ພາກສະເໜີ

ພາກສະເໜີ

ສິນຄ້າແມ່ນສິນຄ້າພື້ນຖານ ທີ່ໃຊ້ທາງການຄ້າ. ສິນຄ້າແມ່ນຖືກຈໍາແນກພາຍໃຕ້ໂລຫະ, ພະລັງງານ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນເສດຖະກິດທັນສະໄໝ, ສິນຄ້າແມ່ນລາຍການທາງການຕະຫລາດທີ່ຜະລິດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ. ບໍ່ຄືກັບຮຸ້ນ, ສິນຄ້າແມ່ນມີຄຸນຄ່າເນື້ອແທ້ ແລະ ສະແດງບົດບາດຫລາຍໃນເສດຖະກິດສາກົນ. ບໍ່ວ່າສະຖານທີ່ໃດທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່, ສິນຄ້າແມ່ນຖືວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ກັບຊີວິດທັນສະໄໝ.

ໂລຫະ

ໂລຫະໂດຍທົ່ວໄປຖືກຈັດເຂົ້າເປັນໜຶ່ງໃນສອງປະເພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ໂລຫະມີຄ່າ - ທາດໂລຫະທີ່ຫາຍາກ ເກີດຈາກທໍາມະຊາດ
 • ໂລຫະພື້ນຖານ - ໂລຫະທີ່ແພ່ຫລາຍ ນໍາໃຊ້ທາງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ໂລຫະມີຄ່າ ແມ່ນໂລຫະທີ່ຫາຍາກ ເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ດ້ວຍຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດທີ່ສູງ. ພວກມັນຮັບໃຊ້ສອງຈຸດປະສົງ, ຄືເປັນອົງປະກອບອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການລົງທຶນ. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ໂລຫະເຫລົ່ານີ້ ເພື່ອເຮັດເປັນສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕນິກ, ເຄື່ອງປະດັບ, ອຸປະກອນທາງການແພດ ແລະ ອຸປະກອນຊ່ວຍຫລຸດສານພິດໃນລະບົບທໍ່ໄອເສຍ ອື່ນໆ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ນັກລົງທຶນໄດ້ເກັບເອົາເງິນຫລຽນ ແລະ ເງິນແທ່ງ ທີ່ເຮັດມາຈາກໂລຫະມີຄ່າ. ການນໍາໃຊ້ທີສອງນີ້ - ຄືການລົງທຶນ- ເຮັດໃຫ້ໂລຫະມີຄ່າ ເປັນວັດຖຸທີ່ມີການເກງກໍາໄລໃນຕະຫລາດສິນຄ້າ. ນັກຊື້ຂາຍໂລຫະມີຄ່າຈະເບິ່ງສິນຄ້າເຫລົ່ານີ້ຄືເປັນຮູບແບບເງິນຕາ ທີ່ຖືຄ່າດີກວ່າ ເງິນເຈ້ຍທີ່ພິມອອກ.

ໂລຫະມີຄ່າ ດ້ວຍຕະຫລາດສິນຄ້າທີ່ເໜັງຕີ ລວມມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຄໍາ

ຄໍາແມ່ນໂລຫະມີຄ່າຫລັກ ທີ່ໃຊ້ໂດຍນັກເກັງກໍາໄລ ຄືເປັນພາຫະນະການລົງທຶນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ຜະລິດຈະໃຊ້ໂລຫະໃນສ່ວນອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກບາງຢ່າງ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມຕ້ອງການຄໍາແມ່ນມາຈາກຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ນັກຊື້ຂາຍ. ຜູ້ບໍລິໂພກຫລາຍຄົນເບິ່ງເຄື່ອງປະດັບຄໍາຄືເປັນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການລົງທຶນ.

ເງິນ

ຜູ້ຜະລິດເງິນຍັງໃຊ້ເງິນໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ ຂະນະທີ່ ນັກຊື້ຂາຍຈະເກັບໂລຫະດັ່ງກ່າວໃນຮູບແບບຫລຽນ ຫລື ແທ່ງ. ເງິນຊື້ຂາຍໃນອະດີດເປັນອົງປະກອບຂອງລາຄາຄໍາ. ນັກຊື້ຂາຍບາງຄົນໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຊື້ຂາຍສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງລາຄາຄໍາ ແລະ ເງິນ.

ຄໍາຂາວ

ຄໍາຂາວຖືກໃຊ້ ເພື່ອເຮັດເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ອຸປະກອນຊ່ວຍຫລຸດສານພິດໃນລະບົບທໍ່ໄອເສຍ ສໍາລັບລົດ. ນັກລົງທຶນຊື້ຄໍາຂາວ ສໍາລັບຫລາຍເຫດຜົນດຽວກັນ ຄືເຂົາເຈົ້າຊື້ຄໍາ ແລະ ເງິນ.

ເພລາດ້ຽມ

ປາໂລດ້ຽມຖືກໃຊ້ເຮັດອຸປະກອນຊ່ວຍຫລຸດສານພິດຈາກທໍ່ໄອເສຍ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ.

ໂລຫະພື້ນຖານຖືກໃຊ້ທາງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໃນທຸກລະດັບ ລວມທັງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຜະລິດຕ່າງໆ. ການນໍາໃຊ້ຢູ່ທຸກລາຍການສິນຄ້າປະຈໍາວັນຈະເຮັດໃຫ້ໂລຫະດັ່ງກ່າວເປັນສິນຄ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫລາດໂລກ.

ໂລຫະພື້ນຖານທີ່ນິຍົມກັນແມ່ນຈະຖືກຊື້ຂາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຕະຫລາດສິນຄ້າ ເຊິ່ງລວມມີ:

ທອງແດງ
ກົ່ວ
Nickel
ສັງກະສີ
ອະລູມີນ້ຽມ
Tin

ພະລັງງານ

ສິນຄ້າພະລັງງານແມ່ນບາງທີ່ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ການຊື້ຂາຍແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບນັກຊື້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັບນັກຊື້ຂາຍ ຫລາຍທີ່ສຸດ. ລາຄາພະລັງງານຈະກະທົບກັບຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບຂອງທຸກຄົນ. ສິນຄ້າພະລັງງານ ທົ່ວໄປລວມມີ:

ນໍ້າມັນຄືເປັນສິນຄ້າ ທີ່ແມ່ນໜຶ່ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ ສະນັ້ນ ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດສິນຄ້າແມ່ນຖືກຕິດຕາມບໍ່ພຽງແຕ່ນັກຊື້ຂາຍສິນຄ້າ ແຕ່ຍັງແມ່ນພາກລັດຖະບານ, ນັກເສດຖະສາດ, ບໍລິສັດທຸກປະເພດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ອາຍກາສແມ່ນສິນຄ້າທີ່ສໍາຄັນສຸດ. ອາຍກາສທໍາມະຊາດແມ່ນສິນຄ້າທີ່ຂຶ້ນກັບອາຍກາສເປັນຫລັກ ເຊິ່ງຖືກຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດສິນ ຄ້າ.

ຖ່ານຫີນຖືກຊື້ຂາຍຫລາຍໃນຈໍານວນການແລກປ່ຽນສິນຄ້າທົ່ວໂລກ. ຖ່ານຫີນແມ່ນແຫລ່ງສ້າງພະລັງງານສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ.

ເອທານອລແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການເຊື້ອເພີງຊີວະພາບ.​
ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດທັນສະໄໝທັງໝົດແມ່ນຕ້ອງມີໄຟຟ້າ. ທຸກຜົນຜະລິດອຸດສະຫະກໍາທັງໝົດແມ່ນຕ້ອງການໄຟຟ້າ.

ສິນຄ້າອຸດສະຫະກໍາ

ສິນຄ້າອຸດສະຫະກໍາແມ່ນໄດ້ຖືກຈໍາແນກເປັນສາມປະເພດຫລັກ:
ເຊິ່ງລວມມີ:

1. ເມັດທັນຍາພືດ

ຊາວນາປູກສິນຄ້າຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ຄືເປັນ

 • ແຫລ່ງອາຫານມະນຸດ,
 • ແຫລ່ງອາຫານສັດລ້ຽງ ແລະ
 • ເປັນແຫລ່ງວັດຖຸດິບ ສໍາລັບເຊື້ອໄຟ (ໃນບາງກໍລະນີ)

ສິນຄ້າທັນຍາພືດທີ່ພົບຫລາຍສຸດແມ່ນສາລີ, ເຂົ້າໂພດ, ເຂົ້າໂອດ, ເຂົ້າບາເລ ແລະ ເຂົ້າຫຍາບ.​

2. ເມັດພືດນໍ້າມັນ

ຊາວນາປູກພືດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອ (ກ) ປະລິມານນໍ້າມັນສູງໃນເມັດພືດ ແລະ (ຂ) ອາຫານທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ຫລັງຈາກສະກັດເອົານໍ້າມັນ:

 • ຄາໂນລາ
 • ຝ້າຍ
 • ນໍ້າມັນປາມ
 • ຖົ່ວເຫລືອງ

3. ສິນຄ້າອື່ນໆ

ສ່ວນໃຫຍ່ຈະລວມມີສິນຄ້າຈາກສວນ ເຊັ່ນ:

 • ໂກໂກ້
 • ກາເຟ
 • ນໍ້າໝາກກ້ຽງເຂັ້ມຂຸ້ນແຊ່ແຂງ
 • ນໍ້າຕານ
 • ຜະລິດຕະພັນນົມ ເຊັ່ນ: ນົມ, ເນີຍ, ເວ, ຊີສ

ສິນຄ້າຊີ້ນລວມມີ:​

1. ສັດທີ່ມີຊີວິດທີ່ລ້ຽງຂຶ້ນ ສໍາລັບຊີ້ນ, ໜັງສັດ, ອະໄວຍະວະ, ກະດູກ ແລະ ກີບຕີນ

2. ເສດເນື້ອທີ່ຜະລິດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງການຂ້າສັດ:

 • ຊີ້ນປະສຸສັດ
 • ຊີ້ນໂຄສົດ
 • ຊີ້ນໝູບໍ່ຕິດມັນ

ບາງສິນຄ້າແມ່ນມີການພັດທະນາໃນຕະຫລາດໂລກເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ບໍ່ເໝາະກັບປະເພດຕ່າງໆຂ້າງເທິ່ງ:

 • ໄມ້ແປຮູບ
 • ຢາງ
 • ຂົນແກະ

ຫລາຍສິນຄ້າກະສິກໍາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຊື້ຂາຍໃນວົງກວ້າງ ໂດຍນັກລົງທຶນເກັງກໍາໄລ ແລະ ທົ່ວໂລກ ແຕ່ວ່າແມ່ນຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຕະຫລາດຕົວຈິງ.

ສິນຄ້າທາງສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນ 30 ປີຜ່ານມາ, ມະນຸດມີຄວາມຮັບຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນໃນດ້ານສຸຂະພາບ. ສິນຄ້າຢູ່ທົ່ວໂລກແມ່ນພະຍາຍາມເນັ້ນໃສ່ ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ມີມົນລະພິດໜ້ອຍ. ຈາກຜົນດັ່ງກ່າວນີ້, ຈໍານວນແນວຄິດລິເລີ່ມແມ່ນໄດ້ຖືກດໍາເນີນການໂດຍລັດຖະ ບານ ແລະ ທຸລະກິດດ້ວຍເປົ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນມົນລະພິດ. ບາງໂຄງການເຫລົ່ານີ້ ໂດຍສະເພາະໂຄງການທີ່ນໍາໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສະຫະພັນເອີຣົບ ເຊັ່ນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫລຸດຜ່ອນມົນລະພິດອາຍກາກບອນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໃນທາງທີ່ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊື້ຂາຍສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກມັນ. ໃນໄລຍະສັ້ນ, ສິນຄ້າທາງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຖືກຊື້ຂາຍເຫລົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ຍອດນິຍົມ ແລະ ສ້າງກໍາໄລຢ່າງງາມ ໃຫ້ແກ່ຕົວແທນນາຍໜ້າສິນຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດ. ຄືຄວາມກັງວົນສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂອກາດຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້.

ມົນລະພິດຈາກອາຍກາກບອນ. ມີສອງວິທີທາງຕໍ່ກັບການຊື້ຂາຍມົນລະພິດອາຍກາກບອນ:

 • ລະບົບການຄ້າກາກບອນ
  ວຽກທີ່ຂຶ້ນຈໍາຮອດເພດານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງມົນລະພິດອາຍກາກບອນ ໃນຂອບເຂດອໍານາດສານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍຫລາຍບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈໍານວນມົນລະພິດອາຍກາກບອນໃນຈໍານວນທີ່ມີຂອບເຂດ, ສິດດັ່ງ ກ່າວສາມາດຖືກຊື້ຂາຍໄດ້. ບໍລິສັດສາມາດເຮັດກໍາໄລດ້ວຍການເອົາສິດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປ່ອຍມົນລະພິດອອກ ໃນເວລານັ້ນ ຫາກບໍ່ດໍາເນີນການເຊັ່ນນັ້ນ, ຈະມີການຂາຍໃບຢັ້ງຢືນການປ່ອຍມົນລະພິດໃນຕະຫລາດສິນຄ້າ. ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນອຸດສະຫະກໍາສ້າງມົນລະພິດສູງ ສາມາດຊື້ໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປ່ອຍມົນລະພິດໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊິ່ງໄດ້ຫລາຍກວ່າ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້.
 • ການຊົດເຊີຍອາຍກາກບອນ
  ເຮັດໃຫ້ມີການລວມຕົວຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເພດານການປ່ອຍມົນລະພິດ. ຖ້າບໍລິສັດປ່ອຍມົນລະພິດໃນລະ ດັບທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເພດານດັ່ງກ່າວ, ມັນຈະສາມາດສ້າງເຄຣດິດ ທີ່ສາມາດຊື້ຂາຍຄືເປັນສິນຄ້າໄດ້.
ໃບ RECs ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແມ່ນ ເຄຣດິດພະລັງງານທົດແທນ ຫລື ປ້າຍຂຽວ ແມ່ນສິນຄ້າໃໝ່ ທີ່ອີງໃສ່ການຜະລິດພະລັງງານສີຂຽວ. ໃບຢັ້ງຢືນເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆ ຄືເປັນເອກະສານພິສູດວ່າ ໄຟຟ້າໃນຫົວໜ່ວຍ 1 MWh (ເມກະວັດໂມງ) ຫລື ໄດ້ຮັບການຜະລິດດ້ວຍທາງເລືອກພະລັງງານທົດແທນ. ເນື່ອງຈາກໃບຢັ້ງຢືນເຫລົ່ານີ້ສາມາດຖືກຊື້ຂາຍໄດ້, ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການຊື້ເຄຣດິດພະລັງງານທົດແທນ.

ໃບຢັ້ງຢືນສີຂາວ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຄື ໃບຢັ້ງຢືນຮັກສາພະລັງງານ ຫລື ເຄຣດິດດ້ານປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ, ເຮັດວຽກໃນດ້ານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຕໍ່ກັບໃບຢັ້ງຢືນພະລັງງານທົດແທນ ແຕ່ວ່າກ່ຽວພັນກັບກໍາໄລໃນປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ ຫລາຍກວ່າການຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ.

ການຊື້ຂາຍສິນຄ້າ

ມີການແລກປ່ຽນສິນຄ້າສາກົນຂະໜາດໃຫຍ່ຫລາຍກວ່າ 40 ການແລກປ່ຽນໃນການດໍາເນີນການທົ່ວໂລກ. ຂະນະທີ່ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົວພັນກັບສິນຄ້າຕ່າງໆ, ແຕ່ລະສິນຄ້າແມ່ນມີຄວາມພິເສດໃນແຕ່ລະປະເພດສິນຄ້າດັ່ງນີ້:

ບາງຕົວຢ່າງຂອງຕະຫລາດແລກປ່ຽນສາກົນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບມີດັ່ງນີ້:

ຕະຫລາດ Chicago Mercantile Exchange (ຮູ້ຈັກກັນດີແມ່ນຕະຫລາດ CME). ການແລກປ່ຽນສະເພາະນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 100 ປີ. ພື້ນຖານແມ່ນຊື້ຂາຍສິນຄ້າປອດສານພິດ ເຊັ່ນ: ສິນຄ້າປະຈໍາວັນ, ຊີ້ນ, ປຸ່ຍ ແລະ ສັດລ້ຽງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຊື້ຂາຍຕາສານທາງການເງິນ ເຊັ່ນອັດຕາດອກເບັ້ຍ, ດັດສະນີຮຸ້ນ ແລະ ເງິນບິດຄອຍ (ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ)

ຕະຫລາດ New York Mercantile Exchange (NYMEX). ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຕະຫລາດແລກປ່ຽນລະດັບຊາດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ ອາເມກາ ແລະ ຊື້ຂາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍ້າມັນປີໂຕຣ ແລະ ສິນຄ້າໂລຫະ.

ຕະຫລາດ London Metal Exchange (LME). ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຕະຫລາດແລກປ່ຽນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າສໍາລັບການຊື້ຂາຍໂລຫະພື້ນຖານ.

ຕະຫລາດ Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). ຕະຫລາດແລກປ່ຽນນີ້ລວມເອົາສິນຄ້າທັງໝົດໃນຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງລວມມີໂລຫະທີ່ມີຄ່າ (ຄໍາ, ເງິນ, ຄໍາຂາວ) ແລະ ນໍ້າມັນ.

ຕະຫລາດແລກປ່ຽນສິນຄ້າໃນບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ເຊັ່ນ: ຕະຫລາດແລກປ່ຽນສິນຄ້າຕ່າງໆຂອງອິນເດຍ, ຕະຫລາດແລກປ່ຽນອະນາຄົດຊຽງໄຮຂອງຈີນ ແລະ ຕະຫລາດ BM&F BOVESPA ຂອງປະເທດບາຊີວ.

ຄ້າຍຄືກັບການຊື້ຂາຍ Forex, ສິນຄ້າຍັງໃຫ້ໂອກາດການລົງທຶນ ແລະ ປະຕູການຊື້ຂາຍ 24/7, 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງທາງພູມີສາດ ແລະ ເຂດເວລາຢູ່ທົ່ວໂລກ. ສິນຄ້າ ຄືເປັນປະເພດຊັບສິນຂອງການລົງທຶນ ແມ່ນມີຄວາມຫລາກຫລາຍຕໍ່ກັບສະມາຊິກທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກມີຫລາຍປັດໃຈ ໃຫ້ຖືກພິຈາລະນາ ສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດສິນຄ້າ. ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນ, Financial.org ຈະເນັ້ນໃສ່ສະເພາະພຽງແຕ່ໂລຫະມີຄ່າ, ໂດຍສະເພາະ ຄໍາຄືເປັນ ປະເພດຊັບສິນຂອງການລົງທຶນ ສໍາລັບສະມາຊິກພວກເຮົາ.

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019