ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ
ຊ່ວຍຄົນໃນໂລກຮັກສາຊັບສິນການເງິນໃຫ້ປອດໄພ ເພື່ອອະນາຄົດ

ຢູ່ທີ່ Financial.org,​ ພວກເຮົາພະຍາຍາມສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ; ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ; ພວກເຮົາເນັ້ນການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ.

Financial.org ເລີ່ມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຊົນຊັ້ນກາງທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃໝ່ທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດແບ່ງບັນ ຄວາມຮັ່ງມີ 1%. ພວກເຮົາສະໜອງຄວາມສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້ດ້ານການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອັນຍາວນານກໍຄື ຍຸດທະວິທີ, ຄວາມຄິດ, ແນວໂນ້ມ ແລະ ໂອກາດດ້ານການລົງທຶນການຕະຫລາດໄລຍະຍາວຂອງໂລກຕົວຈິງໃນທົ່ວໆຊັ້ນຊັບສິນໃຫ້ກັບ ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ. Financial.org ແມ່ນ ເພລຕຟອມທີ່ອີງຕາມສະມາຊິກເປັນຫລັກ ທີ່ມີ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນທົ່ວໆໂລກ. ສະມາຊິກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ຜູ້ນຳ ເຄືອຂ່າຍ, ຕົວແທນຍີຫໍ້, ຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ບໍ່ລິສັດໃນເຄືອໄດ້ຮັບເຊື້ອເຊີນ ຫລື ຖືກມອບໝາຍເພື່ອກໍ່ຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມກັນໃນທົ່ວພາກພື້ນທີ່ຕ່າງກັນເພື່ອກຳນົດທິດທາງ ເພລດຟອມການສຶກສາອິດສະຫລະຄຽງຄູ່ກັບ ໂປຼແກຣມການສືກສາແລະກິດຈະກຳທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາມີທີມງານການຈັດການບໍລິສັດທີ່ນ້ອຍ ແຕ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງຄວບຄຸມໃຫ້ມີການດຳເນີນການທີ່ໄຮ້ຂໍ້ຂັດຂ້ອງໃນແຕ່ລະວັນ.

ພວກເຮົາເນັ້ນການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງການເງິນຕະຫລອດຊີວິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ການສື່ສານທີ່ສະຫລາດ ລະຫວ່າງສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ (FSPs). Financial.org ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມປັດສະຍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ການສຶກສາທາງການເງິນແມ່ນມີລາຄາຖືກ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າ. ບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນສິບ ຫລື ຫລາຍພັນໂດລາ ເພື່ອເອົາປຣິນຍາໂທ ຫລື ປຣິນຍາເອກໃນສາຂາເສດຖະສາດ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຕົວເອງທາງການເງິນ.

  2. ການສຶກສາທາງການເງິນຄວນຈະເປັນຄວາມມັກຫລົງໄຫລຕະຫລອດຊີບ ແລະ ຕ້ອງມີການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີບ. ເນື່ອງຈາກແນວໂນ້ມຕະຫລາດ, ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງການເມືອງ ແມ່ນປ່ຽນແປງທຸກວັນ, ການສຶກສາທາງການເງິນຄວນຈະຖືວ່າ ເປັນກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຕະຫລອດຊີວິດ

  3. ການສ້າງວົງຈອນເຄືອຂ່າຍການເງິນທີ່ລວບລວມເອົາຄໍາເວົ້າ "ນົກທີ່ຂົນຄືກັນ ຈະຮ່ວມກຸ່ມກັນ". ສະມາຊິກຄວນຈະສ້າງວົງຈອນທາງການເງິນຂອງຕົນ,​ ສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົ້າຈະເດີນໄປຂ້າງໜ້າ.

  4. Financial.org  ເຮັດໜ້າທີ່ຄື ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງສະມາຊິກທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ນັກລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ (FSPs) ໃນລະບົບບ໋ອກເຊັນ Financial.Org (FOINS); ມີນັກລົງທຶນຈາກຮ້ອຍ,​ ພັນ ຫາ ລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາເປັນຢ່າງດີ ມີຄຸນວຸດທິ ທີ່ຢູ່ຂ້າງໜຶ່ງຂອງຂົວ, ອີກຂ້າງໜຶ່ງຂອງຂວາ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນທີ່ຖືກກວດກາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ບໍລິການສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັນຍາໄວ້.


ການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາທາງການເງິນມີພ້ອມໃຫ້ສໍາລັບທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ສັບສົນ. ເຊິ່ງຈະໃຊ້ການຮ່ວມມືຫລາຍ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜັກ ທັງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານ ເພື່ອສ້າງຄວາມຄິດທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງຍີ້ຫໍ້ການສຶກສາ ແລະ ລະບົບ FINANCIAL ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ອີງໃສ່ປັດສະຍາການກໍ່ສ້າງຂ້າງເທິ່ງ ກັບບຸກຄົນທີ່ແບ່ງປັນເປົ້າໝາຍ, ຄວາມຄິດ, ຄວາມຫລົງໄຫລ ແລະ ມູມມອງຂອງພວກເຮົາ.

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019