ទស្សនៈវិស័យ
FINANCIAL.ORG - ទស្សនៈ​គឺជា​សិប្បកោសល្យ​នៃ​ការមើលឃើញ​នូវ​អ្វី​ដែល​អ្នកផ្សេងៗទៀត​មិន​អាច​មើលដឹង

សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍​បេសកកម្ម​​របស់​Financial.org ដាក់​ចេញនូវ​គោល​ដៅចំបង​សំខាន់​បំផុត​របស់​អង្គភាព​ការងារ​របស់​យើង។​ ដោយការ​បញ្ជាក់គោលបំណងសំខាន់ៗ ពួកគេបានអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនចេះអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធិសាស្រ្តអាជីវកម្មដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលបានកំណត់។ ដោយ​មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចក្ខុវិស័យបង្រួបបង្រួមគ្នាតែមួយ រៀងរាល់សមាជិកក្រុមទាំងអស់មាន​ការ​យល់ដឹង​​ដូចគ្នានិងអាចមានផលិតភាពកាន់តែ​ល្អ​។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​បេសកកម្ម​​របស់ Financial.org៖

'ដើម្បីកសាងវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុដែលមាន​​សមាជិក​ទូទាំងពិភពលោកក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំដែលផ្តោតលើការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការ​កសាង​ចំណេះដឹងនិងការកសាងបណ្តាញអាជីវកម្មដែលមានរយៈពេលមួយជីវិត" ។

ជួយយើងសម្រេច​នូវ​ទស្សនៈវិស័យ!

Financial.org មាន​ការប្ដេជ្ញា​បំពេញ​កិច្ចការ​តាម​ទស្សនៈ​របស់យើង​ដោយ​ធ្វើ​ទៅតាម​របៀប​ដែល​យើង​វាយតម្លៃខ្ពស់លើ​គុណតម្លៃ​ផ្នែក​ក្រមសីលធម៌, សុក្រឹតភាព និង​ការគោរព​ដល់​មនុស្ស​ទូទៅ ក៏ដូចជា​ការផ្ដល់សិទ្ធិ​ឲ្យ​ដល់​សមាជិក​សមាជិកា, សហគមន៏ និង​ដៃគូ​នានា​ដែរ។ ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​របស់យើង​នឹង​ធ្វើការងារ​ប្រកបដោយ​ការប្ដេជ្ញាចិត្ត​ពេញលេញ ការបរិច្ចាកជូនសាធារណៈ និង​ទំនុកចិត្ត​ដែល​នឹង​គាំទ្រ​ដល់​​សេចក្ដីប្រកាស​អំពី​ទស្សនៈ​របស់យើង។ យើង​សូម​គោរព​អញ្ជើញ​អ្នក​រាល់គ្នា​ដែល​មានទស្សនៈ​ដូចគ្នា​ដើម្បី​ចូលមក​រួម​សហការគ្នា និង​ចូលរួម​ជាមួយយើងខ្ញុំ​ដើម្បី​កសាង​កម្មវិធី​នេះ និង​ធ្វើឲ្យ​សុបិន្ត​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​ក្លាយជា​ការពិត។

អាចរកទាញយកបាន
អាចរកទាញយកបាន
ទាញយក​កូនកម្មវិធី​លើ​ទូរសព្ទដៃ​ជាផ្លូវការ​របស់យើង​នៅថ្ងៃនេះ។
Financial.org គឺជា​កម្មវិធី​អប់រំ​ចំណេះដឹង​មួយ។ យើង​មិន​ជួញដូរ​សញ្ញាប័ណ្ណ និង​ទទួល​អត្ថប្រយោជន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ណា​មួយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតផល​កម្មវិធី និង​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទេ។
រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង © 2016 - 2019