ວິທີຊື້ຮຸ້ນ
ພວກເຮົາສະແຫວງຫາໂອກາດ
ພວກເຮົາປ່ຽນສັກກະຍະພາບ

ຕັ້ງແຕ່ຫລາຍພັນປີກ່ອນ, ຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ການຊື້ບາງຢ່າງໃນລາຄາຕໍ່າ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ຂາຍມັນໃນລາຄາສູງຂຶ້ນ ແມ່ນເປັນຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກິດ. ກ່າວອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ມັນເປັນຫລັກການພື້ນຖານຄືກັນຂອງການຊື້ຂາຍຮຸ້ນໃນຕະຫລາດການເງິນປະຈຸບັນນີ້.

ແມ້ຈະມີຄວາມລຽບງ່າຍແບບນັ້ນ, ຫລາຍຄົນ, ຊ່ຽວຊານຕະຫລາດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຍັງສູນເສຍເງິນໃນການຊື້ຂາຍຮຸ້ນ. ນີ້ໄດ້ສ້າງຄໍາຖາມວ່າເປັນຫຍັງ?

ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ບໍ່ພຽງພໍ:

ນັກຊື້ຂາຍຫລາຍຄົນ (ທັງຍ່ອຍ ແລະ ສະຖາບັນ) ຂາດທັກສະ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນດ້ານຄວາມຮູ້ທາງການເງິນ ໃນການຊື້ຂາຍຮຸ້ນ.

ນັກລົງທຶນຈໍາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າ ຈຸດໃດ ທີ່ລາວຕ້ອງການຊື້ຂາຍ. ມັນຈະເປັນຕະຫລາດຮຸ້ນສາກົນ ເຊັ່ນ: ຕະຫລາດຮຸ້ນຮ່ອງກົງ ຫລື ຕະຫລາດຮຸ້ນລອນດອນ ຫລື ຕະຫລາດຮຸ້ນ NYSE & NASDAQ ໃນອາເມລິກາ ຫລື ຕະຫລາດຮຸ້ນພາກພື້ນໃນດູໄບ, ມຸມໄບ, ຊຽງໄຮ້ ແລະ ສິງກະໂປຫລືບໍ່? ນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມໃກ້ຊິດກັບຕະຫລາດຮຸ້ນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົ້າຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນຕະຫລາດຮຸ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ນັກລົງທຶນທີ່ສະຫລາດຈະເລືອກຕະຫລາດດ້ວຍປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ສູງສຸດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສະພາບຄ່ອງຢ່າງແນ່ນອນຢູ່ທີ່ ນັກລົງທຶນລະດັບໂລກທັງໝົດຢູ່. ນີ້ບໍ່ແມ່ນໃຜນອກເໜືອຈາກຕະຫລາດຮຸ້ນ NYSE & NASDAQ. ທັງສອງຕະຫລາດແມ່ນມີປະລິມານການຊື້ຂາຍລວມກັນ 150 ຕື້ໂດລາໃນມື້ຊື້ຂາຍປົກກະຕິໃດໜຶ່ງ. ປະລິມານ ແລະ ສະພາບຄ່ອງດັ່ງກ່າວແມ່ນວິທີທາງຂ້າງຕົ້ນ ສ່ວນທີ່ເຫລືອຂອງຕະຫລາດຮຸ້ນຢູ່ທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍປະລິມານການຊື້ຂາຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຫລາຍລະດັບນັກລົງທຶນດ້ວຍຄວາມຍາກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຕ່າງກັນ, ຈະເປັນການງ່າຍກວ່າ ທີ່ຈະເລືອກການຊື້ຂາຍທີ່ໄດ້ຜົນກໍາໄລ.

ນັກລົງທຶນຈໍາຕ້ອງສຶກສາດ້ວຍຕົວເອງ ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມລ່າສຸດຂອງໂລກ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍານົດຂະແໜງການຊື້ຂາຍທີ່ມັກ ຫລື ໃນປະຈຸບັນຂອງຕະຫລາດ. ເຊິ່ງສາມາດເປັນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຊີວະ ແລະ ບໍລິສັດຢາ ເນື່ອງຈາກການແພ່ລະບາດຂອງໂລກລະບາດທົ່ວໂລກ. ສາມາດເປັນຂະແໜງການພະລັງງານ ເນື່ອງຈາກເສດຖະກິດໂລກກໍາລັງຟື້ນຕົວ. ສາມາດເປັນປະເພດຂະແໜງການສິນຄ້າ ເນື່ອງຈາກການຫລຸດລົງຂອງຜົນຜະລິດໂລກ ເນື່ອງຈາກອາກາດບໍ່ດີ/ການແພ່ເຊື້ອພະຍາດໃນທະວີບ/ປະເທດຜະລິດໃຫຍ່ອື່ນໆ. ການຊື້ຂາຍຮຸ້ນໃນຂະແໜງການທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະບໍ່ນໍາໄປສູ່ຜົນກໍາໄລ ແຕ່ວ່າມີແນວໂນ້ມທີ່ລາຄາຮຸ້ນເຫລົ່ານັ້ນຈະເພີດເພີນກັບໂມເມັນຕັ້ມທີ່ສູງຂຶ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍໃນໄລຍະສັ້ນ. ນັກລົງທຶນທີ່ຮູ້ໜ້ອຍ ຫລື ບໍ່ສົນໃຈ ອາດຈະຈົບດ້ວຍການຊື້ຮຸ້ນທີ່ຜິດ ເນື່ອງຈາກທຸກຄົນກໍາລັງຂາຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວອອກໄປ ແລະ ຍ້າຍໄປສູ່ຂະແໜງການທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ.

ມີເຄື່ອງມືວິເຄາະຫລາຍຢ່າງທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອຕັດສິນວ່າຈະຊື້/ຂາຍ ຮຸ້ນສະເພາະ. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ລະດັບ Support Level, ລະດັບ Resistance Level, ຄ່າສະເລ່ຍ Moving Averages, ຄ່າ Fundamental, ອັດຕາສ່ວນລາຄາ/ລາຍໄດ້ (P/E), ສະຖານະການ Oversold ຫລື Undervalued Scenarios ຕ້ອງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາທັງໝົດ. ນັກລົງທຶນມີແນວໂນ້ມຊື້ຂາຍ ຮຸ້ນທີ່ນິຍົມ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນຮຸ້ນຊື້ຂາຍທີ່ເໜັງຕີງໃນ 10 ອັນດັບຕົ້ນ ຂອງມື້ ໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວ ຮູ້ວ່າເຫດຜົນຢູ່ເບື້ອງຫລັງ. ນັກລົງທຶນບາງຄົນອາດຈະຈົບດ້ວຍການຊື້ ຮຸ້ນທີ່ຕົກ 10 ອັນດັບໃຫຍ່ສຸດຂອງມື້ ຄາດວ່າມັນຈະຟື້ນຕົວໃນມື້ຕໍ່ໄປ. ການຊື້ຂາຍທີ່ບໍ່ລົງຕົວທັງໝົດແທ້ຈິງແລ້ວຈະນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍເງິນຈໍານວນຫລາຍ.

ລົງທຶນພຽງແຕ່ໃນບໍລິສັດທີ່ທ່ານຮູ້ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ

ທຸກຮຸ້ນມີລັກສະນະຂອງຕົວເອງ. ບາງຄົນເອີ້ນມັນວ່າ DNA ຂອງຮຸ້ນ. ບາງຮຸ້ນແມ່ນຊັດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ກ່ອນການຈ່າຍປັນຜົນ. ບາງຮຸ້ນລາຄາສູງຂຶ້ນ ກ່ອນເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບາງຮຸ້ນລາຄາເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນເດືອນໃດໜຶ່ງຂອງປີ. ບາງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງມີປະຫວັດການເປີດລະບົບການຊື້ຮຸ້ນກັບ (ການຊື້ຮຸ້ນກັບ) ເພື່ອເພີ່ມລາຄາຮຸ້ນ ກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມສາມັນປະຈໍາປີຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ (AGM) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສຸກ. ບາງຮຸ້ນບໍ່ໄປຕາມແນວໂນ້ມສະເພາະ. ນັກລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາແຕ່ລະຮຸ້ນສະເພາະໃນລາຍລະອຽດທີ່ແນ່ນອນ ກ່ອນຊື້ຂາຍຮຸ້ນ ເຊິ່ງເປັນບາງສິ່ງທີ່ວ່າ ນັກລົງທຶນຍ່ອຍ 9/10 ບໍ່ເຮັດກັນ.

ການເລືອກເວລາທີ່ເໝາະສົມແມ່ນທຸກຢ່າງ. ຮຽນຮູ້ເພື່ອບໍ່ເຮັດຫຍັງ. ບໍ່ເຮັດຫຍັງ ແມ່ນເລື່ອຍໆຂ້ອນຂ້າງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະເຮັດ.

ການເລືອກເວລາທີ່ເໝາະສົມແມ່ນທຸກສິ່ງ ໂດຍສະເພາະການຊື້ຂາຍຮຸ້ນ. ນັກລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດຕະຫລາດທັງໝົດ ເພື່ອວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄປທາງກົງກັນຂ້າມກັບແນວໂນ້ມ ແລະ ແຮງຕະຫລາດ.

ວິທີຊື້ຂາຍຮຸ້ນທີ່ຜິດ:

ສະຖາບັນການເງິນແມ່ນບໍລິສັດ ແລະ ທະນາຄານນາຍໜ້າທີ່ສ້າງລະບົບທີ່ນັກຊື້ຂາຍສ່ວນໃຫຍ່ສຸດທ້າຍແລ້ວຈະສູນເສຍເງິນ.

ສາມວິທີທີ່ພົບຫລາຍທີ່ສຸດໃນການຊື້ຂາຍຮຸ້ນ:

 • ບໍ່ມີການລົງທຶນ Leverage
 • ຊື້ຮຸ້ນທີ່ຖືກເລືອກຂອງທ່ານ ແລະ ຈ່າຍເງິນທັງໝົດ
 • ລໍຖ້າລາຄາຂຶ້ນ, ຂາຍຕອນໄດ້ກໍາໄລ ແລະ ເຮັດຂັ້ນຕອນທັງໝົດຊໍ້າຄືນອີກຄັ້ງ
 • ຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງ ເນື່ອງຈາກຄັ້ງໜຶ່ງ ທ່ານເລືອກຮຸ້ນທີ່ຜິດ, ທຶນຂອງທ່ານແມ່ນຈະຄ້າງເປັນເວລາດົນນານ. ຄວາມຈິງ ທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນລົງທຶນ Leverage ໝາຍເຖິງ ທ່ານມີຊັບພະຍາກອນການເງິນທີ່ຈໍາກັດ ໃນການສ້າງພອດການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອກະຈາຍຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ.
 • ນັກລົງທຶນຫລາຍຄົນຂາຍຮຸ້ນທີ່ສ້າງກໍາໄລ ແລະ ຮັກສາຮຸ້ນເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ ເວລາເສຍເງິນ. ຄວາມຈິງກໍ່ຄືລາຄາຮຸ້ນບໍລິສັດທີ່ດີຈະຍັງຄົງແຂງຄ່າ ຂະນະທີ່ລາຄາບໍລິສັດບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຈະສືບຕໍ່ຕົກ. ສຸດທ້າຍແລ້ວ ນັກລົງທຶນປະເພດເຫລົ່ານີ້ຈະພາດໂອກາດການແຂງຄ່າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຈົບລົງດ້ວຍຮຸ້ນທີ່ບໍ່ມີອະນາຄົດ.
 • ບັນຊີສ່ວນຕ່າງ
 • ຝາກຈໍານວນເງິນ X ໃສ່ໃນບັນຊີສ່ວນຕ່າງ ແລະ ໄດ້ເງິນ 3-10 ຂອງເງິນລົງທຶນ Leverage
 • ສາມາດສ້າງພອດການລົງທຶນຮຸ້ນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ
 • ສ່ວນໄດ້ເສຍທີ່ຖືກເກັບໃນບັນຊີສ່ວນຕ່າງແມ່ນສູງຫລາຍ. ນາຍໜ້າແມ່ນຈະມອບອັດຕາສ່ວນຕ່າງທີ່ດີກວ່າ ແຕ່ວ່າ ຄັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ລາຄາຮຸ້ນອ່ອນຄ່າ ແລະ ຕະຫລາດເງິນແຄບລົງ, ອັດຕາສ່ວນຕ່າງອາດເພີ່ມສູງຂຶ້ນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຕ່າງແມ່ນບໍ່ກົງໄປກົງມາ.
 • ການລົງທຶນແບບ Leverage ແມ່ນເປັນດາບສອງຄົມ. ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ດີ, ນັກຊື້ຂາຍສາມາດເຮັດກໍາໄລໄດ້ຫລາຍ. ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ດີ, ນັກຊື້ຂາຍສາມາດເສຍເງິນທຶນຈໍານວນຫລາຍ ແລະ ຢຸດຈຶ້ງດ້ວຍຜົນໄດ້ສ່ວນຕ່າງທີ່ສູງ ແລະ ການປະເມີນພອດລົງທຶນທີ່ຕໍ່າ; ການຊື້ຂາຍສ່ວນຕ່າງແມ່ນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍ.
 • ເພື່ອຊົດເຊີຍຜົນໄດ້ ແລະ ຜົນເສຍສ່ວນຕ່າງ, ນັກລົງທຶນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຊື້ຮຸ້ນເພັນນີ ໃນຄວາມຫວັງປະຕິຫານທີ່ເລື້ອຍໆບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ.
 • ບັນຊີສ່ວນຕ່າງສ່ວນໃຫຍ່ແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນປິດຕົວລົງ ດ້ວຍການສູນເສຍຫລາຍ ແລະ ຖ້າເງິນຕົ້ນ ແມ່ນເຊື່ອມກັບບັດເຄຣດິດ, ການສູນເສຍດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ເວລາເປັນປີ ສໍາລັບນັກລົງທຶນໃນການຊໍາລະຄືນ.
 • ການຊື້ຂາຍສັນຍາສ່ວນຕ່າງ (CFD)
 • CFD ໄດ້ກາຍມາເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍ ສໍາລັບການຊື້ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ຫລີ້ນຟໍເຣັກ ໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ
 • ການລົງທຶນ Leverage ແມ່ນສູງຫລາຍ, ສາມາດສູງເຖິງ 50 ເທົ່າຂອງດຸນບັນຊີ.
 • ໃນການຊື້ຂາຍ CFD, ແທ້ຈິງແລ້ວ ນັກລົງທຶນຈະບໍ່ຊື້ຮຸ້ນສະເພາະ. ຄວາມຈິງ, ລາວຈະເດີມພັນ ວ່າລາຄາຈະຂຶ້ນ ຫລື ລົງ.​ ຖ້າລາວເດົາຖືກ,​ ລາວຈະໄດ້ເງິນ.
 • ໃນລາຊາອະນາຈັກອັງກິດ, ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຄື Spread Betting ແລະ ຄວາມຈິງແມ່ນຮູບແບບການພະນັນຢ່າງໜຶ່ງ.
 • ນີ້ຄືການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຫລາຍ ເນື່ອງຈາກມັນມີອົງປະກອບການຫລີ້ນພະນັນຫລາຍກວ່າການລົງທຶນ.
 • ການຊື້ຂາຍ CFD ແມ່ນຖືວ່າ ບໍ່ມີສາດສະໜາ ໂດຍນັກວິຊາການສາດສະໜາຫລາຍຄົນ.
 • ໃນລະຫວ່າງຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫລາດ, ນັກຊື້ຂາຍຮຸ້ນ CFD ຈະບໍ່ສາມາດປິດສະຖານະຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ເນື່ອງຈາກ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງບໍ່ຕ້ອງການຊໍາລະການຊື້ຂາຍເປີດໃນລາຄາຕະຫລາດ. ແມ້ແຕ້ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຊໍາລະ, ລາຄາສະເປດ ຫລື ລາຄາປິດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຫລາຍ ຕໍ່ກັບຜູ້ຖືບັນຊີ/ນັກຊື້ຂາຍ.
 • ຄວາມຈິງ, ນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ ຜູ້ທີ່ຊື້ຂາຍຮຸ້ນ CFD ຈະສູນເສຍເງິນທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ ໃນເວລາອັນໄວ.

ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ, ຫລັກການການຊື້ຂາຍຮຸ້ນແມ່ນງ່າຍ.​ ຊື້ໃນລາຄາຕໍ່າ ແລະ ຂາຍໃນລາຄາສູງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຊື້ຂາຍຮຸ້ນບໍ່ແມ່ນຕະຫລາດຂອງສຸພາບບູລູດ. ມີຫລາຍກົນອຸບາຍ ແລະ ການຄາດເດົາ ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາດຽວກັນ. ຄວາມຈິງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຂ່າວລື ແລະ ເລື່ອງຂີ້ຕົວະແມ່ນທັງໝົດຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ມີທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໃນການຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີ. ແມ້ແຕ່ ອົງກອນສະຖາບັນໃຫຍ່ໆ ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາທາງທີ່ຈະໄດ້ເງິນຈາກຄົນອື່ນໆ ແລະ ນັກລົງທຶນຍ່ອຍບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະຢູ່ລອດ, ເຮັດໃຫ້ມີພຽງແຕ່ຄົນດຽວທີ່ສາມາດສ້າງກໍາໄລໄດ້.

ດ້ວຍເຫດນີ້, Financial.org ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສຶກສາສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຈະກາຍເປັນນັກຊື້ຂາຍຕະຫລາດຮຸ້ນທີ່ດີ. ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຮັບປະກັນການໄດ້ກໍາໄລຈາກການຊື້ຂາຍ ແຕ່ວ່າສູດຄວາມສໍາເລັດສໍາລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ.

ການສຶກສາທາງການເງິນ: ການເດີນທາງນີ້ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນ ແລະ ລາງວັນດີໆ

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019