حاکمیت شرکتی
رهبری با اهداف و چشم انداز کار می کند؛
مدیریت بر روی اهداف کار می کند

به همین دلیل است که طبق این اصول کار می‌کنیم:

Financial.org واسط مالی نیست، بنابراین هیچ سرمایه‌گذاری، معامله و صندوقی را مدیریت نمی‌کند. تمام وجوه سرمایه‌گذاری شده به صورت مستقیم یا از طریق ارائه دهندگان/درگاه‌های ثالث منتخب از حساب اعضاء به حساب ارائه دهندگان خدمات مالی منتقل می‌شوند. ما برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط و غیر واجد شرایط، به هیچ وجه به عنوان متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی محلی/خارجی یا طرح‌های توزیعی از این دست عمل نمی‌کنیم.


ما برای پول شما ارزش قائل هستیم.


Financial.org بر روی یک سیستم تماماً خودکار برای نظارت بر تراکنش‌ها کار می‌کند و این سیستم هوشمندانه به اعضا کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را در FSPهای مختلف مورد مدیریت و نظارت قرار دهند.

ژتون‌های امنیتی مشابه نمونه‌های مورد استفاده در بانک‌های بین‌المللی معتبر برای اعضای Financial.org صادر می‌شود تا روند ورود به اشتراک آنلاین برای اعضا راحت‌تر گردد. این ویژگی امنیتی فوق پیشرفته موجب تضمین امنیت بیشتر برای اشتراک آنلاین اعضا و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات و تراکنش‌های آنها خواهد شد.

نوآوری مالی برای آینده شما

آماده برای دانلود
آماده برای دانلود
همین امروز برنامه های رسمی موبایلی ما را دانلود کنید
Financial.org پلتفورم آموزشی است. کارمان خرید و فروش اوراق بهادار نیست و از ارائه دهندگان خدمات و محصولات مالی مزایای مالی دریافت نمی کنیم.
تمامی حقوق محفوظ می باشند © 2016 - 2019