سفیران برند

«کمک هزینه سبک زندگی سفیر برند» (BAL Fund) یک برنامه تشویقی است که در ژانویه 2017 اجرا شده تابا کمک آن هرکدام از اعضا که بتوانند پتانسیل بزرگ پلتفرم آموزشی مالی ما را پیشبینی کنند، جایزه دهد. این برنامه موفقیت بسیاری داشته است. تا اینجا، به بیش از 160 عضو کمک کرده است تا به آرزوهای خود برسند و به عنوان یک نتیجه مستقیم، صدها هزارتا از اعضای جدیدمان از سراسر دنیا از پلتفرم آموزشی مالی ما سودمند شده اند.

درحالی که دریافت کنندگان BAL Fund غالباً از نقاط مختلف دنیا می باشند و زمینه و فرهنگ های متفاوتی دارند، این افراد موفق در یک چیز مشترکند: درک کاملی از ماموریت دارند. آنها توانستند شبکه های مالی موفق با ارزشهای محوری درستی، سخت کوشی و خواستن بسازند.

برای اینکه درست آوردها و موفقیت های آنها را معرفی کنیم، کمیته ارتقاع BAL Fund یک صفحه برای برجسته ترین افرادی که سِمَت سفیر برند را بدست آورده اند تنظیم کرده تا هم از آنها تقدیر شود و هم فداکاری، نوآوری، سخت کوشی، همکاری و فداکاری آنها را خاطر نشان کند.در عین حال، امیدواریم که موفقیت ها و شواهد الهام بخش شما باشند تا هر روز گام هایی کوتاه و ساده بردارید و چرخه های شبکه مالی خود را ایجاد کنید.

آماده برای دانلود
آماده برای دانلود
همین امروز برنامه های رسمی موبایلی ما را دانلود کنید
Financial.org پلتفورم آموزشی است. کارمان خرید و فروش اوراق بهادار نیست و از ارائه دهندگان خدمات و محصولات مالی مزایای مالی دریافت نمی کنیم.
تمامی حقوق محفوظ می باشند © 2016 - 2019