Quản trị doanh nghiệp
LÃNH ĐÀO LÀ LÀM VIỆC THEO MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN;
QUẢN LÝ LÀ LÀM VIỆC THEO MỤC ĐÍCH

Đó là lý do vì sao chúng tôi làm việc trên nguyên tắc:

Financial.org KHÔNG phải là Trung gian Tài chính và do đó không xử lý bất kỳ khoản đầu tư, giao dịch và quỹ nào. Tất cả các quỹ đầu tư đang được chuyển trực tiếp từ các thành viên sang các nhà cung cấp dịch vụ tài chính (FSP) trực tiếp hoặc thông qua các nhà cung cấp/cổng thanh toán bên thứ ba được chỉ định. Chúng tôi KHÔNG quản lý hoặc đóng vai trò như là người nhận ủy thác đối với các đề án đầu tư tập thể trong nước/nước ngoài hoặc các đề án phân loại này cho cả nhà đầu tư đủ điều kiện và không đủ điều kiện.


Chúng tôi định giá tiền của bạn.


Financial.org hoạt động trên một hệ thống giám sát giao dịch hoàn toàn tự động giúp các thành viên quản lý & giám sát các khoản đầu tư của họ được giữ tại các FSP một cách thông minh.

Các thẻ bảo mật tương tự như những thẻ được sử dụng bởi các ngân hàng quốc tế lớn phát hành cho các thành viên Financial.org để tạo thuận lợi cho quá trình đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của họ. Tính năng bảo mật cao cấp này sẽ đảm bảo hơn nữa sự an toàn của các giao dịch và thông tin tài khoản trực tuyến của các thành viên khỏi bị các bên thứ ba trái phép xâm phạm.

Đổi mới Tài chính - Đó là Tương Lai của bạn

CÓ THỂ TẢI VỀ
CÓ THỂ TẢI VỀ
Tải về các ứng dụng di động chính thức của chúng tôi ngay hôm nay.
Financial.org là một nền tảng giáo dục. Chúng tôi KHÔNG giao dịch với chứng khoán và không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ các Nnhà cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ Tài chính.
Mọi Quyền Đã Được Bảo Lưu © 2016 - 2019