ໂລຫະມີຄ່າ - ຄໍາ

ເນື່ອງຈາກການເລີ່ມເວລາ, ໂລຫະມີຄ່າ ເຊັ່ນ: ເງິນ, ຄໍາ ແລະ ຄໍາຂາວແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຄືເປັນຊັບສິນມີຄ່າ. ແລະ ມື້ນີ້, ໂລຫະມີຄ່າແມ່ນມີທີ່ຫວ່າງໃນທຸກການລົງທຶນທີ່ດີ; ໂລຫະມີຄ່າແມ່ນມີຄວາມສາມາດທາງເສດຖະກິດທີ່ສູງ ສໍາລັບການແຂງຄ່າຊັບສິນ ນອກຈາກຈະປ້ອງກັນເງິນເຟີ້ ແລະ ຊ່ວງພັກຕົວຕະຫລາດຮຸ້ນ.

ຄືສໍາລັບ Financial.org, ພວກເຮົາແນ່ໃສ່ສະເພາະໂລຫະມີຄ່າ ໂດຍສະເພາະ ຄໍາ (XAU) ໃນປະເພດຊັບສິນນີ້. ໂລຫະມີຄ່າແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງຽບເຫງົາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012-13, ໄປພ້ອມກັບການເໜັງຕີງຕະຫລາດຊ່ວງຮຸ້ນຂຶ້ນຂອງຮຸ້ນ S&P500. ຄໍໍາ ຄືເປັນປະເພດການລົງທຶນ ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນຕໍ່ກັບເງິນເຟີ້ ແລະ ການອ່ອນຄ່າຂອງຕະຫລາດຮຸ້ນ.​

ຂະນະທີ່ໂລຫະມີຄ່າແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໂດຍທໍາມະຊາດ, ການລົງທຶນໃນໂລຫະມີຄ່າແມ່ນບາງທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການເໜັງຕີງ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການລົງທຶນໃນປະຈຸບັນ; ພວກມັນອາດຈະບໍ່ສ້າງຜົນຕອບແທນໄດ້ສູງຫລາຍ ໃນໄລຍະສັ້ນ. ​ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດໜຶ່ງເຫັນດີ ຕາມປັດສະຍາການລົງທຶນ “ບໍ່ຕ້ອງວາງໄຂຂອງທ່ານໃສ່ກະຕ່າດຽວ”, ໃນເວລານັ້ນ ໂລຫະມີຄ່າຄວນຈະກາຍເປັນໜຶ່ງຂອງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງທຸກການລົງທຶນ. ຊ່ວງພັກຕົວຂອງຕະຫລາດຮຸ້ນໃນປະຈຸບັນ ທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2018 ຄວນຈະຖືກໃຊ້ ຄືເປັນສິ່ງເຕືອນຄວາມຈໍາ/ຕົວກະຕຸ້ນທີ່ດີ ສໍາລັບນັກລົງທຶນ ທີ່ເລີ່ມພັດທະນາກົນລະຍຸດການລົງທຶນປ້ອງກັນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ກັບການກະຈາຍປະເພດຊັບສິນ.

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019