សុវត្ថិភាពមូលនិធិរបស់អតិថិជន
ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពុង​តែធ្វើការ​ដែលមានគោលដៅ និង​ទស្សនៈ​ច្បាស់លាស់;
ថ្នាក់គ្រប់គ្រង​កំពុង​សម្រេច​ទិសដៅ​នានា

នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងធ្វើការលើគោលការណ៍:

Financial.org មិនអាចចាត់​ចែង​មូលនិធិរបស់អតិថិជននោះទេ។ ថវិកាទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទេរដោយផ្ទាល់ពីសមាជិកទៅ​កាន់​អ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ (FSPs) ដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈភ្នាក់​ងារ​/សេវា​បង់​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​​ចាត់តាំងរបស់ខ្លួន។ យើងមិនគ្រប់គ្រងឬដើរ​តួ​ជាអ្នក​ថែរក្សាសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគក្នុងតំបន់ / ក្រៅប្រទេស​ឬគម្រោងចែកចាយរួមប្រភេទនេះដល់​ទាំងអ្នកវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងមិនមានលក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់។


យើងឱ្យតម្លៃដល់​ប្រាក់របស់អ្នក។


Financial.org ដំណើរ​ការ​នៅលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងច្បាស់លាស់​ដែលមាន​ភាពឆ្លាតវៃអាចជួយឱ្យសមាជិកគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅ​ក្នុង​ FSPs ជាច្រើនផ្សេងគ្នា​។

និមិត្តសញ្ញាសន្តិសុខស្រដៀងគ្នាទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញាដែលបានប្រើដោយធនាគារអន្តរជាតិធំៗ​ត្រូវបានចេញទៅ​ឱ្យ​សមាជិក​Financial.org​ដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការចូលទៅក្នុងគណនីនៅលើបណ្ដាញរបស់ពួកគេ។ លក្ខណៈសន្តិសុខពិសេសចុងក្រោយ​នេះនឹងធានាឱ្យបាននូវសុវត្ថិភាពពត៌មាននិងប្រតិបត្តិការ​គណនីនៅលើបណ្ដាញ​​សមាជិករបស់យើង​បន្ថែមទៀតពីការ​ត្រូវបានរំលោភបំពាន​ដោយភាគីទី 3 ដែលមិនទទួលខុសត្រូវ។

ការច្នៃប្រឌិតហិរញ្ញវត្ថុ - វាជាអនាគត់របស់អ្នក

អាចរកទាញយកបាន
អាចរកទាញយកបាន
ទាញយក​កូនកម្មវិធី​លើ​ទូរសព្ទដៃ​ជាផ្លូវការ​របស់យើង​នៅថ្ងៃនេះ។
Financial.org គឺជា​កម្មវិធី​អប់រំ​ចំណេះដឹង​មួយ។ យើង​មិន​ជួញដូរ​សញ្ញាប័ណ្ណ និង​ទទួល​អត្ថប្រយោជន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ណា​មួយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតផល​កម្មវិធី និង​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទេ។
រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង © 2016 - 2019