ງານຢູ່ທົ່ວທຸກມູມໂລກ

Financial.org ແມ່ນໄດ້ຈັດຮັບຮອງຫລາຍງານຢູ່ທົ່ວໂລກ ຮ່ວມກັບຮຸ້ນສ່ວນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ ຄືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົນລະຍຸດດ້ານຈິດສໍານຶກຍີ້ຫໍ້ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ການສົ່ງເສີມຍີ້ຫໍ້ ແລະ ການຮັບຮູ້ຍີ້ຫໍ້. ພວກເຮົາຍັງຈັດຮອງຮັບໂຄງການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນ ແລະ ກອງປະຊຸມພາກປະຕິບັດ ຮ່ວມກັບຮຸ້ນສ່ວນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງງານຂອບໃຈສະມາຊິກ ຕະຫລອດປີ 2016 ແລະ 2017.

ຄະນະກໍາມະການຈັດງານພວກເຮົາກໍາລັງຍັບເຂົ້າໃກ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2018 ດ້ວຍການວາງແຜນ ການເດີນທາງທົ່ວໂລກ ເພື່ອພົບປະກັບສະມາຊິກພວກເຮົາຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ. ງານທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ເລິກເຊິງ ລວມທັງງານບໍລິສັດ, ງານຮຸ້ນສ່ວນ, ງານເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນ ແລະ ງານຂອບໃຈສະມາຊິກ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາເດີນທາງທົ່ວໂລກ ທີ່ມີກໍານົດການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຫລາຍເມືອງໃຫຍ່ທົ່ວໂລກຕະຫລອດປີ 2018.

ພວກເຮົາຍັງເອົາຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຮ່ວມກັນເຂົ້າໄວ້ຢູ່ທີ່ນີ້ ຄືເປັນການຈົດຈໍາການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ ສໍາລັບການຈັດງານຕ່າງໆທັງໝົດຢູ່ທົ່ວທຸກມູມໂລກ ເປັນຜົນສໍາເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່!

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019