.6% ອີງຕາມເວລາທ່ອງເນັດ ຕໍ່ກັບຄູ່ແຂ່ງສັນຊາດຈີນ ເຊັ່ນ Tenchent ແລະ Baidu. ມາຮອດໄຕມາດ 1 ປີ 2018, Sina Weibo ແມ່ນມີຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ງານລະບົບຕໍ່ເດືອນຫລາຍກວ່າ 411 ລ້ານຄົນ ດ້ວຍລາຄາຮຸ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການຂາຍໂຄສະນາ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍໄດ້ທັງໝົດໃນໄຕມາດ. ໃນຕົ້ນປີ 2018, ມູນຄ່າຕະຫລາດແມ່ນເກີນ 30 ຕື້ໂດລາ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ການສະເໜີຂາຍໂຄສະນາທາງການຕະຫລາດຂອງ Weibo’s ລວມມີຂໍ້ມູນໂຄສະນາ; FST, ທາງເລືອກການຕະຫລາດບໍລິການຕົວເອງ ແລະ ປັບແຕ່ງໄດ້ ພາຍໃຕ້ລະບົບປະມູນ; Fans Headline; Weibo Select, ເປັນເວີຊັນການຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່ໆທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ ແລະ Weibo Express. ບໍລິສັດໄດ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນສ່ວນລະບົບຂອງຕົນ ເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ແອ໋ບໂມບາຍ ໃສ່ໃນລະບົບໄວໂບ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົາເຈົ້າ ສາມາດແຊເນື້ອໃນຂໍ້ມູນໃສ່ໃນໄວໂບ ເຊັ່ນ Single Sign-on Registration, Social Plugins ແລະ Multimedia Cards. ໜ້າອິນເຕີເຟສລະບົບແອ໋ບເປີດຂອງໄວໂບຈະເຮັດໃຫ້ນັກພັດທະນາບຸກຄົນທີ 3 ສາມາດສ້າງແອ໋ບ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນ. ໄວໂບຍັງໃຫ້ບໍລິການແກ່ທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນອື່ນໆ ຜ່ານອິນເຕີເຟສລະບົບແອ໋ບວິສະຫະກິດ. ໄວໂບຍັງໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເຟສລະບົບແອ໋ບຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ນັກພັດທະນາບຸກຄົນທີ 3 ສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ແບຣນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ.

ກຸ່ມຕະຫລາດອື່ນໆລວມມີການບໍລິການເພີ່ມມູນຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ. ການບໍລິການເພີ່ມມູນຄ່າໂທລະສັບ (MVAS) ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,​ ດາວໂຫລດລິງໂທນ, ເກມ ແລະ ຮູບພາບເທິ່ງໂທລະສັບ, ປັບແຕ່ງເພງຮຽກເຂົ້າຂອງຜູ້ໂທ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນນັດພົບປະຍິງຊາຍ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຕ່າງໆ. ພອດໂທເກມຂອງບໍລິສັດແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ສາມາດດາວໂຫລດ ແລະ ເຂົ້າຫາເກດເວໄປຫາເກມອອນລາຍ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ການອັດເດດໃນເກມຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ (PC) ແລະ ອອນລາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືແອ໋ບ. ຍັງໃຫ້ບໍລິການ eReading, ຮ້ານຄ້າເພື່ອກວດເບິ່ງປື້ມ ພ້ອມທັງການອ່ານປື້ມເພີ່ມ ແລະ ອອນລາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມ. ຍັງໃຫ້ບໍລິການ SINA Blog, ເວັບໄຊໃນປະເທດຈີນ ສໍາລັບນັກຂຽນບຣ໋ອກເກີ້ ເພື່ອເຜີຍແພ່ ແລະ ອ່ານບົດຂຽນສະບັບຕົ້ນ.

 • ອົງປະກອບຂອງ NASDAQ-100 Index
 • PASS Shariah ComplianceWeibo Corporation (WB) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ບໍລິການໄອທີ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 2010
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

SINA Plaza, No. 8
8/F, QIHAO Plaza,
No 8 Xinyuan S Road Chaoyang, 100027
China
ເບີໂທ: +86-10-6061-8000
ເວັບໄຊ: https://weibo.com

71.47 -1.67 (-2.28%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Weibo Corp. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງ, ຈັດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຄົ້ນຫາເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພາສາຈີນ. ເປັນໜຶ່ງໃນລະບົບສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນ. ມາຮອດໄຕມາດ 1 ປີ 2018, ບໍລິສັດ Sina Weibo ແມ່ນມີຜູ້ໃຊ້ງານລະບົບຕໍ່ເດືອນຫລາຍກວ່າ 411 ລ້ານຄົນ ດ້ວຍຮຸ້ນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ການຂາຍໂຄສະນາ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍໄດ້ທັງໝົດໃນໄຕມາດ. ໃນຕອນຕົ້ນປີ 2018, ບໍລິສັດແມ່ນມີມູນຄ່າທາງການຕະຫລາດຫລາຍກວ່າ 30 ຕື້ໂດລາ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.

ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຜ່ານການບໍລິການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫລາດ ແລະ ກຸ່ມຕະຫລາດບໍລິການອື່ນໆ. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການລວມມີ ຜະລິດຕະພັນ Self-Expression ເຊັ່ນ: Feed, Individual page, and Enterprise page; ຜະລິດຕະພັນ Social Products, ເຊັ່ນ: Follow, Repost, Comment, Favorite, like, Mention, Messenger ແລະ Group Chat; ຜະລິດຕະພັນ Discovery Products ເຊັ່ນ: Information Feed, Search, Object Page, Trends ແລະ Discovery Channel; ຜະລິດຕະພັນ Notifications; Weibo Games; VIP Membership; ແລະ Weibo Apps. ບໍລິສັດໄວໂບແມ່ນລະບົບສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ສໍາລັບຄົນທີ່ສ້າງ, ແຈກຍາຍ ແລະ ຄົ້ນຫາເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເປັນພາສາຈີນ. ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການທາງເລືອກ ສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ອົງກອນ ໃນການສະແດງຕົວຕົນຂອງເຂົາເຈົ້າສູ່ສາທາລະນະໃນເວລາຈິງ, ເຮັດການໂຕ້ຕອບກັບຄົນອື່ນໃນລະບົບສາກົນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂລກ.

ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຜ່ານສອງກຸ່ມຕະຫລາດ: ກຸ່ມບໍລິການການຕະຫລາດ ໂຄສະນາ ແລະ ກຸ່ມບໍລິການອື່ນໆ. ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທາງເລືອກການຕະຫລາດ ແລະ ການໂຄສະນາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດສາມາດໂຄສະນາແບຣນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວທາງການຕະຫລາດ. ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍເຄື່ອງມືວິເຄາະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ປັບປຸງຄວາມມີປະສິດທິພາບຂອງການປຸກລະດົມການຕະຫລາດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ເທິ່ງລະບົບຂອງບໍລິສັດ. ລູກຄາການຕະຫລາດ ແລະ ໂຄສະນາຂອງບໍລິສັດລວມມີບັນຊີ, ຮ້ານຄ້າໃນ Alibaba/e-commerce, ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ - ກາງ (SMEs) ແລະ ບຸກຄົນທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມຄິດການບໍລິການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫລາດອອນລາຍ ທີ່ເລີ່ມຈາກຈິດສໍານຶກແບຣນ ໄປຫາການສ້າງຄວາມສົນໃຈ, ການປ່ຽນການຂາຍ ແລະ ການຕະຫລາດທີ່ຈູງໃຈ. ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ທາງເລືຶອກການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫລາດ, ລວມທັງການໂຄສະນາການສະແດງທາງສື່ສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຕະຫລາດ. ການສົ່ງເສີມການຕະຫລາດຂອງບໍລິສັດລວມມີການໂຄສະນາຂໍ້ມູນໃໝ່, ໂຄສະນາບັນຊີ ແລະ ໂຄສະນາແນວໂນ້ມໃໝ່. ກຸ່ມບໍລິການອື່ນໆ ລວມມີການໃຫ້ບໍລິການຮຸ້ນສ່ວນລະບົບ ດ້ວຍເຄື່ອງມື ແລະ ອິນເຕີເຟສລະບົບແອ໋ບ (API) ທີ່ລູກຄ້າສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອແບ່ງປັນເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະບົບໄວໂບ, ເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນເນື້ອໃນໄວໂບ້ ຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງເຂົາຈົ້າ ແລະ ເພີ່ມເວັບໄຊ ແລະ ແອ໋ບຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍເນື້ອໃນຂໍ້ມູນໄວໂບ ແລະ ສ້າງແອ໋ບສື່ສັງຄົມໃນໄວໂບ ຫລື ປະສົມປະສານຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍລະບົບໄວໂບ. ຮຸ້ນສ່ວນລະບົບຂອງບໍລິສັດໄວໂບລວມມີຊ່ອງທາງສື່ອອນລາຍ ແລະ ແບບທໍາມະດາ ພ້ອມທັງນັກພັດທະນາເກມ ແລະ ແອ໋ບອື່ນໆ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການສໍາລັບຮຸ້ນສ່ວນລະບົບຂອງບໍລິສັດລວມມີ Weibo Connect ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນສ່ວນລະບົບ ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ແອ໋ບເທິ່ງໂທລະສັບສູ່ລະບົບຂອງບໍລິສັດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແຊຂໍ້ມູນເນື້ອໃນໃນໄວໂບ; ການບໍລິການໄວໂບແມ່ນລະບົບ API ເປີດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກພັດທະນາບຸກຄົນທີ 3 ສາມາດສ້າງແອ໋ບ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນ; Weibo Credit ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ລາຍການທີ່ມີຢູ່ໃນເກມ ແລະ ປະເພດການບໍລິການເສຍຄ່າທໍານຽມອື່ນໆ ໃນໄວໂບ ແລະ ສໍາລັບຮຸ້ນສ່ວນລະບົບ ເພື່ອຮັບເອົາການຊໍາລະເງິນ ແລະ Weibo Wallet ແມ່ນເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍແດງ ເພື່ອສ້າງຖານຜູ້ຕິດຕາມທີ່ໃຊ້ງານລະບົບ.

ບໍລິສັດໄດ້ມີຜູ້ໃຊ້ຫລາຍລະດັບ ລວມທັງບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ບຸກຄົນສາທາລະນະອື່ນໆ ພ້ອມທັງອົງກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຊ່ອງທາງສື່, ທຸລະກິດ, ອົງກອນລັດຖະບານ ແລະ ອົງກອນການກຸສົນ. ປະເພດຜະລິດຕະພັນບໍລິສັດລວມມີຜະລິດຕະພັນ ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້, ລູກຄ້າໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫລາດ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນລະບົບ.

ຄູ່ແຂ່ງສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດລວມມີບໍລິສັດ Tencent, Netease, Sohu, Phoenix New Media, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, Kakao Talk, Snapchat, iQiyi, Youku Tudou, Bitauto, Autohome, Meituan/Dianping, Qunar, Baidu, UC Web, Qihoo 360, Weixin/WeChat, QQ Mobile, Qzone Mobile, Yixin, Laiwang, Douban, Baidu Post, Momo, Inke, In, Nice, Paipai, Meipai ແລະ Jinritoutiao.

 • ອົງປະກອບຂອງ NASDAQ-100 Index
 • PASS Shariah ComplianceMicron Technology, Inc. (MU) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ຊິມິຄອນດັກເຕີ້
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1978
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

8000 South Federal Way.
Post Office Box 6. Boise, Idaho 83707
USA
ເບີໂທ: +1-208-368-4000
ເວັບໄຊ: https://www.micron.com

40.94 -0.38 (-0.91%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Micron Technology, Inc. ແມ່ນບໍລິສັດອາເມລິກາ ສາກົນ. ບໍລິສັດຜະລິດຮູບແບບເຄື່ອງອຸປະກອນຊິມິຄອນດັກເຕີ້ ລວມທັງໜ່ວຍຄວາມຈໍາແບບແລນດໍ້າ ໄດນາມິກ, ໜ່ວຍຄວາມຈໍາແບບແຟສເມັມໂມລີ ແລະ ໄດຣ SSD. ຜະລິດຕະພັນລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ຂາຍ ພາຍໃຕ້ແບຣນ Crucial ແລະ Ballistix. ບໍລິສັດ Micron ແລະ Intel ພ້ອມກັນໄດ້ສ້າງເຕັກໂນໂລຊີ IM Flash ທີ່ຜະລິດໜ່ວຍຄວາມຈໍາ NAND Flash Memory.

ບໍລິສັດ Micron ແລະ Intel ໄດ້ສ້າງບໍລິສັດຮ່ວມຮຸ້ນໃນປີ 2005 ໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີແຟຣສ IM ໃນ Lehi, Utah. ນີ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ສອງບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມຮຸ້ນອື່ນໆໃນປີ 2011, ສິງກະໂປ IM Flash ໃນປະເທດສິງກະໂປ. ໃນປີ 2012, ບໍລິສັດ Micron ໄດ້ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນທີ 2 ດ່ຽວ. ໃນທ້າຍປີ 2009, ບໍລິສັດແມ່ນເປັນບໍລິສັດທໍາອິດທີ່ປະກາດໃຊ້ໜ່ວຍຄວາມຈໍາ SSD ນໍາໃຊ້ລະບົບອິນເຕີເຟັສ 6 Gbit/s SATA.

ບໍລິສັດຈະດໍາເນີນການຜ່ານກຸ່ມຕະຫລາດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໜ່ວຍທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄອມພິວເຕີ, ໜ່ວຍທຸລະກິດເກັບຂໍ້ມູນ, ໜ່ວຍທຸລະກິດໂທລະສັບ ແລະ ໜ່ວຍທຸລະກິດແບບຝັງຕົວ. ກຸ່ມຕະຫລາດໜ່ວຍທຸລະກິດສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄອມພິວເຕີລວມມີຜະລິດຕະພັນໜ່ວຍຄວາມຈໍາ ທີ່ຂາຍເຂົ້າໃນຕະຫລາດຄອມພິວເຕີ, ເຄືອຂ່າຍ, ກຣາບຟິກ ແລະ ເຊີບເວີຄາວ. ກຸ່ມຕະຫລາດໜ່ວຍທຸລະກິດເກັບຂໍ້ມູນຈະປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນເມໂມລີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຂາຍເຂົ້າໃນວິສະຫະກິດ, ລູກຄ້າ, ຄາວ ແລະ ໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຖອດໄດ້. ກຸ່ມຕະຫລາດໜ່ວຍທຸລະກິດໂທລະສັບປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນໜ່ວຍຄວາມຈໍາ ທີ່ຂາຍຢູ່ໃນຕະຫລາດສະມາດໂຟນ, ເທັບເລັດ ແລະ ອຸປະກອນໂທລະສັບອື່ນໆ. ກຸ່ມໜ່ວຍທຸລະກິດແບບຝັງຕົວ ທີ່ລວມຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນໜ່ວຍຄວາມຈໍາ ທີ່ຂາຍໃນຕະຫລາດລົດຍົນ, ອຸດສະຫະກໍາ, ເຊື່ອມຕໍ່ບ້ານ ແລະ ເອເລັກໂຕນິກລູກຄ້າ.

ຄູ່ແຂ່ງສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດປະກອບມີບໍລິສັດອິນເທວ, ຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕນິກ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດຊັນດິສ, ບໍລິສັດ SK Hynix Inc. ແລະ ບໍລິສັດໂຕຊິບາ.​

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah ComplianceTrimble Inc. (TRMB) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ສິນຄ້າທຶນ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1978
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
USA
ເບີໂທ: +1-408-481-8000
ເວັບໄຊ: http://www.trimble.com

40.15 -0.07 (-0.17%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Trimble Inc ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜອງທາງເລືອກເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມືອາຊີບ ແລະ ພະນັກງານພາກສະໜາມໃຫ້ເຮັດວຽກຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 38 ປີ, ບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ສ້າງຜະລິດຕະພັນການກໍານົດຕໍາແໜ່ງສະເພາະ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າມີທຸລະກິດຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທາງເລືອກບໍລິສັດແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສະຫະກໍາຫລາຍລະດັບ ລວມທັງ ກະສິກໍາ, ວິສະວະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ການສໍາຫລວດ ແລະ ຈັດການດິນ, ການກໍ່ສ້າງ, ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງທາງພູມີສາດ, ລັດຖະບານ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກ. ບໍລິສັດຍັງເນັ້ນໃສ່ປະສົມປະສານຄວາມສາມາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂອງແອ໋ບພຣິເຄຊັນ ທີ່ສ້າງທາງເລືອກລະດັບລະບົບ ທີ່ປ່ຽນຖ່າຍວິທີການເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນອຸດສະຫະກໍາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນເຕັກໂນໂລຊີ ຈີພີເອັສ, ບໍລິສັດຍັງປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຊີກໍານົດຕໍາແໜ່ງໃນລະດັບຕ່າງໆ ລວມທັງ GPS, ເລເຊີ, ເຕັກໂນໂລຊີອອບຕິກ ແລະ Inertial ດ້ວຍລະບົບຊອບແວແອ໋ບ, ອຸປະກອນສື່ສານໄຣ້ສາຍ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທາງເລືອກການຄ້າທີ່ສົມບູນແບບ. ທາງເລືອກປະສົມປະສານຂອງບໍລິສັດຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເກັບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ສັບສົນ ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ກໍາໄລຫລາຍຂຶ້ນ.

ລູກຄ້າບໍລິສັດລວມມີບໍລິສັດວິສະວະກໍາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ, ບໍລິສັດສໍາຫລວດ, ຊາວນາ ຊາວສວນ ແລະ ບໍລິສັດກະສິກໍາ, ບໍລິສັດວິສະຫະກິດ ທີ່ມີຂະໜາດກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່, ບໍລິສັດພະລັງງານ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ ແລະ ສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ລັດ, ລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ. ກຸ່ມທະລຸກິດຂອງບໍລິສັດ ລວມມີກຸ່ມຕຶກອາຄານກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ກຸ່ມກໍານົດທີ່ຕັ້ງທາງພູມີສາດ, ກຸ່ມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ກຸ່ມຂົນສົ່ງ. ກຸ່ມຕຶກອາຄານກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານແມ່ນໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ເຮັດວຽກໃນດ້ານສະຖາປັດ, ວິສະວະກໍາ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນການ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ. ກຸ່ມຕະຫລາດກໍານົດທີ່ຕັ້ງທາງພູມີສາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ເຮັດວຽກໃນການສໍາຫລວດ, ວິສະວະກໍາ, ລັດຖະບານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ. ກຸ່ມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສາທາລະນູປະໂພກ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ເຮັດວຽກໃນດ້ານກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສາທາລະນູປະໂພກ. ກຸ່ມຕະຫລາດຂົນສົ່ງແມ່ນໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ເຮັດວຽກການຂົນສົ່ງ ລວມທັງການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂລຈິສຕິກ, ລົດຍົນ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ການບິນກອງທັບ.

ຂໍ້ມູນກໍານົດຕໍາແໜ່ງສູນກາງແມ່ນການປ່ຽນແປງ ວິທີທີ່ິຄົນ, ທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານເຮັດວຽກ ໃນທົ່ວໂລກ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກເຕັກໂນໂລຊີກໍານົດທີ່ຕັ້ງຂັ້ນສູງຂອງບໍລິສັດ Trimble, ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ແລະ ການເພີ່ມຄວາມປອດໄພແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບ ຮັບຮູ້. ຜະລິດຕະພັນ Trimble ແມ່ນໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ຫລາຍກວ່າ 150 ປະເທດທົ່ວໂລກ. ພະນັກງານໃນຫລາຍກວ່າ 35 ປະເທດ ທີ່ມາພ້ອມກັບເຄືອຂ່າຍຕົວແທນຈໍາ ໜ່າຍ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນຈັດຈໍາໜ່າຍທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອລູກຄ້າ.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 400 Mid Cap Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Mid Cap Index
 • PASS Shariah Complianceບໍລິສັດ Apple (AAPL) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ: 1977
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
ອາເມລິກາ
ໂທ: 408-996-1010
ເວັບໄຊ: http://www.apple.com

228.45 0.09 (0.03%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Apple Inc. ເປັນຜູ້ອອກແບບ, ຜະລິດ ແລະ ເຮັດການຕະຫລາດການສື່ສານເທິ່ງມືຖື ແລະ ອຸປະກອນທາງສື່, ຄອມພິວເຕີ້ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ເຄື່ອງຫລີ້ນເພັງດີຈິຕອນແບບພົກພາ ທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດຍັງຂາຍຊອບແວ, ການບໍລິການ, ອຸປະກອນເສີມ, ທາງເລືອກເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຂ່າວສານ ແລະ ແອ໋ບດີຈີຕອນຂອງພາກສ່ວນທີ 3 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຍັງຜະລິດໄອໂຟນ, ສາຍສະມາດໂຟນທີ່ປະກອບດ້ວຍໂທລະສັບ, ເຄື່ອງຫລີ້ນເພັງ ແລະ ອຸປະກອນອິນເຕີເນັດ; ໄອແພັດ, ສາຍແທບເບຣັດອະເນັກປະສົງ; ແມ໋ກ, ສາຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນແບບພົກພາ ແລະ ໄອພອດ,​ ສາຍເຄື່ອງຫລີ້ນເພງ ແລະ ເພັງດີຈີຕອນແບບພົກພາ ເຊັ່ນ ໄອພອດທັຈ, ໄອພອດນາໂນ ແລະ ໄອພອດ ຊັບໂຟ.

ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການແອ໋ບໄອທູນ ແລະ ໄອທູນສະຕຣໍ; ແມ໋ກແອ໋ບສະຕຣໍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ຄົ້ນຫາ,​ ດາວໂຫລດ ແລະຕັ້ງແອ໋ບແມ໋ກ; ໄອຄຣາວ, ການບໍລິການໄອຄຣາວ; ແອ໋ບໂປເພ ສໍາລັບການຊໍາລະເງິນທາງໂທລະສັບ; ແອ໋ບໂປທີວີ, ການລົງທຶນແອ໋ບຊອບແວມືອາຊີບ ແລະ ລູກຄ້າ; ຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການ iOS ແລະ OS X; iLife ຊຸດແອ໋ບຊອບແວໄລສະໄຕດີຈິຕອນສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ; iWork, ຊຸດໂປຣແກມປະສິດທິພາບປະສົມປະສານ ທີ່ອອກແບບ ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ໃຊ້ສ້າງ, ສະເໜີ ແລະ ພິມເອກະສານ, ບົດສະເໜີ ແລະ ຕາຕະລາງ ແລະ ຊອບແວແອ໋ບອື່ນໆ ລວມທັງແອ໋ບ Final Cut Pro, Logic Pro X ແລະ ຊອບແວຖານຂໍ້ມູນ FileMaker Pro ຂອງບໍລິສັດ. ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດຍັງສະໜອງອຸປະກອນເສີມຍີ້ຫໍ້ແອບເປີ້ນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຈາກພາກສ່ວນທີ 3 ທີ່ໃຊ້ໄດ້ທັງແມ໋ກ ແລະ ໄອໂອເອສ ລວມທັງສາຍຟັງຫູ, ເຄສ, ຈໍມໍນິເຕີ້, ອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້ງອື່ນໆທີ່ຫລາກຫລາຍ.​

ບໍລິສັດຍັງຂາຍ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຂ່າວສານ ແລະ ແອ໋ບດີຈີຕອນ ຜ່ານໄອທູນສະຕຣໍ,​ ແອ໋ບສະຕຣໍ, ໄອບຸກ ສະຕຮໍ ແລະ ແມ໋ກ ແອ໋ບ ສະຕຣໍ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນຜ່ານຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ, ຮ້ານອອນລາຍ ແລະ ຝ່າຍຂາຍໂດຍກົງ ພ້ອມທັງ ຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍມືຖືພາກສ່ວນທີ 3, ພໍ່ຄ້າຂາຍຍົກ,​ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ພໍ່ຄ້າຍ່ອຍເພີ່ມມູນຄ່າ.​ ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ພ້ອມທັງດ້ານການສຶກສາ, ວິສະຫະກິດ ແລະ ລູກຄ້າລັດຖະບານ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**Skechers USA, Inc. (SKX) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ເກີບ, ເສື້ອຜ້າ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1992
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

228 S Sepulveda Blvd
Manhattan Beach, California 90266
USA
ເບີໂທ: +1-310-318-2982
ເວັບໄຊ: https://www.skechers.com

33.82 -0.25 (-0.73%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Skechers USA Inc. ແມ່ນບໍລິສັດເກີບສໍາລັບປະຕິບັດວຽກ ແລະ ເກີບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງອາເມລິກາ ສໍາລັບຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ມີຫ້ອງການໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ແມນຫາຕັ້ນ ບິຈ,​ ຄາລິຟໍເນຍ, ແບຣນແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1992. Skechers ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນແບຣນເກີບກິລາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບ 3 ໃນອາເມລິກາ ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດແມ່ນມີຂາຍຢູ່ຫລາຍກວ່າ 170 ປະເທດທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດຍັງມີລາຍໄດ້ຫລາຍກວ່າ 4.16 ຕື້ໂດລາ ໃນລະຫວ່າງສົກປີ 2017. ມາຮອດເດືອນມັງກອນ 2018, ບໍລິສັດໄດ້ວ່າຈ້າງພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 11,800 ຄົນທົ່ວໂລກ.

ບໍລິສັດອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ເຮັດການຕະຫລາດຫລາຍກວ່າ 3,000 ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ ສໍາລັບຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດ Skechers ແມ່ນມາຈາກພະນັກງານ, ຄຸນນະພາບທີ່ສູງ, ການບໍລິການຜະລິດຕະພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ, ຊ່ອງທາງການຈັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຕະຫລາດທີ່ເນັ້ນຫລາຍຊ່ອງທາງຂອງບໍລິສັດເອງ. ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການປະເພດເກີບສອງແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຂະ ແໜງຕະຫລາດຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ເກີບໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກ. ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ໄລເຊັນ, ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຂາຍແບຣນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ອຸປະກອນເສີມ, ແວ່ນຕາ, ແນວຂັດ ແລະ ອື່ນໆ.

ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຜ່ານກຸ່ມຕະຫລາດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຕະຫລາດຂາຍຍົກພາຍໃນ, ຕະຫລາດຂາຍຍົກສາກົນ ແລະ ຕະຫລາດຂາຍຍ່ອຍ. ກຸ່ມຕະຫລາດຂາຍຍົກພາຍໃນ ຈະຈໍາໜ່າຍເກີບຜ່ານຊ່ອງທາງຈັດຈໍາໜ່າຍຂາຍຍົກພາຍໃນ: ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານຄ້າພິເສດ, ຮ້ານເກີບກິລາພິເສດ ແລະ ຮ້າຍຂາຍຍ່ອຍເອກະລາດ ພ້ອມທັງຮ້ານຄ້າຍ່ອຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ແຄັດຕາຣ໋ອກ. ກຸ່ມຕະຫລາດຂາຍສິນຄ້າຍົກສາກົນ ລວມມີການຂາຍຍ່ອຍເຄືອຂ່າຍໂດຍກົງ ແລະ ການຂາຍຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍສາກົນ. ຜະລິດຕະພັນ Skechers ແມ່ນມີຂາຍຢູ່ໃນຫລາຍກວ່າ 170 ປະເທດ ແລະ ຂອບເຂດຊາຍແດນຕ່າງໆ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍບໍລິສັດໃນເຄືອສາກົນ ໃນປະເທດແຄນາດາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ ລາຕິນ, ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນໃນອາຊີ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍທົ່ວໂລກ. ໃນກຸ່ມຕະຫລາດຂາຍຍ່ອຍ ບໍລິສັດໄດ້ຂາຍເກີບໃນຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານຄ້າພິເສດ ແລະ ຮ້ານຄ້າເອກະລາດ ພ້ອມທັງ ຜ່ານຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ Skechers ຫລາຍກວ່າ 2650 ຮ້ານ ແລະ ຜ່ານທາງອອນລາຍ skechers.com.

ຄູ່ແຂ່ງສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດປະກອບມີບໍລິສັດ Columbia Sportswear Company, Nike, Inc., Deckers Outdoor Corporation, Kenneth Cole Productions Inc., Steven Madden, Ltd., The Timberland Company, V.F. Corporation, Wolverine World Wide, Inc., adidas AG, Reebok International Ltd., Puma SE, ASICS America Corporation, New Balance Athletic Shoe, Inc., Under Armour, Inc. ແລະ Payless Holdings.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 400 Mid Cap Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Mid Cap Index
 • PASS Shariah Complianceບໍລິສັດ 3M (MMM) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ກົນຈັກທີ່ຫລາກຫລາຍ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1902
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

ສູນ 3M
St Paul, MN 55144
ອາເມລິກາ
ໂທ: 651-733-1110
ໂທລະສານ: 651-733-9973
ເວັບໄຊ: http://www.3m.com

208.60 0.00 (0.00%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ 3M ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຄືເປັນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຫລາກຫລາຍທົ່ວໂລກ. ກຸ່ມອຸດສະຫະກໍາແມ່ນສະໜອງກາວ, ສານກັດກ່ອນ, ຜ້າໄຍສັງເຄາະ ແລະ ເຄືອບ, ສານກາວ, ຊີລາມິກ, ສານກັນຮົ່ວ; ວັດສະດຸພິເສດ, ຜະລິດຕະພັນກອງ, ລະບົບປິດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນສຸຂະອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ, ຜະລິດຕະພັນລະບົບສຽງ, ສ່ວນປະກອບລົດຍົນ, ຟີມກັນຂູດ, ກາວໂຄງສ້າງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາສີຕົກແຕ່ງ ແລະ ເກັບລາຍລະອຽດ.

ກຸ່ມຄວາມປອດໄພ ແລະ ກຣາບຟິກຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນບຸກຄົນ, ຜະລິດຕະພັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມປອດໄພຈໍລະຈອນ, ລະບົບກຣາບຟິກການຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ປົກປ້ອງດ້ານການຄ້າ, ເສື້ອປູພື້ນ ແລະ ເມັດຫລັງຄາ. ກຸ່ມເອເລໂຕນິກ ແລະ ພະລັງງານ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຟີມອອບຕິກ, ອຸປະກອນຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່, ທາງເລືອກສະນວນຫຸ້ມປ້ອງກັນໄຟຮົ່ວ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ສໍາລັບເອເລັກໂຕນິກ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາໄຟຟ້າ, ໜ້າຈໍສໍາຜັດ ແລະ ຈໍມໍນິເຕີ, ທາງເລືອກສ່ວນປະກອບພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນໂຄງລ່າງພື້ນຖານ.

ກຸ່ມດູແລສຸຂະພາບຂອງບໍລິສັດແມ່ນສະໜອງຜະລິດຕະພັນຜ່າຕັດ ແລະ ການແພດ, ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ສຸຂະພາບຜິວ, ລະບົບສົ່ງຢາ ແລະ ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄວາມປອດໄພອາຫານ, ທັນຕະກໍາດັດແຂ້ວ ແລະ ແຂ້ວ. ກຸ່ມລູກຄ້າໃຫ້ບໍລິການຟອງນໍ້າ, ຜ້າທໍາຄວາມສະອາດ, ເສື້ອຜ້າ, ກາວສໍາລັບຫ້ອງການ ແລະ ລູກຄ້າ, ເຈັ້ຍຂຽນຂໍ້ຄວາມ, ລະບົບ Indexing, ອຸປະກອນປັບປຸງບ້ານ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ຜະລິດຕະພັນດູແລບ້ານ, ວັດຖຸປ້ອງກັນ, ກາວ, ກາວສໍາລັບຫ້ອງການ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ.

ບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ບໍລິການໃນຕະຫລາດລົດຍົນ, ເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ພະລັງງານ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເຈັ້ຍ ແລະ ສິ່ງພິມ, ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ການກໍ່ສ້າງ, ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບ ແລະ ໂຮງໝໍ, ຜູ້ປະກອບການຢາ, ແຂ້ວ ແລະ ທັນຕະກໍາດັດແຂ້ວ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ, ການທົດສອບ ແລະ ຜະລິດອາຫານ, ຢາ, ຮ້ານຢາຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຕະຫລາດອື່ນໆ. ບໍລິສັດຍັງຂາຍຜະລິດຕະພັນຜ່ານຜູ້ຂາຍຍົກ, ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ, ພໍ່ຄ້າຂາຍສົ່ງ, ຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ປະກອບການການຄ້າ ພ້ອມທັງໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**Albemarle Corporation (ALB) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ເຄມີພິເສດ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1994
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

4350 Congress Street
Suite 700
Charlotte, NC 28209
USA
ເບີໂທ: +1-980-299-5700
ເວັບໄຊ: http://www.albemarle.com

91.10 -1.18 (-1.27%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Albemarle ເປັນວິສະຫະກິດຜະລິດສານເຄມີສະເພາະ. ບໍລິສັດໄດ້ວ່າຈ້າງພະນັກງານປະມານ 5400 ຄົນ ແລະ ມີລູກຄ້າປະມານ 100 ປະເທດທົ່ວໂລກ.

ບໍລິສັດ Albemarle ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານ ຈາກວັດຖຸດິບລີທ້ຽມ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ທັນໄດ້ປຸງແຕ່ງໄປສູ່ແບັດຕາລີລີທ້ຽມ. ບໍລິສັດເປັນຜູ້ຜະລິດທາດລີທ້ຽມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ພັດທະນາສານເຄມີສະເພາະ ຈໍາໜ່າຍທົ່ວໂລກ ເພື່ອຜະລິດແບັດຕາລີລີທ້ຽມ. ເນື່ອງຈາກເປັນບໍລິສັດສານເຄມີ, ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄປໄກ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫລາດອື່ນໆຫລາຍຕະຫລາດ. ແຕ່ວ່າຈຸດເດັ່ນໃນປະຈຸບັນແມ່ນການປະກອບສ່ວນ ການສະໜອງທາດລີທ້ຽມໃນສູດທີ່ສົມບູນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກ ສໍາລັບລົດໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແບັດຕາລີເອເລັກໂຕນິກແບບຕໍ່ພວງ ທີ່ກໍາລັງເຕີບໂຕ. ຊ່ອງທາງທຸລະກິດເຄມີທີ່ຫລາກຫລາຍແມ່ນຢູ່ໃນຖານະທີ່ດີ ເມື່ອປຽບທຽບກັບກຸ່ມຕະຫລາດອື່ນໆ.

ບໍລິສັດດໍາເນີນການຜ່ານສາມກຸ່ມຕະຫລາດ: ກຸ່ມທາງເລືອກວັດຖຸລີທ້ຽມ ແລະ ວັດຖຸຂັ້ນສູງ, ສານໂບຣມິນພິເສດ ແລະ ທາງເລືອກໃນການກັ່ນກອງ. ກຸ່ມຕະຫລາດລີທ້ຽມ ແລະ ວັດຖຸຂັ້ນສູງປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນສອງປະເພດ: ລີທ້ຽມ ແລະ ທາງເລືອກຕົວເລັ່ງປະສິດທິພາບ. ໂບຣມິນ ແລະ ທຸລະກິດໂບຣມິນ ລວມມີຜະລິດຕະພັນນໍາໃຊ້ໃນທາງເລືອກຄວາມປອດໄພດ້ານອັກຄີໄພ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄມີສະເພາະອື່ນໆ. ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການໃນຕະຫລາດສຸດທ້າຍຕ່າງໆ ລວມທັງການກັ່ນຕອງນໍ້າມັນປີໂຕລ້ຽມ, ເອເລັກໂຕນິກສໍາລັບລູກຄ້າ, ການເກັບພະລັງງານ,​ ການກໍ່ສ້າງ, ຍານພາຫະນະ,​ ນໍ້າມັນຫລໍ່ລື້ນ, ຢາຮັກສາໂລກ, ການປ້ອງກັນພືດພັນ, ຄວາມປອດໄພອາຫານ ແລະ ເຄມີທີ່ກໍານົດເອງ.

ມາຮອດປີ 2017 ຮຸ້ນບໍລິສັດ Albemarle ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຖືໂດຍນັກລົງທຶນສະຖາບັນ (Vanguard Group, BlackRock, Franklin resources ແລະ ອື່ນໆ)

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah CompliancePPG Industries, Inc. (PPG) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ເຄມີ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1883
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
USA
ເບີໂທ: +1-412-434-3131
ເວັບໄຊ: http://corporate.ppg.com

111.66 -0.51 (-0.45%) 08:20 ET

ບໍລິສັດອຸດສະຫະກໍາ PPG., Inc. ແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງສີ, ສີເຄືອບ ແລະ ວັດສະດຸພິເສດລະດັບໂລກ. ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຫລາຍກວ່າ 70 ປະເທດທົ່ວໂລກ. ອີງຕາມລາຍຮັບ ບໍລິສັດໄດ້ກາຍເປັນບໍລິສັດສີເຄືອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກ ຕາມຫລັງບໍລິສັດ AkzoNobel. ບໍລິສັດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຜ່ານກຸ່ມທຸລະກິດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ກຸ່ມຕະຫລາດສີເຄືອບວຽກ, ກຸ່ມຕະຫລາດສີເຄືອບອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ກຸ່ມຕະຫລາດແກ້ວ. ກຸ່ມຕະຫລາດສີເຄືອບວຽກ ປະກອບດ້ວຍທຸລະກິດສີພົນ, ການບິນພົນລະເຮືອນ, ການປ້ອງກັນ, ທາງທະເລ ແລະ ທຸລະກິດສີເຄືອບສະຖາປັດ. ກຸ່ມຕະຫລາດສີເຄືອບອຸດສະຫະກໍາລວມມີທຸລະກິດຍານຍົນ OEM, ເຄືອບທາງອຸດສະຫະກໍາ, ສີເຄືອບຫຸ້ມຫໍ່, ສີເຄືອບພິເສດ ແລະ ທຸລະກິດວັດສະດຸ ແລະ ສີເຄືອບພິເສດ. ກຸ່ມຕະຫລາດແກ້ວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດແກ້ວລຽບ ແລະ ແກ້ວໄຟເບີ້.

ກຸ່ມຕະຫລາດຕາມພູມີປະເທດຂອງບໍລິສັດລວມມີອາເມລິກາ, ແຄນາດາ, ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ, ເອີຣົບ, ອາເມກາ ລາຕິນ, ເອີຣົບຕາເວັນອອກກາງ, ຕາເວັນອອກກາງ, ອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີ ປາຊິຟິກ. ແບຣນຂອງບໍລິສັດລວມມີແບຣນ PPG, GLIDDEN, COMEX, OLYMPIC, DULUX (ໃນແຄນາດາ), SIKKENS, PPG PITTSBURGH PAINTS, MULCO, FLOOD, LIQUID NAILS, SICO, CIL, RENNER, TAUBMANS, WHITE KNIGHT, BRISTOL, HOMAX, SIGMA, HISTOR, SEIGNEURIE, GUITTET, PEINTURES GAUTHIER, RIPOLIN, JOHNSTONE'S, LEYLAND, PRIMALEX, DEKORAL, TRILAK, PROMINENT PAINTS, GORI ແລະ BONDEX.

ຄູ່ແຂ່ງສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດປະກອບມີບໍລິສັດ Akzo Nobel N.V., Axalta Coating Systems Ltd., BASF Corporation, Benjamin Moore, Hempel A/S, the Jotun Group, Masco Corporation, Materis Paints, Nippon Paint, RPM International Inc, Sherwin-Williams Company, Valspar Corporation, CPIC Fiberglass, Johns Manville Corporation, Jushi Group, Owens Corning ແລະ Taishan Fiberglass.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah Complianceບໍລິສັດ Coca Cola (KO) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ເຄື່ອງດື່ມ - ເຄື່ອງດື່ມເບົາ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1886
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

One Coca-Cola Plaza
Atlanta, GA 30313
ອາເມລິກາ
ໂທ: 404-676-2121
ເວັບໄຊ: http://www.cocacola.com

44.76 0.00 (0.00%) 08:20 ET

ບໍລິສັດໂຄຄາ-ໂຄລາ ເປັນບໍລິສັດເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ຜະລິດ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ມີສິ່ງມື່ນເມົາຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດມີບໍລິການເຄື່ອງດື່ມນໍ້າອັດລົມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີຟອງ. ເຄື່ອງດື່ມອັດລົມລວມມີເຄື່ອງດື່ມພ້ອມດື່ມທີ່ບໍ່ມີສິ່ງມືນເມົາ ດ້ວຍການອັດລົມ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງດື່ມຊູກໍາລັງອັດລົມ ແລະ ນໍ້າອັດລົມ ແລະ ນໍ້າປຸງແຕ່ງ.

ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີຟອງຂອງບໍລິສັດປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີແອນກໍຮໍ ບໍ່ມີການອັດລົມ ລວມທັງນໍ້າດື່ມທີ່ປາສະຈາກການອັດລົມ ລວມທັງນໍ້າທີ່ບໍ່ອັດລົມ, ນໍ້າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຊູກໍາລັງ, ເຄື່ອງດື່ມຊູກໍາລັງບໍ່ອັດລົມ, ນໍ້າໝາກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໝາກໄມ້, ຊາ ແລະ ກາເຟພ້ອມດື່ມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມກິລາ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈໍາໜ່າຍສ່ວນປະກອບເຄື່ອງປຸງລົດ, ສານເຮັດຄວາມຫວານ, ເຄື່ອງດື່ມສ່ວນປະສົມ ແລະ ນໍ້າຫວານທຽມ ພ້ອມທັງຜົງສໍາລັບຜະລິດຕະພັນນໍ້າບໍລິສຸດ.

ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ໄລເຊັ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ບຸກຄົນທີ 3. ບໍລິສັດໂຄຄາ-ໂຄລາ ຂາຍຜະລິດຕະພັນ ພື້ນຖານ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Minute Maid, Georgia, Powerade, Del Valle, Schweppes, Aquarius, Minute Maid Pulpy, Dasani, Simply, Glacéau Vitaminwater, Bonaqua/Bonaqa, Ayataka, Gold Peak, I LOHAS ແລະ FUZE TEA.

ບໍລິສັດຍັງມີຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຜູ້ປະກອບການທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສດ ຫລື ຜູ້ປະກອບການທີ່ຄວບຄຸມການບັນຈຸຂວດ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍ ພ້ອມທັງຜ່ານພັນທະມິດບັນຈຸຂວດເອກະລາດ, ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ,​ ພໍ່ຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
ບໍລິສັດ Pepsico, Inc. (PEP) - NYS
ອຸດສະຫະກໍາ: ເຄື່ອງດື່ມ - ເຄື່ອງດື່ມເບົາ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1898
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

ຖະໜົນ 700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
ອາເມລິກາ ເວັບໄຊ: http://www.pepsico.com

111.10 0.10 (0.09%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ PepsiCo, Inc. ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທົ່ວໂລກ. ກຸ່ມ Frito-Lay North America ແມ່ນມີເຂົ້າໜົມມັນຝະລັ່ງ Lays potato chips, Doritos tortilla chips, Cheetos cheese-flavored snacks, Tostitos tortilla chips, branded dips, Ruffles potato chips, Fritos corn chips ແລະ Santitas tortilla chips.

ກຸ່ມ Quaker Foods North America ຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ບໍລິການອາຫານເຂົ້າໂອດ Quaker, grits, ເຄັກເຂົ້າ, ເຂົ້າໂອດສີ່ຫລຽມ ແລະ ເຂົ້າທໍາມະຊາດ; ແລະ Aunt Jemima mixes ແລະ ນໍ້າຫວານ, Quaker Chewy granola bars, Capn Crunch cereal, Life cereal ແລະ Rice-A-Roni side dishes. ກຸ່ມອາຫານອາເມລິກາລາຕີນປະກອບມີອາຫານຫວ່າງພາຍໃຕ້ຍີ້ຫໍ້ Doritos, Cheetos, Marias Gamesa, Ruffles, Emperador, Saladitas, Lays, Rosquinhas Mabel, Elma Chips, Sabritas brands, ຊີລ້ຽວ ແລະ ອາຫານຫວ່າງພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ Quaker.

ກຸ່ມ PepsiCo Americas Beverages ຂອງບໍລິສັດແມ່ນສະໜອງເຄື່ອງດື່ມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ນໍ້າຫວານທຽມ ແລະ ສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Diet Pepsi, Aquafina, 7UP, Diet Mountain Dew, Tropicana Pure Premium, Sierra Mist ແລະ Diet 7UP; ແລະ ຊາ ແລະ ກາແຟ ພ້ອມດື່ມ ແລະ ນໍ້າໝາກໄມ້.

ກຸ່ມ PepsiCo Europe ແມ່ນຈັດຈໍາໜ່າຍອາຫານຫວ່າງ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ Lays, Walkers, Doritos, Cheetos ແລະ Ruffles, ຊີລ້ຽວ ແລະ ອາຫານຫວ່າງ ພາຍໃຕ້ຍີ້ຫໍ້ Quaker brand; ເຄືື່ອງດື່ມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ນໍ້າຫວານທຽມ ແລະ ອາຫານສໍາເລັດຮູບພາຍໃຕ້ຍີ້ຫໍ້ Pepsi, Pepsi Max, 7UP, Diet Pepsi ແລະ Tropicana, ສິນຄ້າປະຈໍາວັນພາຍໃຕ້ຍີ້ຫໍ້ Domik v Derevne, Chudo ແລະ Agusha, ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊາພ້ອມດື່ມ.

ກຸ່ມ PepsiCo Asia, Middle East and Africa ຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ບໍລິການອາຫານຫວ່າງ ພາຍໃຕ້ຍີ້ຫໍ້ Lays, Kurkure, Chipsy, Doritos, Cheetos ແລະ Crunchy, ຊີລ້ຽວ ແລະ ອາຫານຫວ່າງພາຍໃຕ້ຍີ້ຫໍ້ Quaker, ເຄື່ອງດື່ມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ນໍ້າຫວານທຽມ ແລະ ອາຫານສໍາເລັດຮູບ ພາຍໃຕ້ຍີ້ຫໍ້ Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, Aquafina ແລະ Tropicana ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊາພ້ອມດື່ມ. ບໍລິສັດຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ບັນຈຸຂວດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຜູ້ຈໍາໜ່າຍເອກະລາດ ແລະ ພໍ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
ບໍລິສັດ Procter & Gamble (PG) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ຜະລິດຕະພັນສ່ວນບຸກຄົນ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1837
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
ອາເມລິກາ
ໂທ: 513-983-1100
ເວັບໄຊ: http://www.pg.com

82.70 0.00 (0.00%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Procter & Gamble ພ້ອມທັງບໍລິສັດໃນເຄືອ ແມ່ນຜະລິດ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າບັນຈຸຫີບຫໍ່ ລູກຄ້າທີ່ມີຍີ້ຫໍ້. ບໍລິສັດດໍາເນີນການຜ່ານ 5 ກຸ່ມ: ຄວາມງາມ, ການດູແລເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ການດູແລສຸຂະພາບ, ການດູແລຜ້າ ແລະ ການດູແລບ້ານ ແລະ ເດັກທາລົກ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ການດູແລຄອບຄົວ.

ກຸ່ມຄວາມງາມແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນລະຫງັບເງື່ອ ແລະ ລະຫງັບກິ່ນ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ຜະລິດຕະພັນຄວາມສະອາດ, ບໍາລຸງຜິວ, ບໍາລຸງຜົມ ແລະ ສີຜົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເສີມສວຍມືອາຊີບ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ Head & Shoulders, Olay, Pantene, SK-II, ແລະ Wella.

ກຸ່ມດູແລການແຕ່ງກາຍແມ່ນສະໜອງອຸປະກອນໂກນ ແລະ ມີດໂກນ, ເຄື່ອງກໍາຈັດຂົນ, ຜະລິດຕະພັນກ່ອນ ແລະ ຫລັງແຖນວດ ແລະ ອຸປະກອນກໍາຈັດເສັ້ນຜົມໄຟຟ້າ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ Braun, Fusion, Gillette, Mach3 ແລະ Prestobarba.

ກຸ່ມດູແລສຸຂະພາບແມ່ນຈັດຈໍາໜ່າຍແປງສີແຂ້ວ, ຢາສີແຂ້ວ, ຜະລິດຕະພັນດູແລຊ່ອງປາກ ແລະ ລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ການວິນິດໄສໂລກຢ່າງໄວວາ, ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ວິຕາມິນ/ແຮ່ທາດ/ອາຫານເສີມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດູແລສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ. ກຸ່ມນີ້ແມ່ນຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ Crest, Oral-B ແລະ Vicks.

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນດູແລຜ້າ ແລະ ບ້ານແມ່ນໃຫ້ບໍລິການນໍ້າຢາຊັກຟອກ, ນໍ້າຢາບໍາລຸງຜ້າ ແລະ ແຟັບຊັກເຄື່ອງ, ຜະລິດຕະພັນປັບອາກາດ, ດູແລຈານ ແລະ ດູແລພື້ນຜິວ, ໝໍ້ໄຟ ແລະ ຜະລິດຕະພັນລະດັບມືອາຊີບອື່ນໆ. ກຸ່ມນີ້ແມ່ນຂາຍຜະລິດຕະພັນພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ Ariel, Dawn, Downy, Duracell, Febreze, Gain ແລະ Tide.

ກຸ່ມດູແລທາລົກ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ແມ່ນສະໜອງຜະລິດຕະພັນດູແລຜູ້ຍິງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຜູ້ໃຫຍ່, ຜ້າເຊັດເດັກ, ຜ້າອ້ອມ ແລະ ສົ້ງ, ຜ້າເຊັດ, ເຈັ້ຍເຊັດ ແລະ ເຈັ້ຍເຊັດຫ້ອງນໍ້າ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ Always, Bounty, Charmin ແລະ Pampers.

ບໍລິສັດຈັດຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນຜ່ານຮ້ານຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ, ຮ້ານຢາ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານເສີມສວຍ, ຮ້ານຄ້າຄວາມຖີ່ສູງ ແລະ ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ປະມານ 180 ປະເທດທົ່ວໂລກ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**Campbell Soup Company (CPB) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1869
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

1 Campbell Place, Camden, NJ 08103
USA
ເບີໂທ: +1-856-342-4800
ເວັບໄຊ: https://www.campbellsoupcompany.com

35.82 -0.39 (-1.07%) 08:20 ET

ບໍລິສັດນໍ້າແກງ Campbell ຄືເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີແມ່ນບໍລິສັດ Campbell's ເປັນບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດກະປ່ອງນໍ້າແກງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສັນຊາດອາເມລິກາທີ່ຂາຍໃນ 120​ ປະເທດທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດໄດ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນຕັ້ງແຕ່ນໍ້າແກງ ແລະ ອາຫານທໍາມະດາ ຈົນໄປເຖິງອາຫານຫວ່າງ ແລະ ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ. ແບຣນຂອງບໍລິສັດປະກອບມີ Campbell's, Garden Fresh Gourmet, Goldfish, Milano, Pace, Pepperidge Farm, Plum Organics, Prego, SpaghettiOs, Swanson ແລະ V8 Beverages. ບໍລິສັດໄດ້ແຍກຕົວເອງອອກເປັນສາມຂະແໜງການ: ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທໍາມະດາອາເມລິກາ; ຂະແໜງອາຫານຫວ່າງ ແລະ ເຂົ້າໜົມປັງສາກົນ; ແລະ ຂະແໜງ Campbell Fresh.

ກຸ່ມເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອາຫານທໍາມະດາອາເມລິກາ ລວມມີທຸລະກິດຊ່ອງທາງບໍລິການອາຫານ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍໃນອາເມລິກາ, ແຄນາດາ ແລະ ອາເມກາ ລາຕີນ. ກຸ່ມຕະຫລາດນີ້ລວມມີຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນ: ນໍ້າແກງພ້ອມເສີບ ແລະ ນໍ້າແກງຂຸ້ນຂອງບໍລິສັດ Campbell; ນໍ້າແກງ ແລະ ສິນຄ້າຂອງ Swanson; ນໍ້າຊອດພາສຕາ Prego; ນໍ້າຊອດແມັກຊິໂກ Pace Mexican; ນໍ້າຊອດ Gravies, ພາສຕ້າ, ຖົ່ວ ແລະ ນໍ້າຊອດເຢັນຂອງບໍລິສັດ Campbell; ສັດປີກແຊ່ກະປ໋ອງ Swanson; ອາຫານ ແລະ ເຂົ້າໜົມຂົບຄ້ຽວ Plum; ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ນໍ້າໝາກໄມ້ V8 ແລະ ນໍ້າໝາກເລັ່ນ Campbell. ກຸ່ມເຂົ້າໜົມປັງ ແລະ ເຂົ້າໜົມຂົບຄ້ຽວສາກົນ ລວມມີເຂົ້າໜົມຄຸກກີ້ Pepperidge Farm, ເຂົ້າໜົມຂົບຄ້ຽວ, ເຂົ້າໜົມປັງເບເກີລີ ແລະ ອາຫານແຊ່ແຂງໃນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍອາເມລິກາ; ເຂົ້າໜົມປັງ Arnott ໃນອົດສະຕາລີ ແລະ ອາຊີ ປາຊີຟິກ ແລະ ຂະໜົມປັງຄຸກກີ້ Kelsen ຢູ່ທົ່ວທຸກມູມໂລກ. ກຸ່ມອາຫານດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງລວມມີທຸລະກິດເຄື່ອງດື່ມຕູ້ ແລະ ອາຫານທໍາມະດາໃນປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ ອາຊີ ປາຊີຟິກ. ກຸ່ມຕະຫລາດ Campbell Fresh ລວມມີແຄລ໋ອດສົດຈາກຝາມ Bolthouse, ສ່ວນປະສົມຂອງແຄລອດ, ເຄື່ອງດື່ມແຊ່ເຢັນ, ນໍ້າສະລັດແຊ່ເຢັນ ແລະ ນໍ້າຊອດເພັດ Garden Fresh Gourmet, ເຂົ້າຈີ Hummus, ນໍ້າຈີ້ມ ແລະ ມັນຝະລັ່ງທອດ. ກຸ່ມຕະຫລາດຍັງລວມມີທຸລະກິດນໍ້າແກງແຊ່ຕູ້ເຢັນໃນອາເມລິກາ.

ໃນເດືອນມັງກອນ 2010, ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍແຄນາດາຂອງບໍລິສັດ Campbell’s ໄດ້ເລີ່ມຂາຍສາຍອາຫານປະເພດນໍ້າແກງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ ສັງຄົມອິດສະລາມແຫ່ງອາເມລິກາເໜືອ ຄືເປັນອາຫານຮາລານ (ເຮັດຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍອິດສະລາມ). ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2011, ບໍລິສັດນໍ້າແກງ Campbell's Soup ໄດ້ຕັດສິນໃຈອີກຄັ້ງໃນການຂາຍຜະລິດຕະພັນໃນລາຊາອະນາຈັກອັງກິດ ຫລັງຈາກຫ່າງຫາຍໄປຕັ້ງແຕ່ປີ 2008. Symingtons ໄດ້ເລີ່ມການຜະລິດແບຣນ ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດໂດຍບໍລິສັດ Symingtons. ສາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ປະກອບມີນໍ້າແກງແພັກ 12 ຈອກ, ນໍ້າແກງຕຸ່ນ​ທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອແຕ່ງກິນໃນໝໍ້ນໍ້າ, 4 ສາຍຜະລິດຕະພັນເຂົ້າຫອມ, ພາສຕາລົດເຂັ້ມ ແລະ ນໍ້າຊອດແພັກ. ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຈະບໍ່ຖືກຂາຍໃນກະປ໋ອງ ແຕ່ຈະຂາຍເປັນແພັກ ແລະ ເປັນກ່ອງ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ປີ 2011, ຜະລິດຕະພັນກະປ໋ອງຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ກັບຄືນສູ່ຫ້າງໃນຕະຫລາດ ດ້ວຍການປັບປຸງ ແລະ ມີສາຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່. ໃນປີ 2012, ບໍລິສັດ Campbell ໄດ້ປະກາດແຜນຊື້ຟາມບອນຮ້າວ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຜະລິດນໍ້າໝາກໄມ້, ນໍ້າສະລັດ ແລະ ເບບີແຄລອດ ດ້ວຍມູນຄ່າ 1.55 ຕື້ໂດລາ. ນັກວິເຄາະເຫັນວ່າສິ່ງນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກໄວໜຸ່ມ, ທີ່ມີຖານະດີກວ່າ. ຈາກປີ 2012 ບໍລິສັດ Campbell Soup ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ປັບປຸງພາບພົດ ແລະ ການຕະຫລາດດີຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເພີ່ມຊື່ສຽງໃນລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນຍຸກໃໝ່. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ວ່າຈ້າງທ່ານ Umang Shah ເພື່ອນໍາພາດ້ານການຕະຫລາດດີຈິຕອນ ແລະ ສື່ສັງຄົມທົ່ວໂລກ. ລາວໄດ້ນໍາພາປຸກລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ ລວມທັງ #DeclareRecess ແລະ #BIGFiveO. ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2013, ບໍລິສັດ Campbell ໄດ້ຊື້ບໍລິສັດເຂົ້າໜົມອົບເດັນໝາກຂ້າມຊາດ ບໍລິສັດ Kelsen Group ໃນມູນຄ່າທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ. ບໍລິສັດ Kelsen ແມ່ນມີເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍໃນ 85 ປະເທດ ແລະ ພົບວ່າ ເປັນການສະໜອງໂອກາດຂອງບໍລິສັດ Cambell ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ໃນຕະຫລາດຈີນ ແລະ ອາຊຽນອື່ນໆ. ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2015, ບໍລິສັດ Campbell Soup ຍັງໄດ້ຊື້ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດນໍ້າຊອດຊານຊາ Garden Fresh Gourmet ເປັນມູນຄ່າລວມ 231 ລ້ານໂດລາ ຕາມທີ່ບໍລິສັດໄດ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທຸລະກິດອາຫານຊີວະພາບທັງສົດ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່. ໃນເດືອນທັນວາ 2017, ບໍລິສັດ Campbell's ໄດ້ສໍາເລັດການເຂົ້າຊື້ກິດຈະການອາຫານ Pacific Foods of Oregon, LLC ເປັນມູນຄ່າ 700 ລ້ານໂດລາ ແລະ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອເຂົ້າຊື້ບໍລິສັດອາຫານ Snyder's-Lance ເປັນມູນຄ່າເງິນສົດ 4.87 ຕື້ໂດລາ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຕໍ່ມາແມ່ນເປັນຂໍ້ຕົກລົງຊື້ຂາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງບໍລິສັດ.

ບໍລິສັດ Campbell Soup ໄດ້ລົງທຶນຫລາຍໃນການໂຄສະນາ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນບໍລິສັດ ແລະ ມີການປຸກລະດົມໂຄສະນາຫລາຍຄັ້ງທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າໂຄສະນາທາງການຕະຫລາດລວມຢູ່ໃນໜັງສືອາເມລິກາ.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah ComplianceThe Hershey Company (HSY) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1894
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

100 Crystal A Drive
Hershey, PA 17033
USA
ເບີໂທ: +1-717-534-4200
ເວັບໄຊ: https://www.thehersheycompany.com

110.23 0.65 (0.59%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Hershey Company ພ້ອມທັງບໍລິສັດໃນເຄືອ ຜະລິດ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນເຂົ້າໜົມ. ບໍລິສັດສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຂົ້າໜົມທີ່ເປັນຊອກໂກເລັດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຊອກໂກເລັດ; ຜະລິດຕະພັນໝາກຝະລັ່ງ ແລະ ມິນ ປະກອບມີມິນ, ໝາກຝະລັ່ງຫຍໍ້າ ແລະ ໝາກຝະລັ່ງບັບໂບ້; ລາຍການຕູ້ອາຫານ ເຊັ່ນ: ສ່ວນປະສົມໃນການອົບ, ເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ນໍ້າເຊື່ອມກະແລ້ມປະສົມໝາກໄມ້; ແລະ ລາຍການອາຫານຂົບຄ້ຽວ ລວມທັງເຂົ້າໜົມທາໜ້າ, ເຂົ້າໜົມເນື້ອ, ບາ ແລະ ເຂົ້າໜົມຂົບຄ້ຽວ, ເຂົ້າໜົມປະສົມ, ເຂົ້າໂພດ ແລະ ເຂົ້າໜົມແທ່ງໂປຣຕີນ, ແລະ ເຂົ້າໜົມຄຸກກີ້. ບໍລິສັດຍັງສະໜອງຜະລິດຕະພັນສ່ວນໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ແບຣນ Hershey’s, Reese’s, Kisses, Jolly Rancher, Almond Joy, Brookside, barkTHINS, Cadbury, Good & Plenty, Heath, Kit Kat, Lancaster, Payday, Rolo, Twizzlers, Whoppers, York, Scharffen Berger, Dagoba, Ice Breakers, Breathsavers ແລະ Bubble Yum ພ້ອມທັງຢູ່ພາຍໃຕ້ແບຣນ Golden Monkey, Munching Monkey, Pelon Pelo Rico, IO-IO, Nutrine, Maha Lacto, Jumpin, Sofit, SkinnyPop, Oatmega, Paqui, ແລະ Tyrrells. ມາຮອດເດືອນທັນວາ 2016, ບໍລິສັດໄດ້ເຮັດການຕະຫລາດ, ຂາຍ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ພາຍໃຕ້ຊື້ແບຣນຫລາຍກວ່າ 80 ຊື່ ໃນປະມານ 70 ປະເທດທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຜ່ານສອງກຸ່ມຕະຫລາດ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມຕະຫລາດອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ກຸ່ມຕະຫລາດສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ.

ກຸ່ມຕະຫລາດອາເມລິກາເໜືອແມ່ນຮັບຜິດຊອບສະຖານະຕະຫລາດເຂົ້າໜົມຊອກໂກເລັດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຊອກກະເລັດທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງ ສະຖານະຕະຫລາດເຂົ້າໜົມຂົບຄ້ຽວ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂອງບໍລິສັດໃນອາເມລິກາ ແລະ ແຄນາດາ. ນີ້ຈະລວມເອົາການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນສາຍຜະລິດຕະພັນເຂົ້າໜົມຊອກໂກເລັດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຊອກໂກເລັດ, ຕູ້ອາຫານ, ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອາຫານຫວ່າງອື່ນໆ. ພາຍໃນຕະຫລາດອາເມລິກາເໜືອ, ການລົງທຶນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດລວມມີການຂາຍຊອກໂກເລັດຕ່າງໆທາງທຸລະກິດ ແລະ ຂາຍພາຍໃຕ້ແບຣນໃໝ່ຂອງ Hershey's, Reese's ແລະ Kisses, ໄປພ້ອມກັບແບຣນເຂົ້າໜົມຊອກໂກເລັດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຊອກໂກເລັດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: Jolly Rancher, Almond Joy, Brookside, Cadbury, Good & Plenty, Heath, Kit Kat, Lancaster, Payday, Rolo, Twizzlers, Whoppers ແລະ York. ນອກນີ້ ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຊອກໂກເລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນອາເມລິກາ ຜ່ານແບຣນScharffen Berger ແລະ Dagoba. ຜະລິດຕະພັນໝາກຝຣັ່ງ ແລະ ມິນລວມມີ Ice Breakers mints ແລະ ໝາກຝັ່ງຫຍໍ້າ, Breathsavers mints ແລະ ໝາກຝະລັ່ງຫຍໍ້າ Bubble Yum. ລາຍການອາຫານຂົບຄຽ້ວ ແລະ ຕູ້ເກັບອາຫານຂອງບໍລິສັດແມ່ນຈະຖືກຂາຍໃນອາເມລິກາເໜືອເປັນຫລັກ ລວມມີຜະລິດຕະພັນອາຫານອົບ ແລະ ເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າອາຫານ ແລະ ນໍ້າເຊື່ອມກະແລ້ມປະສົມໝາກໄມ້ທີ່ຂາຍພາຍໃຕ້ແບຣນ Hershey, Reese ແລະ Heath ພ້ອມທັງຄີມທາຊອກໂກເລັດ, ເຂົ້າໜົມຂົບຄ້ຽວ, ອາຫານປະສົມ ແລະ ອາຫານຫວ່າງຊີ້ນ Krave ຂອງແບຣນ Hershey ແລະ Reese

ກຸ່ມຕະຫລາດສາກົນ ແລະ ອື່ນໆແມ່ນການປະສົມປະສານກັນຂອງກຸ່ມດໍາເນີນການອື່ນໆທັງໝົດ ເຊິ່ງລວມມີພາກພື້ນພູມີປະເທດເຫລົ່ານີ້ ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຢູ່ນອກອາເມລິກາ. ນີ້ຈະລວມເຖິງການດໍາເນີນການຂາຍຍ່ອຍລະດັບໂລກ ເຊິ່ງລວມມີຮ້ານຂາຍຊອກໂກເລັດໂລກຂອງ Hershey's ໃນເມືອງເຮີເຊວ, ເພັນຊີວະເນຍ, ເມືອງນີວຍອກ, ລາສເວກາສ, ຊຽງໄຮ, Niagara Falls (ອອນໂຕລິໂອ), ດູໄບ ແລະ ສິງກະໂປ. ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າໃນຈີນ, ແມັກຊິກໂກ, ບາຊິວ, ອິນເດຍ ແລະ ມາເລເຊຍ ສ່ວນໃຫຍ່ສໍາລັບລູກຄ້າໃນພາກພື້ນເຫລົ່ານີ້. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຈໍາ ໜ່າຍ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນເຂົ້າໜົມໃນຕະຫລາດສົ່ງອອກອາຊີ, ອາເມລິກາ ລາຕິນ, ຕາເວັນອອກກາງ, ເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ. ພາຍໃນກຸ່ມຕະຫລາດສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ, ບໍລິສັດໄດ້ຜະລິດ, ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຂາຍແບຣນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ແບຣນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນພາກພື້ນ ເຊັ່ນ ຜະລິດຕະພັນເຂົ້າໜົມ Golden Monkey ແລະ Munching Monkey ໃນຈີນ, ເຂົ້າໜົົມ Pelon Pelo Rico ໃນແມັກຊິກໂກ, ເຂົ້າໜົມຂົບຄ້ຽວ IO-IO ໃນບາຊີວ ແລະ ເຂົ້າໜົມ Nutrine ແລະ Maha Lacto ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມ Jumpin ແລະ Sofit ໃນອິນເດຍ.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah CompliancePhilip Morris International Inc. (PM) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ຢາສູບ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1847
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

120 Park Avenue
New York, NY 10017
USA
ເບີໂທ: +1-917-663-2000
ເວັບໄຊ: https://www.pmi.com

- - -

ບໍລິສັດ Philip Morris International Inc. ແມ່ນເປັນບໍລິສັດຜະລິດຢາສູບ ແລະ ຢາສູບທີ່ມີຜະລິດຕະພັນຂາຍ ຫລາຍກວ່າ 180 ປະເທດຢູ່ນອກອາເມລິກາ. ບໍລິສັດແມ່ນມີສ່ວນໃນການຜະລິດ ແລະ ຂາຍຢາສູບ, ຜະລິດຕະພັນຢາສູບອື່ນໆ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສານນິໂກຕິນອື່ນໆໃນຕະຫລາດນອກອາເມລິກາ. ການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດກວມເອົາທັງແບຣນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ກຸ່ມຕະຫລາດຂອງບໍລິສັດລວມມີສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ); ເອີຣົບຕາເວັນອອກ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກາ (EEMA); ອາຊີ ແລະ ອາເມລິກາລາຕີນ & ແຄນາດາ. ການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດໃນແບຣນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນນໍາໂດຍແບຣນມາວໂບໂຣ. ແບຣນລາຄາລະດັບກາງແມ່ນ L&M, Lark, Merit, Muratti ແລະ Philip Morris. ແບຣນສາກົນອື່ນໆຂອງບໍລິສັດລວມມີ Bond Street, Chesterfield, Next ແລະ Red & White. ບໍລິສັດຍັງເປັນເຈົ້າຂອງແບຣນພາຍໃນຕ່າງໆເຊັ່ນ: Dji Sam Soe, Sampoerna ແລະ U Mild ໃນອິນໂດເນເຊຍ; Champion, Fortune ແລະ Jackpot ໃນຟິລິບປິນ; Apollo-Soyuz ແລະ Optima ໃນລັດເຊຍ; Morven Gold ໃນປະກິດສະຖານ; Boston ໃນໂຄລໍາເບຍ; Belmont, Canadian Classics ແລະ Number 7 ໃນແຄນາດາ; f6 ໃນເຢຍລະມັນ; Delicados ໃນແມັກຊີກໂກ; Assos ໃນກຣິກ ແລະ Petra ໃນສາທາລະນະເຊັກ ແລະ ສະໂລວາເກຍ. ນອກຈາກການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍຢາສູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບອື່ນໆ, ບໍລິສັດຍັງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ ແລະ ເຮັດການຄ້າຜະລິດຕະພັນຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (RRP). ບໍລິສັດຍັງມີຫລາຍຜະລິດຕະພັນ RRP ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ, ການປະເມີນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

ພາກພື້ນເອີຣົບ ກວມເອົາບັນດາປະເທດອີຢູທັງໝົດ ແລະ ຍັງປະກອບດ້ວຍສະວິດເຊີແລນ,​ ນໍເວ ແລະ ໄອສແລນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບອີຍູ ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງທາງການຄ້າ. ພາກພື້ນ EEMA ລວມມີເອີຣົບຕາເວັນອອກ, ບັນດາປະເທດບາກັນ, ເຕີກກີ້, ອາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກາ ແລະ ບັນດາທຸລະກິດປອດພາສີສາກົນ. ພາກພື້ນອາຊີ ກວມເອົາບັນດາຕະຫລາດອື່ນໆໃນອາຊີທັງໝົດ ພ້ອມທັງອົດສະຕາລີ,​ ນີວຊີແລນ ແລະ ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ. ຂົງເຂດອາເມລິກາ ລາຕີນ ແລະ ແຄນາດາກວມເອົາທະວີບອາເມກາໃຕ້, ອາເມລິກາກາງ, ແມັກຊິກໂກ, ໝູ່ເກາະຄາລີບ້ຽນ ແລະ ແຄນາດາ. ຜະລິດຕະພັນຢາສູບອື່ນໆຂອງບໍລິລິສັດ (OTP) ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກວມເອົາຢາສູບ ສໍາລັບມ້ວນດ້ວຍຄົນສູບເອງ ແລະ ຢາສູບທີ່ເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ, ຢາເສັ້ນ,​ ຊີກ້າ ແລະ ຢາສູບມວນນ້ອຍ.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 IndexCoty, Inc. (COTY) – NYSE
ອຸດສະຫະກຳ: ຄວາມງາມ, ການດູແລຮ່າງກາຍ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1904
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
USA
ເບີໂທ: +1-212-389-7300
ເວັບໄຊ: http://www.coty.com

- - -

ບໍລິສັດ ໂຄຕີ້ (Coty Inc.) ຮ່ວມກັບສາຂາຕ່າງໆຜະລິດ, ສ້າງຕະຫຼາດ, ຂາຍ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເສີມຄວາມງາມໃນທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດດຳເນີນກິດຈະການໃນສາມກຸ່ມ: ກຸ່ມບໍລິໂພກຄວາມງາມ, ກຸ່ມສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍ ແລະ ກຸ່ມອາຊີບຄວາມງາມ.

ກຸ່ມບໍລິໂພກຄວາມງາມສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສຳອາງສີສັນສວຍງາມ, ຂາຍຍ່ອຍຜະລິດຕະພັນສີຍ້ອມ ແລະ ຈັດຊົງຜົມ, ຜະລິດຕະພັນດູແລຮ່າງກາຍ, ແລະເຄື່ອງນ້ຳອົບນ້ຳຫອມຜ່ານຫ້າງໃຫຍ່ຕ່າງໆ, ຊຸບເປີ້ມາເກັດ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ເພຊັດສາດ, ຮ້ານຄ້າຂະໜາດກາງ ແລະ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງ, ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງການຄ້າອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ເຂົ້າຫາເວັບໄຊທ໌ລູກຄ້າໂດຍກົງ.

ກຸ່ມເນັ້ນຄວາມຫຼູຫຼາ ສະໜອງເຄື່ອງຫອມຊື່ດັງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດູແລຜິວ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງແບບພຣີມ້ຽມທົ່ວພາກພື້ນ ແລະ ຊ່ອງທາງຫຼູຫຼາຕ່າງໆ ລວມມີ ນ້ຳຫອມ , ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ແລະ ຊ່ອງທາງຂາຍຍ່ອຍລະຫວ່າງການເດີນທາງຕ່າງໆ.

ກຸ່ມອາຊີບຄວາມງາມສະໜອງຜະລິດຕະພັນດູແລຜົມ ແລະ ເລັບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເສີມຄວາມງາມອື່ນໆສຳລັບການແຕ່ງເລັບ ແລະ ຜົມ, ຜູ້ເຮັດເລັບ ແລະ ຜົມ ແລະ ຮ້ານຄ້າວິຊາຊີບຕ່າງໆ. ໃນປີ 2018, ບໍລິສັດມີປະມານ 77 ຍີ່ຫໍ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ເຊິ່ງບໍລິສັດຕີຕະຫຼາດ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Astor, Bourjois, Clairol, Coty, COVERGIRL, Joop!, Jovan, Lancaster, Manhattan, Max Factor, Nioxin, N.Y.C. New York Color, OPI, ປັດຊະຍາ, Rimmel, Sally Hansen, ລະບົບມືອາຊີບ ແລະ Wella. ບໍລິສັດຍັງຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນຜ່ານຜູ່ຈັດຈຳໜ່າຍບຸກຄົນທີສາມ ແລະ ດຳເນີນທຸກລະກິດພາຍໃຕ້ຊື່ຮ້ານ COVERGIRL.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 IndexColgate-Palmolive Company (CL) – NYSE
ອຸດສະຫະກຳ: ສິນຄ້າບໍລິໂພກ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1806
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

300 Park Avenue
New York, NY 10022
USA
ເບີໂທ: +1-212-310-2000
ເວັບໄຊ: https://www.colgatepalmolive.com

- - -

ບໍລິສັດ ຄອນເກດ-ປາລໂມລີບ (Colgate-Palmolive Company)ແມ່ນບໍລິສັດຜະລິດສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກທົ່ວໂລກສັນຊາດອາເມລິກາທີ່ແນໃສ່ການຜະລິດ, ຈັດຈຳໜ່າຍ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, ດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ຮ່າງກາຍ. ບໍລິສັດດຳເນີນທຸລະກິດໃນສອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຄື: ການດູແລຜົ້ງປາກ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ຄົວເຮືອນ ແລະ ໂພຊະນາການສັດລ້ຽງ. ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນດູແລຜົ້ງປາກ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ຄົວເຮືອນໄດ້ດຳເນີນງານໃນຫ້າຂະແໜງທາງພູມສາດ ເຊິ່ງລວມມີ ອາເມລິກາເໜືອ, ລາຕິນ ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, ອາຊີ ປາຊີຟິກ ແລະ ອັບຟຣິກກາ/ເອີຣາເຊຍ. ເຊິ່ງບໍລິສັດດຳເນີນທຸລະກິດດູແລຜົ້ງປາກດ້ວຍຍີ່ຫໍ້ຢາດູແຂ້ວ ແລະ ແປງຖູແຂ້ວທົ່ວໂລກ. ຜະລິດຕະພັນດູແລຜົ້ງປາ ຂອງບໍລິສັດລວມມີ Colgate Total, Colgate Sensitive Pro-Relief, Colgate Max Fresh, Colgate Maximum Cavity Protection ລວມທັງ Sugar Acid Neutralizer, ຢາດູແຂ້ວ Colgate Optic White ແລະ Colgate Luminous White, ແປງຖູແຂ້ວ Colgate 360 ອົງສາ ແລະ Colgate Slim Soft ແລະນ້ຳຢາມ້ວນປາກ Colgate Optic White, Colgate Total ແລະ Colgate Plax. ທຸລະກິດດູແລຜົ້ງປາກ ຂອງຄອນເກດ (Colgate) ຍັງລວມເອົາຜະລິດຕະພັນຢາສຳລັບໝໍແຂ້ວ ແລະ ແພດຜົ້ງປາກອື່ນໆ.

ບໍລິສັດຍັງໄດ້ດຳເນີນທູລະກິດໃນຜະລິດຕະພັນປະເພດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດການດູແລຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ສະບູ່ເຫຼວລ້າງມື ເຊິ່ງຂາຍພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Palmolive, Protex ແລະ Softsoap. ຜະລິດຕະພັນດູແລຮ່າງກາຍ ຂອງບໍລິສັດຍັງລວມເອົາເຈວອາບນ້ຳຍີ່ຫໍ້ Palmolive, Protex ແລະ Softsoap, ສະບູ່ກ້ອນຍີ່ຫໍ້ Palmolive, Irish Spring ແລະ Protex ແລະ ຍາດັບກິ່ນໂຕ ແລະ ລະງັບເຫື່ອຍີ່ຫໍ້ Speed Stick, Lady Speed Stick ແລະ Sanex. ທູລະກິດດູແລຮ່າງກາຍ ຂອງບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍນອກສະຫະລັດອາເມລິກາລວມມີແຊມພູ ແລະ ຄີມນວດຍີ່ຫໍ້ Palmolive ແລະ Caprice. ບໍລິສັດຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບຕະຫຼາດການດູແລຄົວເຮືອນ, ລວມທັງນ້ຳຢາລ້າງຈານຍີ່ຫໍ້ Palmolive ແລະ Ajax, ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດຄົວເຮືອນຍີ່ຫໍ້ Fabuloso ແລະ Ajax ແລະ ສະບູ່ນ້ຳມັນ Murphy. ຄອນເກດ (Colgate) ຍັງຜະລິດນ້ຳຢາປັບຜ້ານຸ້ມຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ ລວມທັງ Suavitel ໃນລາຕິນ ອາເມລິກາ, Soupline ໃນເອີຮົບ ແລະ Cuddly ໃນປາຊິຟິກໃຕ້.

ບໍລິສັດ, ຜ່ານກຸ່ມໂພຊະນາການສັດ Hill's, ຜະລິດຜະລິດຕະພັນໂພຊະນາການອາຫານສັດສຳລັບໝາ ແລະ ແມວ. ຕະຫຼາດອາຫານສັດ Hill's ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ສາມຍີ່ຫໍ້ຄື: Hill's Science Diet ຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການທຸກໆວັນ; Hill's Prescription Diet ຜະລິດຕະພັນບຳບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍຈັດການອາການພະຍາດຕ່າງໆໃນໝາ ແລະ ແມວທີ່ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ Hill's Ideal Balance ຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີສ່ວນປະສົມຈາກທຳມະຊາດ. ກຸ່ມໂພຊະນາການສັດລ້ຽງມີໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ສາງເກັບສິນຄ້າຢູ່ທີ່ Bowling Green, Kentucky; Topeka, Kansas; Emporia, Kansas, ແລະ Richmond, Indiana. ກຸ່ມໂພຊະນາການສັດລ້ຽງມີໂຮງງການຜະລິດ ແລະ ສາງເກັບສິນຄ້າຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດເຊັກ ແລະ ເນເທີແລນ.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap
 • PASS Shariah ComplianceKimberly-Clark Corporation (KMB) – NYSE
ອຸດສະຫະກຳ: ການດູແລຮ່ງກາຍ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1872
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

351 Phelps Drive,
Irving, TX 75038
USA
ເບີໂທ: +1-972-281-1200
ເວັບໄຊ: https://www.kimberly-clark.com

- - -

Kimberly-Clark Corporation ແມ່ນບໍລິສັດຜະລິດຕະພັນດູແລຮ່າງກາຍຫຼາຍຊາດ ຂອງອາເມລິກາທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃນການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທີ່ເຮັດຈາກໄຟເບີທຳມະຊາດ ຫຼື ສັງເຄາະ. ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ຂອງບລິສັດລວມມີກຸ່ມການດູແລຮ່າງກາຍ, ກຸ່ມເຈ້ຍເຊັດ, ກຸ່ມເຄ-ຊີ ໂປຼເຟສເຊິນນອລ (K-C Professional) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະອື່ນໆ. ບໍລິສັດຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຊຸບເປີມາເກັດ, ຜູ້ຄ້າລາຍໃຫຍ່, ຮ້ານຂາຍຢາ, ສະໂມສອນສາງເກັບສິນຄ້າ, ຮ້ານຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍ່ອຍ, ແລະ ຮ້ານຄ້າສົ່ງອື່ນໆ ລວມເຖິງຜ່ານຜູ່ຈັດຈຳໜ່າຍ ແລະ ຕະຫຼາດການຄ້າອີເລັກໂຕຼນິກນຳອີກ; ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ເວລາອອກນອກບ້ານໂດຍກົງສູ່ບ່ອນຜະລິດ, ທີ່ພັກ, ສຳນັກງານຫ້ອງການ, ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະຜ່ານຜູ່ຈັດຈຳໜ່າຍ. ບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນມີໂຮງງານຜະລິດໃນ 38 ປະເທດ ແລະ ໄດ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 175 ປະເທດ. ທູລະກິດຂອງບໍລິສັດທີ່ຢູ່ນອກອາເມລິກາເໜືອລວມມີຕະຫຼາດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ (D&E) ແລະ ຕະຫຼາດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ. ຕະຫຼາດ D&E ປະກອບມີ ເອີຣົບຕາເວັນອອກ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອັບຟຣິກກາ, ລາຕິນ ອາເມລິກາ ແລະ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແຕ່ບໍລວມເອົາອົດສະຕຼາລີ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້. ຕະຫຼາດທີ່ພັດທະນາແລ້ວປະກອບມີເອີຣົບຕາເວັນຕົກ ແລະ ກາງ, ອົດສະຕຼາລີ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້.

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນດູແລຮ່າງກາຍ ຂອງບໍລິສັດສະໜອງທາງອອກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໄດເພີສແບບຖິ້ມໄດ້, ການຝິກອົບຮົມ ແລະ ໂສ້ງໄວໜຸ້ມ, ໂສ້ງລອຍນ້ຳ, ຜ້າເຊັດເດັກນ້ອຍ, ຜະລິດຕະພັນດູແລແມ່ຍິງ ແລະ ເພດສຳພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ບໍລິສັດຂາຍກຸ່ມຜະລິດຕະພັນດູແລຮ່າງກາຍພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ່ຫໍ້ Huggies, Pull-Ups, Little Swimmers, GoodNites, DryNites, Kotex, U by Kotex, Intimus, Depend, Plenitud, Poise ແລະ ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ.

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນເຈ້ຍເຊັດ ເຊັ່ນ: ເຈ້ຍທີສຊູເຊັດໜ້າ ແລະ ເຈ້ຍທີສຊູຫ້ອງນ້ຳ, ເຈ້ຍເຊັດມື, ເຈ້ຍເຊັດປາກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍລິສັດຂາຍກຸ່ມຜະລິຕະພັນເຈ້ຍເຊັດພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ່ຫໍ້ Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Andrex, Scottex, Neve ແລະ ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ.

ກຸ່ມ ເຄ-ຊີ ໂປຼເຟສເຊິນນອລ (K-C Professional )ຂອງບໍລິສັດສະໜອງທາງອອກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສະໜັບສະໜູນ ເຊັ່ນ: ຜ້າເຊັດ, ເຈ້ຍທີສຊູ,ເຈ້ຍເຊັດມື, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ສະບູ່ ແລະ ເຈວຂ້າເຊື້ອຕ່າງໆ. ບໍລິສັດຂາຍກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ເຄ-ຊີ ໂປຼເຟສເຊິນນອລ (K-C Professional )ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ່ຫໍ້ Kleenex, Scott, WypAll, Kimtech ແລະ Jackson Safety.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap
 • PASS Shariah Complianceບໍລິສັດ McDonald’s Corp (MCD) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ຮ້ານອາຫານ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1940
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

One McDonald's Plaza
Oak Brook, IL 60523
ອາເມລິກາ
ໂທ: 630-623-3000
ເວັບໄຊ: http://www.aboutmcdonalds.com

161.44 -0.28 (-0.17%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ McDonald ດໍາເນີນ ແລະ ສ້າງແຟນຊາຍຮ້ານອາຫານແມ໋ກໂດນໍ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, ອາຊີ/ປາຊີຟິກ, ຕາເວັນອອກາງ,​ ອາຟຣິກາ, ແຄນາດາ ແລະ ອາເມລິກາ ລາຕິນ. ຮ້ານອາຫານຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນອາຫານທີ່ຫລາກຫລາຍ, ເຄື່ອງດື່ມເບົາ, ກາເຟ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆ. ມາຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2014, ບໍລິສັດໄດ້ເປີດຮ້ານອາຫານ 36,258 ຮ້ານ ລວມທັງຮ້ານແຟນຊາຍອີກ 29,544 ຮ້ານ ປະກອບດ້ວຍ 20,774 ທີ່ເປັນແຟນໄຊແບບດັ່ງເດີມ, 5,228 ແຫ່ງແມ່ນຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ມີການພັດທະນາ ແລະ 3,542 ຮ້ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ພັນທະມິດຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີກ 6,714 ແມ່ນຮ້ານອາຫານທີ່ດໍາເນີນການໂດຍບໍລິສັດ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
ບໍລິສັດ eBay Inc. (EBAY) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ຂາຍຍ່ອຍພິເສດ, ອື່ນໆ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1995
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

Whitman Campus
ຖະໜົນ 2065 Hamilton Avenue
San Jose, CA 95125
ອາເມລິກາ
ໂທ: 408-376-7400
ເວັບໄຊ: http://www.ebayinc.com

- - -

ບໍລິສັດ eBay Inc. ດໍາເນີນການຄືເປັນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຄ້າ ແລະ ການຊໍາລະເງິນ ຕ່າງໜ້າຜູ້ໃຊ້, ພໍ່ຄ້າ, ພໍ່ຄ້າຍ່ອຍ ແລະ ຍີ້ຫໍ້ຂະໜາດຕ່າງໆໃນອາເມລິກາ ແລະ ສາກົນ. ບໍລິສັດດໍາເນີນການໃນສາມກຸ່ມ: ສະຖານທີ່ຕະຫລາດ, ການຊໍາລະ ແລະ ວິສະຫະກິດ. ກຸ່ມສະຖານທີ່ຕະຫລາດ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການລະບົບການຄ້າແບບເອເລັກໂຕນິກ, eBay.com; ເປັນເວັບໄຊພາຍໃນ ລວມທັງ eBay.de ແລະ eBay.co.uk ເຊັ່ນ: alaMaula, BilBasen, dba.dk, eBay Classifieds, eBay Kleinanzeigen, eBay Annunci, Gumtree, Kijiji, iBazar, 2dehands.be, 2ememain.be, LoQUo, Marktplaats.nl ແລະ mobile.de ພ້ອມທັງໃຫ້ການບໍລິການໂຄສະນາ.

ກຸ່ມຊໍາລະສິນຄ້າ ແມ່ນດໍາເນີນການລະບົບ Paypal ທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດ ສາມາດສົ່ງ ແລະ ຮັບການຊໍາລະອອນລາຍໄດ້ ແລະ ຜ່ານອຸປະກອນມືຖື. ນອກຈາກນີ້ ກຸ່ມນີ້ ຍັງໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ ຜ່ານການບໍລິການສິນເຊື່ອລະບົບ Paypal.

ກຸ່ມວິສະຫະກິດ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການຄ້າທີ່ຫລາກຫລາຍ ເຊັ່ນ ທາງເລືອກບໍລິຫານຈັດການການສັ່ງຈອງຂາຍຍ່ອຍຂອງວິສະຫະກິດ eBay, ລະບົບປ້ອງກັນ ແລະ ການຊໍາລະຂອງວິສະຫະກິດ eBay, ທາງເລືອກດໍາເນີນການຮ້ານຂາຍວິສະຫະກິດ eBay ແລະ ລະບົບພົວພັນການຂາຍຍ່ອຍ ວິສະຫະກິດ eBay. ນອກຈາກນີ້ ກຸ່ມນີ້ຍັງໃຫ້ການດໍາເນີນການຊ່ອງທາງທັງໝົດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍລະບົບຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ດໍາເນີນວິສະຫະກິດ eBay ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າວິສະຫະກິດ eBay ແລະ ທາງເລືອກການຕະຫລາດວິສະຫະກິດ eBay ແລະ ບໍລິການຕົວແທນວິສະຫະກິດ eBay. ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການແກ່ພໍ່ຄ້າຍ່ອຍ ແລະ ຍີ້ຫໍ້ສິນຄ້າຕ່າງໆ ທີ່ດໍາເນີນການໃນໝວດໝູ່ສິນຄ້າທົ່ວໄປ​ ໄດ້ແກ່ ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ເຄື່ອງຫລີ້ນກິລາ, ຂອງຫລີ້ນເດັກ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ ແລະ ບ້ານ. ບໍລິສັດຍັງດໍາເນີນການລະບົບເປີດ ສໍາລັບພໍ່ຄ້າ ແລະ ຜູ້ຜະລິດພາກສ່ວນທີ 3.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
ບໍລິສັດ FedEx Corporation (FDX) - NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ບໍລິການຈັດສົ່ງ ແລະ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງອາກາດ
ສ້າງຕັ້ງແຕ່: ປີ 197
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

ຖະໜົນ 942 South Shady Grove
Memphis, TN 38120
ອາເມລິກາ
ໂທ: 901-818-7500
ເວັບໄຊ: http://www.fedex.com

241.30 0.01 (0.00%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ FedEx Corporation ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ, ອີຄອມເມີສ ແລະ ບໍລິການທຸລະກິດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສາກົນ. ກຸ່ມ FedEx Express ຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງພັດສະດຸ ແລະ ຂົນສົ່ງທາງອາກາດ;​ ການບໍລິການການຄ້າສາກົນ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ສະເພາະການເປັນນາຍໜ້າດ່ານພາສີ ແລະ ບໍລິການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ແລະ ທາງອາກາດ, ບໍລິການແນະນໍາການຄ້າສາກົນ ເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍເຫລືອພັນທະມິດການຄ້າ-ພາສີ ຕ້ານກັບແຜນກໍໍ່ອັດສະຍະກໍາ ແລະ ບໍລິການຊໍາລະພາສີ ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນການຄ້າສາກົນ,​ ເຄື່ອງມືຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ຕິດຕາມ ແລະ ຈັດການກັບການນໍາເຂົ້າ. ກຸ່ມນີ້ຍັງເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນໃນເຂດພາສີຫລາຍໆດ້ານ ແລະ ໃຫ້ທາງເລືອກຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານ ລວມທັງໂລຈິສຕິກຂົນສົ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ ແລະ ບໍລິການຂົນສົ່ງແບບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ.

ກຸ່ມ FedEx Ground ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິການພັດສະດຸທາງບົກ ທີ່ຮັບປະກັນຈ່າຍເງິນຄືນພາຍໃນ ແລະ ຂົນສົ່ງພັດສະດູທີ່ລະອຽດອ່ອນດ້ານເວລາ ແລະ ນໍ້າໜັກເບົາໃນປະລິມານທີ່ສູງຈາກທຸລະກິດຫາລູກຄ້າ. FedEx Freight ຂອງບໍລິສັດຈະໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງແບບໜ້ອຍກວ່າການບັນທຸກເຄື່ອງຂອງລົດຂົນສົ່ງ ພ້ອມທັງບໍລິການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ.​ ມາຮອດປີ 2015, ກຸ່ມນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ລົດປະມານ 65,000 ຄັນ ແລະ ລົດພ່ວງຈາກເຄື່ອຂ່າຍສູນບໍລິການປະມານ 370 ສູນ.

ກຸ່ມ FedEx Services ຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ບໍລິການການຂາຍ, ການຕະຫລາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສື່ສານ, ການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ບໍລິການຊ່ວຍ Back-Office ອື່ນໆ; ອຸປະກອນໂທລະສັບທີ່ໃຊ້ຜ່ານເວັບໄຊ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດຕິດຕາມສະພາບວັດສະດຸ, ສ້າງປ້າຍຂົນສົ່ງ,​ ຈັດຫາລາຄາອ້າງອີງອັດຕາສະເພາະ-ບັນຊີ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງທີ່ລະອຽດ, ເຂົ້າເຖິງການສໍາເນົາ ແລະ ການພິມແບບດີຈິຕອນຜ່ານການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ລະບົບເວັບໄຊ, ປ້າຍ ແລະ ກາບຟິກ, ການຕົບແຕ່ງຂັ້ນສຸດທ້າຍແບບມືອາຊີບ, ບໍລິການໃຫ້ເຊົາຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂົນຖ່າຍທາງບົກຕ່າງໆ ແລະ ຂົນສົ່ງດ່ວນ-ຕາມເວລາ ແລະ ບໍລິການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ອຸປະກອນ ກ່ອງບັນຈຸຕ່າງໆ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**Wyndham Hotels & Resorts (WH) – NYSE
Industry: Hotel, Consumer Cyclical - Lodging
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1981
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

22 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
USA
ເບີໂທ: +1-973-753-6000
ເວັບໄຊ: http://corporate.wyndhamhotels.com/

52.73 0.29 (0.55%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Wyndham Hotels & Resorts, Inc. ດໍາເນີນການຄືເປັນຜູ້ຖືສິດແຟນໄຊໂຮງແຮມທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ໄລເຊັນແບຣນໂຮງແຮມຕ່າງໆ ລວມທັງໂຮງແຮມແບຣນ Super 8, Days Inn, Ramada, Microtel Inn & Suites, La Quinta, Wingate, AmericInn, Hawthorn Suites, The Trademark Collection ແລະ Wyndham ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມປະມານ 80 ປະເທດທົ່ວໂລກ. ກຸ່ມແຟນໄຊໂຮງແຮມຂອງບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ໄລເຊັນອະນຸຍາດແບຣນທີ່ພັກ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ່ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມບຸກຄົນທີ 3 ແລະ ອື່ນໆ. ກຸ່ມຜູ້ບໍລິຫານໂຮງແຮມຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ການບໍລິການບໍລິຫານໂຮງແຮມໃຫ້ເປັນໂຮງແຮມບໍລິການຄົບວົງຈອນ ແລະ ບໍລິສັດຈໍາກັດ. ຮອດເດືອນພຶດສະພາ 2018, ບໍລິສັດWyndham Hotels & Resorts, Inc. ໄດ້ດໍາເນີນການລົງທຶນໂຮງແຮມ 20 ແບຣນ ດ້ວຍໂຮງແຮມທີ່ເປັນແຟນໄຊປະມານ 9,000 ແຫ່ງ ຫລື 790,000 ຫ້ອງ.

ຄູ່ແຂ່ງຂັ້ນສູງຂອງບໍລິສັດປະກອບມີໂຮງແຮມ Choice Hotels, Marriott, IHG, Jin Jiang Hotels ແລະ Hilton

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 400 Mid Cap IndexMetLife, Inc. (MET) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ບໍລິການທາງການເງິນ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1868
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

200 Park Avenue
New York, NY 10166
USA
ເບີໂທ: +1-212-578-9500
ເວັບໄຊ: https://www.metlife.com

45.26 0.26 (0.57%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ MetLife, Inc. ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ ແລະ ການເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພຊີວິດ, ບໍລິການເງິນໄດ້ປະຈໍາ, ຍານພາຫະນະ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ແລະ ການບໍລິການທະນາຄານຍ່ອຍ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ພ້ອມທັງປະກັນໄພກຸ່ມ, ປະກັນໄພຕໍ່, ເບັ້ຍບໍານານ, ຜະລິດຕະພັນເງິນອອມ ແລະ ການບໍລິການ. ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຜ່ານກຸ່ມຕະຫລາດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ກຸ່ມຕະຫລາດອາເມລິກາ, ກຸ່ມຕະຫລາດອາຊີ, ກຸ່ມຕະຫລາດອາເມກາ ລາຕີນ, ກຸ່ມຕະຫລາດEMEA, ກຸ່ມຕະຫລາດ MetLife Holdings ແລະ ກຸ່ມຕະຫລາດບໍລິສັດ & ອື່ນໆ.

ກຸ່ມຕະຫລາດອາເມລິກາແມ່ນໄດ້ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການປ້ອງກັນປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການທາງການເງິນຂອງລູກຄ້າ ຕະຫລອດຮອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກຸ່ມຕະຫລາດອາເມລິກາແມ່ນໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດ: ກຸ່ມຕະລາດຜົນປະໂຫຍດກຸ່ມ, ກຸ່ມທາງເລືອກລາຍໄດ້, ບໍານານ ແລະ ກຸ່ມຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ບາດເຈັບ. ກຸ່ມຕະຫລາດອາຊີແມ່ນຂາຍຜະລິດຕະພັນຫລາຍລະດັບໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດ ພ້ອມທັງສະຖາບັນອື່ນໆ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ລະລະດັບຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງລວມມີປະກັນໄພຕະຫລອດຊີບ, ປະກັນໄພຊົ່ວຄາວ, ປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງຕະຫລອດຊີບ, ປະກັນໄພແບບຍູນິເວີໂຊ ໄຣຟ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ, ປະກັນໄພແບບເງິນໄດ້ປະຈໍາຄົງທີ່ ຫລື ປ່ຽນແປງ ແລະ ປະກັນໄພແບບສະສົມ. ກຸ່ມຕະຫລາດອາເມກາ ລາຕີນ ແມ່ນສະໜອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຫລາຍລະດັບໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດ ພ້ອມທັງສະຖາບັນອື່ນໆ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງລວມມີປະກັນໄພຊີວິດ, ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສຸຂະພາບ, ປະກັນໄພສິນເຊີື່ອ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເບັ້ຍບໍານານ ແລະ ອອມຊັບ. ກຸ່ມຕະຫລາດ EMEA ແມ່ນສະໜອງຜະລິດຕະພັນຫລາຍລະດັບ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດ ພ້ອມທັງສະຖາບັນອື່ນໆ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະລະດັບ ເຊິ່ງລວມມີປະກັນໄພຊີວິດ, ປະກັນໄພລົດຍົນ ແລະ ສຸຂະພາບ, ປະກັນໄພສິນເຊື່ອ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບໍານານ ແລະ ອອມຊັບ. ກຸ່ມຕະຫລາດ MetLife Holdings ປະກອບມີການດໍາເນີນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພແບບຄຸ້ມຄອງຕະຫລອດຊີບ, ແບບຍູນິເວີໂຊໄຣຟ, ແບບຕະຫລອດຊີວິດ ແລະ ຊົ່ວຊີວິດ, ແບບເງິນໄດ້ປະຈໍາຄົງທີ່, ປ່ຽນແປງ ແລະ ຂຶ້ນກັບດັດຊະນິ, ປະກັນໄພດູແລໄລຍະຍາວ ພ້ອມທັງການຮັບປະກັນເງິນໄດ້ປະຈໍາປ່ຽນແປງຕໍ່ເນື່ອງ. ກຸ່ມຕະຫລາດບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນລວມມີເງິນທຶນສ່ວນເກີນ ພ້ອມທັງຄ່າທໍານຽມ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມຕະຫລາດຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາ.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 IndexPrudential Financial, Inc. (PRU) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ບໍລິການທາງການເງິນ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1875
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

751 Broad Street Prudential Plaza
Newark, NJ 07102
USA
ເບີໂທ: +1-973-802-6000
ເວັບໄຊ: https://www.prudential.com

95.76 -0.31 (-0.32%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Prudential Financial, Inc. ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ລວມທັງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະກັນຊີວິດ, ເງິນໄດ້ປະຈໍາ, ເບັ້ຍບໍານານ, ກອງທຶນລວມ ແລະ ການບໍລິຫານການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຈັດຈໍາໜ່າຍບຸກຄົນທີ 3 ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າຂອງ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ດໍາເນີນການຜ່ານ 5 ຂະແໜງການ: ຂະແໜງທາງເລືອກບຸກຄົນອາເມລິກາ, ຂະແໜງທາງເລືອກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກອາເມລິກາ, ຂະແໜງການບໍລິຫານການລົງທຶນ, ຂະແໜງປະກັນໄພສາກົນ, ຂະແໜງລະບົບປິດ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິສັດ & ການດໍາເນີນການອື່ນໆ.

ຂະແໜງທາງເລືອກສ່ວນບຸກຄົນອາເມລິກາປະກອບມີກຸ່ມເງິນໄດ້ປະຈໍາສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຊີວິດບຸກຄົນ. ກຸ່ມຕະຫລາດຊີວິດບຸກຄົນແມ່ນສ້າງ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນເງິນໄດ້ປະຈໍາແບບຄົງທີ່ ແລະ ປ່ຽນແປງສ່ວນບຸກຄົນ. ກຸ່ມຕະຫລາດຊີວິດບຸກຄົນສ້າງ ແລະ ຂາຍປະກັນໄພແບບຍູນິເວີໂຊ ໄຣຟ, ປະກັນໄພຊົ່ວຄາວ ແລະ ປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງຕະຫລອດຊີບ. ຂະແໜງຕະຫລາດທາງເລືອກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກອາເມລິກາໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຜ່ານກຸ່ມຕະຫລາດປະກັນໄພກຸ່ມ ແລະ ປະກັນບໍານານ. ກຸ່ມປະກັນບໍານານ ແມ່ນໃຫ້ບໍໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນລາຍໄດ້ ແລະ ການລົງທຶນໃນຊ່ວງບໍານານໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນແຜນການບໍານານໃນຂະແໜງການພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຂະແໜງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ກຸ່ມຕະຫລາດປະກັນໄພກຸ່ມແມ່ນໃຫ້ບໍລິການດ້ານປະກັນໄພຊີວິດກຸ່ມ, ປະກັນໄພກຸ່ມຄົນພິການໄລຍະຍາວ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ປະກັນໄພຊີວິດເຈົ້າຂອງບໍລິສັດກຸ່ມ, ທະນາຄານ ແລະ ກອງທຶນ. ຂະແໜງບໍລິຫານການລົງທຶນແມ່ນດໍາເນີນການຜ່ານກຸ່ມບໍລິຫານການລົງທຶນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາການລົງທຶນ ຜ່ານການລົງທຶນສະຖາບັນ ແລະ ການບໍລິຫານຂາຍຍ່ອຍ, ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກິດຈະກໍາແປງຊັບສິນເປັນຫລັກຊັບ ແລະຜະລິດຕະພັນລົງທຶນທາງການຕະຫລາດອື່ນໆ. ຂະແໜງກຸ່ມປະກັນໄພສາກົນປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຕະຫລາດປະກັນໄພສາກົນ ທີ່ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນປະກັນຊີວິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມ, ກຸ່ມປະກັນບໍານານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດ້ານອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ ດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດແບບຄົງທີ່. ຂະແໜງການຕະຫລາດລະບົບປິດ ຍັງສືບຕໍ່ປະກອບມີກຸ່ມຕະຫລາດປິດ ທີ່ຊົດໃຊ້ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຖືກຍົກເລີກກິດຈະການ ເນື່ອງຈາກກ່ຽວພັນກັບຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ ແລະ ເງິນລາຍໄດ້ປະຈໍາ ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຢຸດການຂາຍ. ກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ການດໍາເນີນການອື່ນໆລວມມີລາຍການບໍລິສັດ ຫລື ທຸລະກິດ ທີີ່ ຫລື ຈະຖືກຍົກເລີກກິດຈະການ.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 IndexRoyal Bank of Canada (RY) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ທະນາຄານ, ບໍລິການທາງການເງິນ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1864
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

200 Bay Street
Toronto, ON M5J 2J5
Canada
ເບີໂທ: +1-888-212-5533
ເວັບໄຊ: https://www.rbc.com

78.10 -0.37 (-0.47%) 08:20 ET

ທະນາຄານ Royal Bank of Canada ແມ່ນບໍລິສັດບໍລິການທາງການເງິນທີ່ຫລາກຫລາຍ. ບໍລິສັດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງເລືອກທາງການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ. ບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຜ່ານກຸ່ມຕະຫລາດທຸລະກິດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ການທະນາຄານການຄ້າ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ, ການບໍລິຫານຄວາມຮັ່ງມີ, ການປະກັນໄພ, ການບໍລິການເງິນທຶນ ແລະ ນັກລົງທຶນ, ຕະຫລາດທຶນ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອບໍລິສັດ. ກຸ່ມການທະນາຄານການຄ້າ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນປະກອບດ້ວຍການດໍາເນີນການທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດລົງທຶນຍ່ອຍ.

ກຸ່ມບໍລິຫານຄວາມຮັ່ງມີແມ່ນຈະບໍລິການລູກຄ້າທີ່ລວຍ ມີເງິນມູນຄ່າທີ່ສູງ ແລະ ສູງຫລາຍໃນແຄນາດາ, ອາເມລິກາ ແລະ ພາກພື້ນສະເພາະຢູ່ນອກອາເມລິກາເໜືອ ດ້ວຍຮູບແບບທາງເລືອກການລົງທຶນ, ການຈັດການບໍລິຫານສິນຊັບ, ການບໍລິຫານຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນໆ ທີ່ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ. ກຸ່ມຕະຫລາດປະກັນໄພໝາຍເຖິງຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ບ້ານ, ລົດຍົນ, ການເດີນທາງ, ຄວາມຮັ່ງມີ, ກຸ່ມ ແລະ ການປະກັນຄືນ. ກຸ່ມບໍລິການເງິນທຶນ ແລະ ນັກລົງທຶນແມ່ນໃຫ້ບໍລິການໄລຍະທໍາອິດ, ທີ່ປຶກສາ, ການຈັດຫາເງິນທຶນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ສໍາລັບລູກຄ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນຊັບສິນ, ເພີ່ມສະພາບຄ່ອງໃຫ້ສູງສຸດ ແລະ ຈັດການຄວາມສ່ຽງໃນຫລາຍປະເທດ. ກຸ່ມຕະຫລາດທຶນ ລວມມີການບໍລິການໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ນັກລົງທຶນສະຖາບັນ, ລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານກາງທົ່ວໂລກ ດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຕະຫລາດທຶນ.

 • ອົງປະກອບຂອງ NYSE Composite index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P/TSX 60 Index (60 ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບໂຕຣັນໂຕ້)Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ການຮັບຕ້ອນ, ການທ່ອງທ່ຽວ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1968
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

1050 Caribbean Way,
Miami, FL 33132
USA
ເບີໂທ: +1-305-539-6000
ເວັບໄຊ: https://www.royalcaribbean.com, http://www.rclcorporate.com

119.18 0.72 (0.60%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Royal Caribbean Cruises ຈໍາກັດ ແມ່ນບໍລິສັດເດີນເຮືອພັກຜ່ອນສາກົນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລີເບີເລຍ ແລະ ມີຖານຢູ່ໃນເມືອງໄມອາມີ, ລັດຟໍລີດ້າ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດລ່ອງເຮືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກ ຫລັງຈາກບໍລິສັດ Carnival Corporation & plc. ບໍລິສັດເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນການເຮືອ 3​ ແບຣນລະດັບໂລກ ເຊັ່ນວ່າ: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises ແລະ Azamara Club Cruises (ແບຣນສາກົນ). ບໍລິສັດຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຮ່ວມຮຸ່ນໃນບໍລິສັດແບຣນເຢຍລະມັນ TUI Cruises, ມີຮຸ້ນໃນແບຣນເຮືອສະເປນ Pullmantur ແລະ ມີຮຸ້ນໃນແບຣນເຮືອຈີນ SkySea Cruises (ເອີ້ນລວມກັນແມ່ນແບຣນຮຸ້ນສ່ວນ). ພ້ອມດ້ວຍແບຣນລະດັບໂລກ ແລະ ແບຣນຮຸ້ນສ່ວນທີ່ດໍາເນີນການຮ່ວມກັນທັງໝົດ 49 ລໍາ ໃນອຸດສະຫະກໍາພັກຜ່ອນລ່ອງເຮືອ ດ້ວຍຄວາມສາມາດເຕັມທັງໝົດ 123,270 ຫ້ອງນອນເທິ່ງເຮືອໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016. ມາຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ເຮືອຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທາງເລືອກການເດີນທາງປະມານ 535 ຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນ 105 ປະເທດ ກວມເອົາທັງໝົດ 7 ທະວີບ.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 IndexStarbucks Corporation (SBUX) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກຳ: ຮ້ານກາເຟ, ການບໍລິການລູກຄ້າ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1971
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

2401 Utah Avenue
South Seattle, WA 98134
USA
ເບີໂທ: +1-206-447-1575
ເວັບໄຊ: https://www.starbucks.com/

- - -

ບໍລິສັດ ສະຕາບັກແມ່ນຜູ່ຂົ້ວ, ນັກການຕະຫຼາດ ແລະ ຜູ່ຄ້າຍ່ອຍກາເຟ. ບໍລິສັດມີຕົວແທນຢູ່ທົ່ວ 6 ທະວີບ ແລະມີ 28,000 ຮ້ານຢູ່ໃນ 75 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຂວ້ນ. ບໍລິສັດດຳເນີນທຸະລກິດຜ່ານສີ່ກຸ່ມຄື: ທະວີບອາເມລິກາ ທີ່ກວມເອົາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ການາດາ ແລະ ລາຕິນ ອາເມລິກາ; ປະເທດຈີນ/ອາຊີ ປາຊີຟິກ (CAP); ເອີຣົບ, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອັບຟຣິກາ (EMEA) ແລະ ການພັດທະນາຊ່ອງທາງ. ບໍລິສັດຈັດຊື້ ແລະ ຂົ້ວກາແຟທີ່ຂາຍ ພ້ອມກັບກາເຟ, ນ້ຳຊາ, ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ ແລະ ລາຍການອາຫານສົດອີກຫຼາຍຫຼາຍ ລວມທັງ ອາຫານຫວ່າງ ຜ່ານຮ້ານຄ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດ. ບໍລິສັດຍັງຂາຍຜະລິດຕະພັນກາເຟ ແລະ ນ້ຳຊາກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໃຫ້ອະນຸຍາດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ອະນຸຍາດຮ້ານຄ້າ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງ ແລະ ປ່ອງບໍລິການອາຫານຕ່າງໆ. ນອກຈາກຍີ່ຫໍ້ກາເຟສະຕາບັກ (Starbucks Coffee) ແລ້ວ, ທາງບໍລິສັດຍັງຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ ລວມມີ Teavana, Tazo, Seattle's Best Coffee, Evolution Fresh, La Boulange ແລະ Ethos.

ກຸ່ມອາເມລິກາ, CAP ແລະ EMEA ຂອງບໍລິສັດລວມເອົາທັງຮ້ານຄ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ໄດ້ໃຫ້ໃບອະນຸຍາດ. ກຸ່ມອາເມລິກາ, CAP ແລະ EMEA ຍັງລວມເອົາປ່ອງບໍລິການອາຫານ, ເປັນຕົ້ນຢູ່ໃນການາດາ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ. ກຸ່ມການພັດທະນາຊ່ອງທາງຂອງບໍລິສັດລວມເອົາການຂົ້ວ ແລະ ບົດເມັດກາເຟ, ນ້ຳຊາ Tazo , ຜະລິດຕະພັນດ່ຽວຍີ່ຫໍ້ Starbucks ແລະ Tazo, ເຄື່ອງດື່ມພ້ອມເສບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແຟຣັບປູຊີໂນ່ (Frappuccino), ສະຕາບັກ ດັບໂບ້ຊັອດ (Starbucks Doubleshot) ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເຢັນໆສະຕາບັກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆທີ່ຂາຍໃນທົ່ວໂລກຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງ, ສະໂມສອນ, ຜູ່ຄ້າຍ່ອຍສະເພາະ, ຮ້ານສະດວກຊື້ ແລະ ປ່ອງບໍລິການອາຫານໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຮ້ານຄ້າ ສະຕາບັກ (Starbucks) ໃຫ້ທາງເລືອກເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນກາເຟ ແລະ ນ້ຳຊາ ລວມທັງກາເຟ, ນ້ຳຊາອື່ນໆ ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນກາເຟ ແລະ ນ້ຳຊາພ້ອມເສີບ ແລະ ເສບສະເພາະ, ນ້ຳໝາກໄມ້ ແລະ ຕຸກນ້ຳດື່ມ. ຮ້ານຄ້າ ສະຕາບັກ (Starbucks) ຍັງສະໜອງຊຸດອາຫານສົດ ແລະ ຂອງຫວ່າງນຳອີກ.

 • ອົງປະກອບຂອງ NASDAQ-100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap
 • PASS Shariah Complianceບໍລິສັດ Johnson & Johnson (JNJ) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ຜູ້ຜະລິດຢາ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1885
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
ອາເມລິກາ
ໂທ: 732-524-0400
ເວັບໄຊ: http://www.jnj.com

133.73 0.01 (0.00%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Johnson & Johnson ພ້ອມທັງບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ, ໄດ້ວິໄຈ ພັດທະນາ, ຜະລິດ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ໃນດ້ານດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດດໍາເນີນການໃນ 3​ກຸ່ມ: ລູກຄ້າ, ການຢາ ແລະ ອຸປະກອນທາງການແພດ. ກຸ່ມລູກຄ້າແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນດູແລເດັກ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ JOHNSONS; ຜະລິດຕະພັນດູແລຊ່ອງປາກ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍໍ້ຫໍ້ LISTERINE, ຜະລິດຕະພັນດູແລຜິວ ພາຍໃຕ້ຊື້ຍີ້ຫໍ້ AVEENO, CLEAN & CLEAR, DABAO, JOHNSONS Adult, LE PETITE MARSEILLAIS, LUBRIDERM, NEUTROGENA ແລະ RoC.

ຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຍິງ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນອະນາໄມ ພາຍໃຕ້ ຊື່ຍີ້ຫໍ້ STAYFREE ແລະ CAREFREE ແລະ o.b. tampon; ຜະລິດຕະພັນດູແລແພບາດເຈັບ ລວມທັງ ຜ້າພັນແຜ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ BAND-AID ແລະ NEOSPORIN ແລະ ຜະລິດຕະພັນໂພສະນາການ ທີ່ບໍ່ມີສານໃຫ້ຄວາມຫວານເຄຣໍຣີ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ SPLENDA. ກຸ່ມນີ້ຍັງບໍລິການຢາ over-the-counter medicines ລວມທັງຜະລິດຕະພັນ acetaminophen ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ TYLENOL, ຜະລິດຕະພັນແກ້ໄຂ, ແກ້ວັດ ແລະ ພູມແພ້ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ SUDAFED, ຜະລິດຕະພັນແກ້ພູມແພ້ ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ BENADRYL ແລະ ZYRTEC, ຜະລິດຕະພັນ ibuprofen ພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ MOTRIN IB ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາການແສບຮ້ອນກາງເອິກພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ້ຫໍ້ PEPCID.

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນການຢາ ແມ່ນບໍລິການຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆໃນດ້ານພະຍາດພູມຄຸ້ມກັນ, ພະຍາດຕິດເຊື້ອ, ປະສາດວິທະຍາ, ໂລກຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ ແລະ ພະຍາດກ່ຽວກັບລະບົບເຜົາຜານ. ກຸ່ມອຸປະກອນການແພດ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບການສັນຍະກໍາກະດູກ ແລະ ແຜບາດເຈັບ ແລະ ລະບົບປະສາດ; ການຜ່າຕັດທົ່ວໄປ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຜ່າຕັດທາງຊີວະພາບ ແລະ ພະລັງງານ; ຜະລິດຕະພັນປິ່ນປົວພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈ, ຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນພະຍາດ, ຜະລິດຕະພັນການວິເຄາະໂລກ, ຜະລິດຕະພັນຕິດຕາມນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະ ສົ່ງສານອິນຊູລິນ ແລະ ຄອນແທກແລນລຸ້ນໃຊ້ແລ້ວຖີ້ມ.

ບໍລິສັດຈັດຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ, ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ຂາຍຍົກ, ໂຮງໝໍ ແລະ ທ່ານໝໍ ສໍາລັບການໃຊ້ຕາມຄໍາແນະນໍາແພດ ໃນຂົງເຂດສະເພາະ ໂດຍທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ, ໂຮງໝໍ ແລະ ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບຕ່າງໆ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
ບໍລິສັດ Pfizer Inc. (PFE) – NYSE
Industry: Drug Manufacturers
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1849
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

ຖະໜົນ 235 East 42nd Street
ນິວຍອກ, NY 10017
ອາເມລິກາ
ໂທ: 212-733-2323
ເວັບໄຊ: http://www.pfizer.com

41.57 0.20 (0.48%) 08:20 ET

Pfizer Inc., ເປັນບໍລິສັດດ້ານການຢາຊີວະພາບ ທີ່ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ຜະລິດ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດດໍາເນີນການຜ່ານກຸ່ມ Global Innovative Pharmaceutical (GIP); Global Vaccines, Oncology and Consumer Healthcare (VOC); ແລະ Global Established Pharmaceutical (GEP).​ ກຸ່ມ GIP ພັດທະນາ, ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຢາສໍາລັບເຂດການຮັກສາຕ່າງໆ ລວມທັງການອັກເສບ, ຫລອດເລືອດຫົວໃຈ/ການເຜົາຜານອາຫານ, ປະສາດວິທະຍາ ແລະ ບາດເຈັບ, ພະຍາດຫາຍາກ ແລະ ສຸຂະພາບຍິງ/ຊາຍ.

ກຸ່ມ VOC ພັດທະນາ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຢາ ພ້ອມທັງຜະລິດຕະພັນເນື້ອງອກວິທະຍາ. ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ມີໃບສັ່ງຢາຈາກແພດ ປະກອບມີຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Centrum, Caltrate ແລະ Emergen-C, ຜະລິດຕະພັນຄວບຄຸມຄວາມເຈັບ ພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Advil ແລະ ThermaCare, ຜະລິດຕະພັນ ລະບົບທາງເດີນອາຫານ ພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Nexium 24HR / Nexium Control, ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈພາຍໃຕ້ຊື່ຍີ່ຫໍ້ Robitussin, Advil Cold & Sinus, Advil Congestion Relief ແລະ Dimetapp ແລະ ຜະລິດຕະພັນດູແລສ່ວນບຸກຄົນ ພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ ChapStick ແລະ Preparation H.

ກຸ່ມ GEP ໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນຄຸ້ມຄອງສິດທິບັດ ທີ່ສູນເສຍການຜູກຂາດຕະຫລາດ ໃນຫລາຍຕະຫລາດ ແລະ ການຢາທົ່ວໄປ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສີດຢາເປັນໝັນ ແລະ ການພັດທະນາຢາຊີວະຄ້າຍຄື. ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ, ໂຮງໝໍ, ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບ, ອົງກອນພາກລັດ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຫ້ອງການຜູ້ສະໜອງສ່ວນບຸກຄົນ ພ້ອມທັງ ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ.​ ບໍລິສັດຍັງມີການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ IND Therapeutics, Inc. ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ Accurins ຫລາຍຊະນິດ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**
ບໍລິສັດ Merck & Co. Inc. (MRK) – NYSE
Industry: Drug Manufacturers
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1891
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

2000 Galloping Hill Road
Kenilworth, NJ 07033
ອາເມລິກາ
ໂທ: 908-740-4000
ເວັບໄຊ: http://www.merck.com

67.95 0.00 (0.00%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Merck & Co., Inc. ໃຫ້ບໍລິການທາງເລືອກການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຕົວຢາປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກ ເພື່ອຮັກສາໂລກຫລອດເລືອດຫົວໃຈ, ໂລກເບົາຫວານຊະນິດ 2, ໂລກຫອບ, ອາການພູມແພ້ທາງດັງ, ໂລກພູມແພ້ອັກເສບດັງແບບເຣື້ອລັງ, ໄວຣັດຕັບອັກເສບຊີເຣື້ອລັງ, ການຕິດເຊື້ອ HIV-1, ການຕິດເຊື້ອລາ, ການຕິດເຊື້ອໃນຊ່ອງທ້ອງ, ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ, ໂລກຂໍ້ອັກເສບ ແລະ ບາດເຈັບ, ການອັກເສບ, ໂລກກະດູກພຣຸນ, ການສູນເສຍເສັ້ນຜົມຂອງທ່ານຊາຍ ແລະ ພະຍາດການຈະເລີນພັນ. ບໍລິສັດຍັງສະໜອງຢາປິດກັ້ນປະສາດ ສໍາລັບໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດ, ຜະລິດຕະພັນຕ້ານແບດທີເລຍ ສໍາລັບຜິວໜັງ ແລະ ການຕິດເຊື້ອໂຄງສ້າງຜິວໜັງ, ໂລກຊຶມເສົ້າ, ໂລກຕາ ແລະ ການປັບຄໍເລສເຕີລໍ; ຢາແກ້ແພ້ແບບ Non-Sedating Antihistamine; ແລະ ການຝັງຢາຄຸມກໍາເນີດໃນຊ່ອງຄອດ. ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດຍັງສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອປ້ອງກັນອາການຄື້ນໄສ້ ແລະ ປວດຫາກທີ່ເກີດມາຈາກເຄມີບໍາບັດ ແລະ ຫລັງຜ່າຕັດ ການຮັກສາເນື້ອງອກໃນສະໝອງ ແລະ ອາຈຽນ ເພື່ອຮັກສາເນື້ອງອກໃນສະໝອງ ແລະ ມະເລັງຜິວໜັງ, ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ມາຈາກເຊື້ອແພປພິຣໂລມາໄວຣັສ ມະນຸດ ພ້ອມທັງ ວັກຊີນ ສໍາລັບໂລກຫັດ, ໂລກຄາງທຸ້ມ, ໂລກຫັດເຢຍລະມັນ, ອີສຸກອີໄສ, ງູສະຫວັດ, ກະເພາະ, ລໍາໄສ້ອັກເສບໂຣຕາໄວຣັດ ແລະ ໂລກປອດບວມ.

ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດຍັງສະໜອງຜະລິດຕະພັນຢາປະຕິຊີວະນະ ແລະ ຕ້ານອັກເສບ ເພື່ອຮັກສາພະຍາດຕິດເຊື້ອ ແລະ ທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງພາວະຈະເລີນພັນ ແລະ ໂລກປອດບວມໃນງົວ, ມ້າ ແລະ ສຸກອນ; ວັກຊີນສໍາລັບສັດປີກ; ຢາຂ້າປາລະສິດສໍາລັບເຫົາທະເລ ໃນປະຊາມອນ ແລະ ຢາປະຕິຊີວະນະ ສໍາລັບ ແລະ ວັກຊີນຕ້ານພະຍາດແບັດທີເລຍ ແລະ ໄວຣັດ ໃນປາ. ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດຍັງສະໜອງຜະລິດຕະພັນສັດ ເຊັ່ນ: ຢາຮັກສາເບົາຫວານ ແລະ ວັກຊີນ ສໍາລັບໝາ ແລະ ແມວ, ຂີ້ເຜີ້ງ ສໍາລັບຮັກສາການອັກເສບສຽບພັນ ແລະ ເຣື້ອຣັງ, ຜະລິດຕະພັນຂ້າແມ່ທ້ອງ,ຢາຂ້າໝັດ ແລະ ເຫັບໃນໝາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປົກປ້ອງການກັດຈາກໝັດ, ເຫັບ, ຍຸງ ແລະ ແມງດູດເລືອດຕ່າງໆ.

ບໍລິສັດຍັງສະໜອງຢາໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ, ໂຮງໝໍ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນພາກລັດ, ແພດ, ຜູ້ຈໍາໜ່າຍຂອງແພດ, ແພດສັດ, ຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍ, ຜູ້ຜະລິດສັດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ. ບໍລິສັດຍັງມີການຮ່ວມມືເຊິງກົນລະຍຸດກັບບໍລິສັດ Bionomics ຈໍາກັດ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**AbbVie Inc. (ABBV) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ຊີວະການຢາ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 2013
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

1400 Sheridan Rd, North Chicago, IL 60064
USA
ເບີໂທ: +1-847-932-7900
ເວັບໄຊ: https://www.abbvie.com

79.30 -0.11 (-0.13%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ AbbVie Inc. ແມ່ນບໍລິສັດຊີວະການຢາ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຫາ, ພັດທະນາ, ຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນການຢາຫລາຍປະເພດ. ບໍລິສັດໄດ້ວ່າຈ້າງພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 29,000 ຄົນທົ່ວໂລກ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນແກ່ບຸກຄົນ ຫລາຍກວ່າ 170 ປະເທດທົ່ວໂລກ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ເງື່ອນໄຂການຮັກສາ ເຊັ່ນ: ພະຍາດພູມຕ້ານທານເຣື້ອລັງໃນໄຂຂໍ້ອັກເສບ, ທາງເດີນອາຫານ ແລະ ຜິວໜັງ; ເນື້ອງອກ ລວມທັງມະເລັງເລືອດ; ໄວຣັດວິທະຍາ ລວມມີໄວຣັດຕັບອັກເສບຊີ (HCV) ແລະ ໄວຣັດໂລກພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ (HIV); ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບປະສາດ ເຊັ່ນ ໂລກພາກິນສັນ ແລະ ເສັ້ນໂລຫິດຕີບຫລາຍເສັ້ນ; ພະຍາດເມຕາໂບລິກ ລວມມີໂລກຕ່ອມໄທລອຍ ແລະ ພະຍາດແຊກຊ້ອນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊິວຕິກ ໄຟໂບຣຊິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂສຸຂະພາບທີ່ຮຸນແຮງອື່ນໆ.

ບໍລິສັດໄດ້ນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນຫລາຍປະເພດ,​ ລວມທັງ HUMIRA (adalimumab), ຜະລິດຕະພັນດ້ານເນື້ອງອກ, ຜະລິດຕະພັນດ້ານໄວຣັດວິທະຍາ, ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບໄວຣັດເພີ່ມເຕີມ, ຜະລິດຕະພັນເມຕະບໍລິກສ/ຮໍໂມນ, ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບຕ່ອມໄທລອຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ຜະລິດຕະພັນເມຕາໂບລິກ ແລະ ຮໍໂມນແມ່ນເນັ້ນໃສ່ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ລວມທັງຄວາມບົກພ່ອງດ້ານຮໍໂມນເພດຊາຍ ເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂພື້ນຖານບາງຢ່າງ, ການເຮັດວຽກຂອງຕັບອ່ອນບົກຜ່ອງ ແລະ ພາວະຂາດໄທລອຍ. ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບຕ່ອມໄທລອຍຂອງ AbbVie, Lupron (leuprolide acetate) ທີ່ໄດ້ຖືກຈໍາໜ່າຍຄືເປັນ Lucrin ແລະ Lupron Depot ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ ສໍາລັບການຮັກສາແບບປະຄັບປະຄອງມະເລັງຕ່ອມລູກໝາກຂັ້ນສູງ, ການປິ່ນປົວເຍື່ອໝົດລູກຕ່າງທີ່, ພາວະໜຸ່ມສາວກ່ອນໄວ ແລະ ສໍາລັບການປິ່ນປົວຄົນເຈັບ ກ່ອນຜ່າຕັດ ທີ່ມີໂລຫິດຈາງ ເຊິ່ງເປັນສາຍເຫດມາຈາກເນື້ອງອກມົດລູກ. ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງບໍລິສັດລວມມີ Duopa Duodopa (cardidopa ແລະ levodopa), ຢາຊາ ແລະ ZINBRYTA (daclizumab). ອົງປະກອບຂອງ S&P 100 Index

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah ComplianceCelgene Corporation (CELG) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກໍາ: ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1986
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
USA
ເບີໂທ: +1-908-673-9000
ເວັບໄຊ: http://www.celgene.com

83.68 -7.31 (-8.03%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Celgene ແມ່ນບໍລິສັດການແພດຊີວະພາບປະສົມປະສານ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນດ້ານການບໍາບັດຮັກສາໂລກມະເລັງ ແລະ ພະຍາດອັກເສບຕ່າງໆ. ຂອບເຂດເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງບໍລິສັດລວມມີຊ່ອງທາງສົ່ງສັນຍາໃນເຊວ, ພາວະຄວາມສົມດຸນຂອງໂປຣຕີນພາຍໃນ ແລະ ເອພີດເຈນີຕິກໃນມະເລັງ ແລະ ເຊວພູມຄຸ້ມກັນ, ການກໍ່ພູມຄຸ້ມກັນໃນໂລກມະເລັງ ແລະ ໂລກພູມຕ້ານທານເນື້ອເຍື້ອ ແລະ ການນໍາໃຊ້ການບໍາບັດໂລກດ້ວຍການຮັກສາເຊວ.

ບໍລິສັດພ້ອມທັງບໍລິສັດໃນເຄືອ ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຫາ, ພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດການບໍາບັດ ຮັກສາໂລກມະເລັງ ແລະ ພະຍາດອັກເສບຕ່າງໆ ຜ່ານທາງເລືອກໃນພາວະຄວາມສົມດຸນໂປຣຕີນພາຍໃນ, ພູມຄຸ້ມກັນວິທະຍາ, ເອພິຈິນິຕິກສ, ພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ການອັກເສບລະບົບປະສາດ. ຜະລິດຕະພັນຂັ້ນຕອນທາງການຄ້າຂອງບໍລິສັດລວມມີ REVLIMID (lenalidomide), POMALYST/IMNOVID (pomalidomide), OTEZLA (apremilast), ABRAXANE (ໂປຕິນແອມບູມີນ Paclitaxel -ອະນຸພາກທີ່ບໍ່ແຕກຕົວ ສໍາລັບການສີດລະ ຫງັບ), VIDAZA, azacitidine ສໍາລັບສີດ (VIDAZA ທົ່ວໄປ) ແລະ THALOMID (thalidomide). ກິດຈະກໍາທົດລອງທາງການແພດຂອງບໍລິສັດລວມມີການທົດລອງຂົງເຂດໂລຫິດວິທະຍາ, ເນື້ອງອກແຂງ, ອັກເສບ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນວິທະຍາ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ເຮັດການຕະຫລາດ ISTODAX ທີ່ເປັນຕົວປັບອີພິເຈນິຕິກ.

ຄູ່ແຂ່ງສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດລວມມີບໍລິສັດ AbbVie Inc., Amgen, AstraZeneca PLC, Bristol-Myers-Squibb, Eisai, Gilead, Johnson & Johnson, Merck, Novartis AG, Roche, Sanofi, Takeda, Biogen, Eli Lilly, Pfizer ແລະ UCB S.A.

 • ອົງປະກອບຂອງ NASDAQ-100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah ComplianceWalgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກຳ: ການຄ້າຍ່ອຍຜະລິດຕະພັນເພຊັດສາດ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1901
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

108 Wilmot Road
Deerfield, IL 60015
USA
ເບີໂທ: +1-847-315-2500
ເວັບໄຊ: https://www.walgreensbootsalliance.com

- - -

Walgreens Boots Alliance, Inc. ແມ່ນບໍລິສັດຖືຮຸ້ນສັນຊາດອາເມລິກາທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ Deerfield, ລັດ Illinois ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ Walgreens, Boots, ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດ, ຂາຍຍົກ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເພຊັດສາດຈຳນວນຫຼາຍ. ບໍລິສັດປະຕິບັດງານຜ່ານສາມກຸ່ມຄື: ກຸ່ມຄ້າຍ່ອຍການຢາ ສະຫະລັດ (Retail Pharmacy USA), ກຸ່ມຄ້າຍ່ອຍການຢາສາກົນ (Retail Pharmacy International) ແລະ ກຸ່ມຄ້າຍົກການຢາ(Pharmaceutical Wholesale). ກຸ່ມຄ້າຍ່ອຍການຢາ ສະຫະລັດ (Retail Pharmacy USA)ຂາຍຢາຕາມໃບສັ່ງແພດ ແລະ ການແບ່ງປະເພດສິນຄ້າທົ່ວໄປ ລວມມີ ຢາກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃບສັ່ງແພດ, ຜະລິດຕະພັນຄວາມງາມ, ຕົບແຕ່ງຮູບພາບ, ສິນຄ້າຕາມລະດູການ, ບັດອວຍພອນ ແລະ ອາຫານສະດວກຊື້ຕ່າງໆຜ່ານຮ້ານຢາຄ້າຍ່ອຍ ແລະ ຄລີນິກປິ່ນປົວຕ່າງໆ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານເພຊັດສາດສະເພາະທາງ ແລະ ການບໍລິການສົ່ງເອກະສານ ເຊິ່ງຈັດການຢູ່ພາຍໃນຄລີນິກ. ນັບແຕ່ວັນທີ 31 ສິງຫາ 2017, ຂະແໜງນີ້ມີຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ 8,100 ແຫ່ງພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Walgreens ແລະ Duane Reade ໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ 7 ຜະລິດຕະພັນເພຊັດສາດສະເພາະທາງ ລວມມີ ຄລີນິກ 400 ແຫ່ງ.

ກຸ່ມຄ້າຍ່ອຍການຢາສາກົນ (Retail Pharmacy International) ຂາຍຢາຕາມໃບສັ່ງແພດ; ສຸຂະພາບ, ຄວາມງາມ, ເຄື່ອງສຸຂະພັນ ແລະ ໂພກຄະພັນອື່ນໆຜ່ານສູນສຸຂະພາບ ແລະ ຮ້ານຄວາມງາມ ແລະ ບໍລິການດ້ານສາຍຕາ ແລະ ຜ່ານທາງ boots.com ແລະ ແອັບພລິເຄເຊິນມືຖື. ກຸ່ມນີ້ມີຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຢູ່ 4, 722 ແຫ່ງພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ Boots, Benavides, and Ahumada ຢູ່ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ປະເທດໄທ, ນອກແວ, ສາທາລະນະອຽກລັງ, ເນເທີແລນ, ແມັກຊິກໂກ ແລະ ຈີເລ ແລະ ຮ້ານບໍລິການສາຍຕາ 637 ແຫ່ງ ລວມທັງສາຂາທຸລະກິດຄ້າຍ່ອຍ 178 ແຫ່ງ.

ກຸ່ມຄ້າຍົກການຢາກ (Pharmaceutical Wholesale) ໃຫ້ບໍລິການຂາຍຍົກ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເພຊັດສະເພາະທາງ ແລະ ທົ່ວໄປ, ຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ ແລະ ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນດູແລບ້ານ ລວມໄປເຖິງສະໜອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາ ແລະ ຜູ່ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບອື່ນໆ. ກຸ່ມນີ້ດຳເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ເຢຍລະມັນ, ເຕີກກີ, ແອັດສະປາຍໂຍນ, ເນເທີແລນ, ອີຢິບ, ນອກແວ, ໂຣມານີ, ສາທາລະນະລັດເຊັກ ແລະ ລິດທົວເນຍ.

ນັບແຕ່ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018, ວອລກຣີນ ອາລາຍອັນ (Walgreens Boots Alliance) ໄດ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ ເຈັນເນີຣອລ ອີເລັກທຣິກ (General Electric) ໃນດັດຊະນີຮຸ້ນອຸດສະຫະກຳດາວໂຈນ (Dow Jones).

 • ອົງປະກອບຂອງ NASDAQ-100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບ ຂອງຮຸ້ນສະເລັ່ຍອຸດສະຫະກຳດາວໂຈນ (Dow Jones)
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah ComplianceAlexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN) – NASDAQ
ອຸດສະຫະກຳ: ເພຊັດສະກຳ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1992
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

100 College St
New Haven, CT 06510
USA
ເບີໂທ: +1-475-230-2596
ເວັບໄຊ: http://www.alexion.com

- - -

Alexion Pharmaceuticals, Inc. ເປັນບໍລິສັດຊີວະເພຊັດສະກຳ ທີ່ສຸມໃສ່ການຮັບໃຊ້ຜູ່ປ່ວຍທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິແບບຮ້າຍແຮງ ແລະ ພົບເຫັນໄດ້ຍາກຜ່ານການພັດທະນາ ແລະ ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນບຳບັດເພື່ອຊີວິດໃຫ້ເປັນການຄ້າ. ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດລວມມີ Soliris, Strensiq ແລະ Kanuma.

ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ, Soliris ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບຳບັດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ກັບຜູ່ປ່ວຍທີ່ເປັນ paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) ຫຼື ກຸ່ມອາການເມັດເລືອດແດງແຕກ-ຍູເຣເມຍ( atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS)). PNH ແລະ aHUS ເກີດຈາກການກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແບບຊຳເຮື້ອ ຂອງອົງປະກອບເສີມ ຂອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ. Soliris ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອສະກັດກັ້ນອົງປະກອບດັ່ງກ່າວຂອງລະບົບພູມຄຸ້ມຄກັນສະເພາະດ້ານ ແລະ ປິ່ນປົວອາການໄຂ່ບວມທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິແບບຊຳເຮື້ອໃນສາຂາທີ່ບຳບັດ ລວມມີ ໂລຫິດວິທະຍາ, ໂຣກໄຕ, ປະສາດວິທະຍາ ແລະ ການປະຕິເສດການປູກຖ່າຍ. ເຊິ່ງມັນເປັນສານຕ້ານເຊື້ອໂມໂນໂຄລໂນໃນມະນຸດທີ່ສະກັດກັ້ນການກະຕຸ້ນຂອງຄອມພລີເມິນຕອນປາຍ. ເຊິ່ງມັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບການປິ່ນປົວ PNH ໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆອື່ນອີກ. ມັນໄດ້ຮັບອະນຸມັດສຳລັບການປິ່ນປົວຜູ່ປ່ວຍດ້ານກຸມານເວດຊະສາດ ແລະ ທີ່ເປັນຜູ່ໃຫຍ່ທີ່ມີອາການ aHUS ໃນ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ, Strensiq ເປັນຜະລິດຕະພັນສຳລັບປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂຣກ Hypophosphatasia (HPP). Strensiq ຖືກອອກແບບມາສຳລັບການບຳບັດປ່ຽນຖ່າຍເອັນໄຊມ໌ສະເພາະ ແລະ ເປັນການບຳບັດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂຣກ HPP ແລະ ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂສາເຫດເຊື່ອງຊ້ອນ ຂອງ HPP ໂດຍເລັງໃສ່ການຟື້ນຟູຂະບວນການເຜົາຜານທີ່ບົກຜ່ອງທາງຢີນ, ເພື່ອປ້ອງກັນ ຫຼື ສົ່ງກັບພາວະແຊກຊ້ອນໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນ HPP, ພະຍາກກ່ຽວກັບການເຜົາຜານທາງຢີນ, ຊຳເຮື້ອ ແລະ ລຸກລ້ຳທີ່ພົບເຫັນໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງປະສົບການຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຮຸນແຮງໃນລະບົບຮ່າງກາຍຫຼາກຫຼາຍ, ນຳໄປສູ່ພາວະແຊກຊ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ, Kanuma ເປັນຜະລິດຕະພັນສຳລັບການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ມີອາການ Lysosomal Acid Lipase Deficiency (LAL-D) ເຊິ່ງມັນເປັນຮູບແບບປະສົມປະສານຄືນ ຂອງເອັນໄຊມ໌ LAL ມະນຸດ ທີ່ແມ່ນການບຳບັດປ່ຽນແທນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ມີອາການ LAL-D, ພະຍາດທີ່ເກີດຈາການເຜົາຜານທາງຢີນ ແລະ ຮຸນແຮງທີ່ພົບເຫັນໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງໃນນັ້ນຄົນເຈັບທຸກທົນກັບອະໄວຍະວະຫຼາຍສ່ວນເສຍຫາຍ ແລະ ຕາຍກ່ອນກຳນົດ.

 • ອົງປະກອບຂອງ NASDAQ-100 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah Complianceບໍລິສັດ Exxon Mobile (XOM) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ນໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກສລາຍໃຫຍ່
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່: ປີ 1870
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
ອາເມລິກາ
ໂທ: 972-444-1000
ເວັບໄຊ: http://corporate.exxonmobil.com

80.20 -0.09 (-0.11%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Exxon Mobil ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການກັ່ນ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນດິບ ແລະ ອາຍແກັສທໍາມະຊາດ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ແຄນາດາ, ອະເມລິກາໃຕ້, ເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ, ອາຊີ ແລະ ອົດສະຕາລີ/ໂອເຊີເນຍ. ບໍລິສັດເປັນບໍລິສັດນໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກັສທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.

ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດຍັງຜະລິດ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າປຣິໂຕເຄມີໂຄ ລວມທັງ ໂອເລຟິນ, ອະໂລເມຕິກ, ໂພລິເອທິລິນ ແລະ ພາສຕິກໂພລີໂພພິລິນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າພິເສດ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຂາຍນໍ້າມັນດິບ, ອາຍແກັສທໍາມະຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປິໂຕຣລ້ຽມ.

 • ອົງປະກອບດັດສະນີ S&P 500 Shariah *
 • ອົງປະກອບດັດສະນີ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap**Concho Resources Inc. (CXO) – NYSE
ອຸດສະຫະກຳ: ນ້ຳມັນ, ອາຍແກ໊ສທຳມະຊາດ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 2004
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

One Concho Center
600 W. Illinois Avenue
Midland, TX 79701
USA
ເບີໂທ: +1-432-683-7443
ເວັບໄຊ: https://www.concho.com

- - -

Concho Resources Inc. ແມ່ນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກ໊ສທຳມະຊາດຢູ່ທີ່ Delaware ແລ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ທີເມືອງ Midland, ລັດ Texas. ບໍລິສັດໄດ້ດຳເນີນການຊອກຄົ້ນ, ພັດທະນາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກ໊ສທຳມະຊາດ. ສີ່ຂົງເຂດການດຳເນີນງານ ຂອງບໍລິສັດກວມເອົາເຂດອ່າງໂຕ່ງ Northern Delaware, Southern Delaware, Midland ແລະ New Mexico Shelf. ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດແມ່ນສຸມໃສ່ເຂດອ່າງໂຕ່ງ Permian ທີ່ເປັນເຂດສຳເຄັນ ຂອງ Southeast New Mexico ແລະ West Texas ເຊິ່ງກວ້າງປະມານ 250 ໄມລ໌ ແລະ ຍາວ 300 ໄມລ໌. ອ່າງໂຕ່ງ Permian ແມ່ນຂົງເຂດຜະລິດນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກ໊ສທຳມະຊາດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ ທີ່ມີລັກສະນະຂອບເຂດການຜະລິດຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໂອກາດໃນການຄົ້ນພົບແມ່ນມີສູງ. ເຄື່ອງມືຂຸດເຈາະນ້ຳມັນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ງານໃນ Permian Basin ກຳລັງຂຸດເຈາະບໍ່ແນວນອນ.

ນັບແຕ່ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016, ບໍລິສັດສາມາດຜະລິດນ້ຳມັນໄດ້ປະມານ 55.1 ລ້ານບາເຣວ ທຽວເທົ່າກັບ (MMBoe) ຂອງນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກ໊ສທຳມະຊາດ. ບໍລິສັດຍັງຢູ່ແຖວໜ້າໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆກັບອ່າງເກັບນ້ຳເກົ່າ ເຊັ່ນ: ການຂຸດເຈາະແນວນອນ, ການພັດທະນາໂຄງການຂຸດເຈາະແບບຫຼາຍປ່ອງ ແລະ ເຕັກນິກການເຮັດວຽກສຳເລັດຂັ້ນສູງ.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah ComplianceBarrick Gold (ABX) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1983
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

161 Bay Street, Suite 3700
Toronto, Ontario M5J 2S1
Canada
ເບີໂທ: +1-461-861-9911
ເວັບໄຊ: http://www.barrick.com

9.88 0.04 (0.40%) 08:20 ET

ບໍລິສັດ Barrick Gold ແມ່ນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຄໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍມີຫ້ອງການໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ເມືອງໂຕລັນໂຕ, ອອນຕາລິໂອ ປະເທດແຄນາດາ. ບໍລິສັດມີພະນັກງານ 10,000 ຄົນ ແລະ ມີການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນປະເທດອາເຈນຕິນາ, ອົດສະຕາລີ, ແຄນາດາ, ຊີລີ, ສາທາລະນະໂດມີນິກັນ, ປາປົວນີວກີນີ, ເປຣູ, ຊາດິ ອາລາເບຍ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ແຊມເບຍ.

ເປົ້າໝາຍບໍລິສັດແມ່ນເພື່ອເພີ່ມກະແສເງິນສົດເສລີໃສ່ໃນຮຸ້ນ ຈາກການລົງທຶນຊັບສິນທີ່ເປັນຄໍາ ແລະ ທອງຄຸນນະພາບສູງ ຜ່ານການຈັດສັນທຶນຮອນທີ່ມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ການດໍາເນີນການທີ່ດີສຸດ. ຫລາຍກວ່າ 75% ຂອງການຜະລິດຄໍາຂອງບໍລິສັດ Barrick ແມ່ນມາຈາກພາກພື້ນອາເມລິກາ. ໃນປີ 2016, ບໍລິສັດສາມາດຜະລິດຄໍາໄດ້ 5.52 ລ້ານອອນ ໃນລາຄາຕົ້ນທຶນທັງໝົດຢູ່ທີ່ 798 ໂດລາ ຕໍ່ອອນ ແລະ ທອງແດງ 415 ລ້ານອອນ ຢູ່ທີ່ລາຄາຕົ້ນທຶນການຜະລິດຢູ່ທີ່ 2.05 ໂດລາຕໍ່ປອນ. ໃນຕອນທ້າຍ 2017, ບໍລິສັດ Barrick ໄດ້ມີຄໍາສໍາຮອງຈໍານວນ 64.4 ລ້ານອອນ.

ບໍລິສັດ Barrick ໄດ້ເປີດສະເໜີຂາຍຮຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດແຄນາດາໃນປີ 2009 ເມື່ອບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມສະເໜີຂາຍຫລັກຊັບມູນຄ່າ 3 ຕື້ໂດລາ ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນໃນມື້ຕໍ່ມາເປັນ 3.5 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອຕອບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ. ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການຈາກການສະເໜີຂາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຖືກໃຊ້ ເພື່ອກໍາຈັດສີ່ງກີດຂວາງຕໍ່ກັບຄໍາຂອງບໍລິສັດທີ່ກົດລາຄາການຂາຍໃນການຜະລິດອະນາຄົດ ຫລາຍກວ່າການຊື້ມັນໃນລາຄາຕະຫລາດ.

ເດືອນກຸມພາ 2010, ບໍລິສັດຄໍາ Barrick ໄດ້ປະກາດແຜນແຍກບໍລິສັດ ເພື່ອຖືຊັບສິນໃນທານຊີເນຍ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ບໍລິສັດຄໍາ Barrick ອາຟຣິກາ. ບໍລິສັດຄໍາ Barrick ຍັງຖືຄອງກໍາມະສິດສ່ວນໃຫຍ່ໃນບໍລິສັດໃໝ່, ຫລັງຈາກຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫລາດຮຸ້ນລອນດອນ. ບໍລິສັດຄໍາ Barrick ອາຟຣິກາຍັງໄດ້ຖືກຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລອນດອນໃນກາງເດືອນມີນາ 2010 ດ້ວຍການກໍານົດມູນຄ່າ IPO ຢູ່ທີ່ 3.6 ຕື້ໂດລາ. ຮຸ້ນທີ່ສະເໜີຂາຍໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລອນດອນ ຫາກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ 500 ລ້ານປອນ. ໃນເດືອນມີຖຸນາ ບໍລິສັດໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຂົ້າຕະຫລາດຮຸ້ນ FTSE 100 Index.

 • ອົງປະກອບຂອງ NYSE Composite index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P/TSX 60 Index (60 ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບໂຕຣັນໂຕ້)Newmont Mining Corporation (NEM) – NYSE
ອຸດສາຫະກໍາ: ໂລຫະແລະການຂຸດຄົ້ນ
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1921
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

6363 South Fiddler’s Green Circle
Suite 800
Greenwood Village, CO 80111
USA
ເບີໂທ: +1-303-863-7414
ເວັບໄຊ: https:// www.newmont.com

34.15 0.13 (0.38%) 08:20 ET

ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ Newmont ພ້ອມກັບບໍລິສັດໃນເຄືອ ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດອຸດສະຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ບໍລິສັດ Newmont ແມ່ນບໍລິສັດຄໍາໃນ Standard & Poor's 500 Index. ນອກຈາກຄໍາ, ໂລຫະອື່ນໆ ທີ່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ ລວມມີທອງແດງ ແລະ ເງິນ. ມີບໍ່ຄໍາໃນເນວາດ້າ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ການາ ແລະ ເປຣູ. ການຄອບຄອງຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດລວມມີບໍລິສັດ Santa Fe Gold, Battle Mountain Gold, Normandy Mining, Franco-Nevada Corp ແລະ Fronteer Gold. ບໍລິສັດ Newmont ຍັງມີຫລາຍສາຍສໍາພັນການຮ່ວມຮຸ້ນ. ມາຮອດໄຕມາດ 3 ປີ 2014, ບໍລິສັດແມ່ນຜູ້ຜະລິດຄໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ສອງຂອງໂລກ ຫລັງຈາກບໍລິສັດຄໍາ Barrick Gold.

ບໍລິສັດຈະດໍາເນີນການຜ່ານກຸ່ມຕະຫລາດຕາມພູມີປະເທດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ອາເມລິກາເໜືອ, ອາເມລິກາໃຕ້, ອົດສະຕາລີ ແລະ ອາຟຣິກາ. ກຸ່ມຕະຫລາດອາເມລິກາເໜືອ ປະກອບດ້ວຍສ່ວນໃຫຍ່ Carlin, Phoenix, Twin Creeks ແລະ Long Canyon ໃນລັດເນວາດ້າ ແລະ Cripple Creek ແລະ Victor ໃນລັດຄາໂລລາໂດ້, ໃນອາເມລິກາ. ກຸ່ມຕະຫລາດອາເມລິກາໃຕ້ ປະກອບ Yanacocha ໃນເປຣູສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ Merian ໃນ Suriname. ກຸ່ມຕະຫລາດອົດສະຕາລີສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍ Boddington, Tanami ແລະ Kalgoorlie ໃນອົດສະຕາລີ. ກຸ່ມຕະຫລາດອາຟຣິກາສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍ Ahafo ແລະ Akyem ໃນການາ.

ໃນປີ 2010 ບໍລິສັດ Newmont ໄດ້ຜະລິດຄໍາ 5.4 ລ້ານອອນຕໍ່ປີ ແລະ ຖືຄໍາສໍາຮອງປະມານ 93.5 ລ້ານ. ບໍລິສັດ Newmont ໄດ້ວ່າຈ້າງພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທົ່ວໂລກ ປະມານ 34,000 ຄົນ. ໃນປີ 2016 ບໍລິສັດ Newmont ໄດ້ຜະລິດຄໍາ 4.9 ລ້ານອອນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ 6.7 ຕື້ໂດລາ. ລາຄາຕົ້ນທຶນການຜະລິດລວມ 912 ໂດລາຕໍ່ອອນ ສໍາລັບຄໍາທີ່ຜະລິດຂຶ້ນ. ມາຮອດກຸມພາ 2018, ບໍລິສັດໄດ້ມີຄໍາສໍາຮອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ 68.5 ລ້ານອອນ ແລະ ສະຖານະດ້ານທີ່ດິນລວມປະມານ 23,000 ຕາລາງໄມ.

 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Index
 • ອົງປະກອບຂອງ S&P 500 Shariah Index
 • ອົງປະກອບຂອງ Russell-IdealRatings Islamic US Large Cap Index
 • PASS Shariah ComplianceKinross Gold Corporation (KGC) – NYSE
ອຸດສະຫະກໍາ: ໂລຫະ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ປີສ້າງຕັ້ງ: 1993
ຫ້ອງການໃຫຍ່:

25 York Street, 17th Floor
Toronto, Ontario M5J 2V5
Canada
ເບີໂທ: +1-416-365-3636
ເວັບໄຊ: http://www.kinross.com

3.33 -0.03 (-1.03%) 08:20 ET

ບໍລິສັດຄໍາ Kinross ແມ່ນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄໍາ ແລະ ເງິນທີ່ມີຖານຢູ່ໃນແຄນາດາ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1993 ແລະ ມີຫ້ອງການໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງໂຕລັນໂຕ້, ອອນຕາຣິໂອ ໃນປະເທດແຄນາດາ. ກິດຈະກໍາການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດຄໍາຂອງບໍລິສັດແມ່ນດໍາເນີນການຢູ່ໃນປະເທດແຄນາດາ, ອາເມລິກາ, ລັດເຊຍ, ບາຊີວ, ຊິລີ, ການາ ແລະ ເມຣິຕາເນຍ. ບໍລິສັດຜະລິດຄໍາໃນຮູບແບບ Dore ເຊິ່ງຖືກຂົນສົ່ງໄປຫາໂຮງກັ່ນ ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຜະລິດ ແລະ ຂາຍແຮ່ເງິນ. ບໍລິສັດດໍາເນີນການຜ່ານກຸ່ມຕະຫລາດທຸລະກິດຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: Fort Knox, Round Mountain, Kettle River-Buckhorn, Kupol, Paracatu, Crixas, La Coipa, Maricunga, Tasiast ແລະ Chirano.

ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໂດຍບໍລິສັດລົງທຶນ Stash, LLC ວ່າເປັນຜູ້ຜະລິດຄໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບ 6 ໃນໂລກໃນປີ 2018 ໂດຍອີງຕາມລາຍຮັບຂອງບໍລິສັດປີ 2017. ໃນປີ 2016, ບໍລິສັດ Kinross ໄດ້ຜະລິດຄໍາ 2.78 ລ້ານອອນ. ບໍລິສັດໄດ້ເຮັດການຄ້າພາຍໃຕ້ KGC Ticker ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບນິວຍອກ ແລະ ພາຍໃຕ້ K ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບໂຕລັນໂຕ້.

 • ອົງປະກອບຂອງ NYSE Composite index
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019