ແບຣນ ເອັມບາຊິເດີ້

ເປີດຕົວໃນເດືອນມັງກອນ 2017, ກອງທຶນແບຣນເອັມບາຊິເດີ້ໄລສໄຕແມ່ນໂຄງການຈູງໃຈ ເພື່ອໃຫ້ລາງວັນແກ່ສະມາຊິກໃດໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງແພຣດຟອມການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນຂອງພວກເຮົາ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫລາຍ. ມາເຖິງຕອນນີ້ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກຫລາຍກວ່າ 160 ຄົນ ບັນລຸຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄືເປັນຜົນໂດຍກົງ, ຫລາຍຮ້ອຍພັນສະມາຊິກໃໝ່ ຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແພຣດຟອມການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນຂອງພວກເຮົາ.

ຂະນະທີ່ ຜູ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດກອງທຶນ BAL ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກພາກພື້ນຕ່າງໆ ດ້ວຍທີ່ມາ ແລະ ວັດທະນາທໍາທີ່ຕ່າງກັນ, ບຸກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຫລົ່ານີ້ແມ່ນມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄືກັນຄື: ຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງພາລະກິດທີ່ແທ້ຈິງ. ເຂົາເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະສ້າງເຄືອຂ່າຍການເງິນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ພາຍໃນຄຸນຄ່າຫລັກຂອງຄວາມຊື່ສັດ, ການເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາອັນແຮງກ້າ.

ເພື່ອທີ່ຈະລະນຶກເຖິງຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມກອງທຶນ BAL ໄດ້ສ້າງໜ້າເວັບໄຊຜູ້ສໍາເລັດເປັນແບຣນເອັມບາຊິເດີ້ທີ່ໂດດເດັ່ນ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງ ແລະ ຍ້ອງຍໍຕໍ່ການອຸທິດຕົນ, ຄວາມປະດິດສ້າງ, ການເຮັດວຽກໜັກ, ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ການເສຍສະຫລະຂອງເຂົາເຈົ້າ.​ ຂະນະທີ່, ພວກເຮົາຫວັງວ່າຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຫລັກຖານຄວາມສໍາເລັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທ່ານ ດໍາເນີນບາດກ້າວນ້ອຍໆຢ່າງງ່າຍດາຍ ໃນແຕ່ລະວັນ ແລະ ສ້າງວົງຈອນເຄືອຂ່າຍທາງການເງິນຂອງຕົວເອງ.

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019