Tạo sự khác biệt
GIÚP MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI BẢO ĐẢM TÀI SẢN TÀI CHÍNH CHO TƯƠNG LAI

Tại Financial.org, chúng tôi cố gắng tạo ra sự khác biệt; chúng tôi nỗ lực tạo ra sự khác biệt; chúng tôi nhằm mục đích tạo sự khác biệt.

Financial.org được thiết lập để giúp tầng lớp trung lưu đang nổi lên toàn cầu để họ có thể chia sẻ chiếc bánh của 1% người giàu có nhất. Chúng tôi cung cấp sự am hiểu tài chính có thể ứng dụng suốt đời cũng như các chiến lược, khái niệm, xu hướng và cơ hội đầu tư thị trường dài hạn trong thế giới thực thông qua một loạt các nhóm tài sản cho các thành viên của chúng tôi. Financial.org là một nền tảng dựa trên thành viên với dấu chân ngày càng lớn mạnh trên toàn cầu. Các thành viên sáng lập, Người lãnh đạo Mạng lưới, Đại sứ Thương hiệu, Đối tác và Chi nhánh được mời hoặc bổ nhiệm để thành lập các Uỷ ban Liên hợp giữa các khu vực khác nhau để xác định phương hướng của Nền tảng Giáo dục Độc lập cùng với các chương trình và hoạt động giáo dục hiện tại của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có một nhóm quản lý doanh nghiệp nhỏ nhưng hiệu quả, giám sát sự vận hành trơn tru cho hoạt động hàng ngày.

Chúng tôi nhấn mạnh vào Giáo dục Tài chính Suốt đời & Kiến thức, Đầu tư Thông minh và Tương tác giữa các thành viên và Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính (Financial Service Provider - FSP).

  1. Giáo dục Tài chính có thể miễn phí và rẻ tiền. Người ta không cần phải trả hàng chục và hàng trăm ngàn đô la để có được bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ về kinh tế để tự học về tài chính.

  2. Giáo dục Tài chính nên là Đam mê Suốt đời và yêu cầu Học tập Suốt đời. Do xu hướng thị trường, động lực kinh tế và chính trị toàn cầu thay đổi hàng ngày, giáo dục tài chính nên được coi như là sở thích hàng ngày và mối quan tâm suốt đời.

  3. Xây dựng vòng tròn Mạng Tài chính theo câu nói "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

  4. Financial.org đóng vai trò là cầu nối giữa các Thành viên được Đào tạo và Nhà Đầu tư Đủ điều kiện và các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính (FSP) trên nền tảng Hệ thống Financial.Org Blockchain (FOINS); có hàng trăm ngàn đến hàng triệu nhà đầu tư có trình độ học vấn và đủ điều kiện ở một bên cầu, phía bên kia là những FSP có khả năng kiểm soát và có trách nhiệm, những người có thể thực hiện những gì họ hứa hẹn.


Làm cho Giáo dục Tài chính có sẵn cho mọi người cần nó là một quá trình phức tạp. Điều cần có sự cộng tác chặt chẽ và đòi hỏi sự chăm chỉ, kiến ​​thức và chuyên môn không thể tin được để đưa ý tưởng đáng kinh ngạc này vào hành động và thu được kết quả. Chúng tôi muốn xây dựng Thương hiệu và Nền tảng Giáo dục TÀI CHÍNH của chúng tôi dựa trên các triết lý sáng lập ở trên với những người có cùng mục tiêu, ý tưởng, niềm đam mê và quan điểm chung với của chúng tôi.

CÓ THỂ TẢI VỀ
CÓ THỂ TẢI VỀ
Tải về các ứng dụng di động chính thức của chúng tôi ngay hôm nay.
Financial.org là một nền tảng giáo dục. Chúng tôi KHÔNG giao dịch với chứng khoán và không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ các Nnhà cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ Tài chính.
Mọi Quyền Đã Được Bảo Lưu © 2016 - 2019