ມູມມອງທົ່ວໂລກ
ສ້າງຊີວິດຜ່ານການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນ

Financial literacy ແມ່ນການສຶກສາ,​ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນດ້ານທັກສະທາງການເງິນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງມາດຕະຖານການເປັນຢູ່ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃຈວິທີທີ່ເງິນເຮັດວຽກໃນໂລກຂອງຄວາມເປັນຈິງ: ວິທີທີ່ບາງຄົນບໍລິຫານເງິນ ເພື່ອຫາເງິນ ຫລື ສ້າງເງິນ, ວິທີທີ່ຄົນບໍລິຫານເງິນ, ວິທີ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງທຶນ ແລະ ວິທີທີ່ ເຂົາເຈົ້າເກັບເງິນ ຫລື ບໍລິຈາກມັນ ເພື່ອຊ່ວຍຄົນອື່ນ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ຍັງໝາຍເຖິງຊຸດທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້, ຕັດສິນໃຈຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະຫລາດ ໃນດ້ານຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ.​

ຄວາມຮູ້ທາງການເງິນ ຈະລວມເອົາຄວາມສາມາດ, ແນວຄວາມຄິດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມູນ ແລະ ທັກສະທາງການເງິນເຂົ້າເປັນກຸ່ມດຽວ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຄື ການສຶກສາທາງການເງິນຕະຫລອດຊີບ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ອົງການປົກຄອງອົດສະຕາລີໄດ້ເລີ່ມການສຶກສາທາງການເງິນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2000

ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ໄດ້ສ້າງໜ່ວຍງານຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນແຫ່ງຊາດໃນປີ 2004 ເຊິ່ງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ສ້າງຕັ້ງມູນນິທິຄວາມຮູ້ທາງການເງິນໃນປີ 2005. ໃນປີ 2011 ອົງການ ASIC (ຄະນະກໍາມະການຫລັກຊັບ ແລະ ການລົງທຶນອົດສະຕາລີ) ໄດ້ອອກຍຸດທະສາດຄວາມຮູ້ທາງການເງິນແຫ່ງຊາດ (www.financialliteracy.gov.au) - ຈາກລາຍງານວິໄຈຂອງອົງການ ASIC ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຫົວຂໍ້ "ການປ່ຽນແປງພາສາ ແລະ ພຶດຕິກໍາທາງການເງິນ" - ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຈະເລີນທາງການເງິນຂອງປະຊາຊົນຊາວອົດສະຕາລີທັງໝົດ ດ້ວຍການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງການເງິນ. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 4​ ຂໍ້ຫລັກ:

  1. ການສຶກສາ
  2. ຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ເປັນເອກະລາດ
  3. ທາງອອກເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນຄວາມຈະເລີນ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທາງການເງິນ
  4. ການເປັນພັນທະມິດກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານພາສາການເງິນ, ການວັດຜົນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ດີສຸດ

ສິງກະໂປກໍາລັງລົງທຶນໃນການສຶກສາທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງຕົນຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ.

ໃນສິງກະໂປ, ສະຖາບັນສຶກສາແຫ່ງຊາດໄດ້ສ້າງສູນສຶກສາທາງການເງິນສໍາລັບຄູອາຈານໃນປີ 2007 ເພື່ອຍົກລະດັບຄູອາຈານສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງການເງິນເຂົ້າໃນວິຊາຫລັກສູດຫລັກ ເພື່ອປູກຝັງກິດຈະກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້. ລັດຖະບານສິງກະໂປຜ່ານອົງການເງິນຕາຂອງສິງກະໂປ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຄວາມຮູ້ທາງການເງິນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2012. ສະຖາບັນນີ້ຈະແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງການເງິນຕົ້ນຕໍ່ ຫລາກຫລາຍຮູບແບບຂອງປະຊາຊົນສິງກະໂປ ໂດຍສະໜອງຫລັກສູດການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ບໍລິສັດຊາອຸດິອາຣະເບຍທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມການສຶກສາທາງການເງິນໃນປີ 2012

ໃນປະເທດຊາອຸ, ບໍລິສັດເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາຊາອຸ,​ SEDCO ເພື່ອຕອບກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫລາກຫລາຍສໍາລັບຫລັກສູດ ທີ່ໄດ້ສິດສອນໃຫ້ຄົນກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ປ່ຽນແປງການຮັບຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບເງິນຕາທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ບໍ່ມີຂີດຈໍາກັດ ໄດ້ເປີດຫລັກສູດທີ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການນີ້ໃນປີ 2012. ຜ່ານຫລັກສູດເຮືອທຸງນີ້ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Riyali, ປະຊາຊົນຊາອຸ 50,000 ຄົນ ຈາກທາງເດີນຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລວມທັງນັກຮຽນວິທະຍາໄລ, ນັກຮຽນມັດຖະຍົມ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ໄດ້ສຶກສາທັກສະທາງການເງິນພື້ນຖານ ເຊັ່ນວ່າ: ການຈັດສັນງົບປະມານ, ການເກັບເງິນ, ການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມສາມາດສໍາຄັນອື່ນໆ ທີ່ຈໍາເປັນໃນການຕັດສິນໃຈທາງການເງິນທີ່ຊານສະຫລາດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄົນອາເມລິກາຕ້ອງການການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນ ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ກະຊວງການຄັງຂອງອາເມລິກາໄດ້ສ້າງຫ້ອງການການສຶກສາທາງການເງິນຂອງຕົນໃນປີ 2002 ແລະ ສະພາອາເມລິກາໄດ້ສ້າງຄະນະກໍາມະການການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງການເງິນ ພາຍໃຕ້ບົດບັນຍັດການປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງການເງິນໃນປີ 2003. ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ອອກຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມຮູ້ທາງການເງິນໃນປີ 2006. ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານັ້ນທັງໝົດ, ການສໍາຫລວດກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍສະຖາບັນຄວາມຮູ້ທາງການເງິນ ແລະ ສະພາສຶກສາທາງເສດຖະກິດ ພົບວ່າ 58% ຂອງຄົນອາເມລິກາ ແມ່ນບໍ່ມີທັກສະທາງການເງິນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານຈັດການ ການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເໝາະສົມ.


ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນເປັນບ້ານຂອງມະຫາເສດຖີ ແລະ ອະພິມະຫາເສດຖີຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ແຕ່ວ່າ ການສໍາຫລວດວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຄົນອາເມລິກາໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນຢູ່ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະ ການສຶກສາທາງການເງິນ.​ ຄືກັບໜຶ່ງຊາດ,​ ອາເມລິກາແມ່ນເປັນປະເທດທີ່ຂາດດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ ອັນດັບ 1 ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງປີຕໍ່ປີ ດ້ວຍໜີ້ສິນທັງໝົດ ເກີນ 20 ໂກດໂດລາ ໃນເດືອນມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນອາເມລິກາ, ທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍາລັງກ້າວຖອຍຫລັງ ແລະ ກູ້ຢືມເງິນຈາກພັນທະມິດຕ່າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເປັນຄືແນວນັ້ນ, ເຮົາກ່າວໄດ້ວ່າ ຄົນອາເມລິກາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການການສຶກສາ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຄິດທາງການເງິນພື້ນຖານຫລາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ: ຄວາມຮູ້ທາງການເງິນແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2000

ສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນມີປະຫວັດທີ່ຍາວນານໃນການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາທາງການເງິນ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ໂດຍອາໄສຄວາມຮູ້ທາງການເງິນ. ເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫະສະຫວັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຄືເປັນພື້ນຖານສໍາລັບແຜນງານ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີ່ຮັບຮອງໂດຍທຸກປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາແນວໜ້າຂອງໂລກ.​ ເປົ້າໝາຍແມ່ນໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມສະເພາະ ໃນການນໍາເອົາລັດຖະບານ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ,​ ບໍລິສັດ, ມູນນິທິ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອົງກອນສໍາຄັນອື່ນໆ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງວາລະທີ່ສໍາຄັນໃນດ້ານການສຶກສາທາງການເງິນ.

ຜູ້ນໍາສະເໜີການສຶກສາທາງການເງິນໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍາລັງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫລວທາງການເງິນສໍາລັບຫລາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນ ແລະ ຄອບຄົວໃນຫລາຍປະເທດພັດທະນາ ແລະ ປະເທດໂລກທີ 3 ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມກົດດັນທາງການເງິນ ຈາກການຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ການສຶກສາທາງການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບຂອງຄວາມຮັ່ງມີ​ -- ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ເຄີຍ

ການຫັນເປັນໂລກາວິວັດໃນທົ່ວໂລກ ໃນ 20 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງການເຊື່ອມຖອຍ. ໜຶ່ງໃນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດ້ານຄວາມຮັ່ງມີ ເຊິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ປີຕໍ່ໄປີ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ທຸກມື້ນີ້, ຈໍານວນ 1% ຂອງຄົນທີ່ລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນໄດ້ກວມເອົາ 80% ຂອງຄວາມຮັ່ງມີ. ຈໍານວນຄົນ 1% ເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນຖືກເອີ້ນວ່າ ບຸກຄົນທີ່ມີມູນຄ່າສູງ (HNWIs) ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີມູນຄ່າສູງຫລາຍ (UHNWIs) ເຊິ່ງໄດ້ບໍລິຫານຊັບສິນທາງການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ ປີຕໍ່ປີ ຜ່ານຕະຫລາດທຶນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ເຂົາເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ທີ່ຈະກາຍເປັນຄົນລວຍ ແລະ ມີອໍານາດຫລາຍຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກຍັງຄົງຢຸດຈຶ້ງ ຫລື ກ້າວຖອຍຫລັງ.

ເລື່ອງດຽວກັນບໍ່ສາມາດກ່າວເຖິງກ່ຽວກັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມຊັ້ນຄົນລາຍໄດ້ປານກາງຈໍານວນ 2 ຕື້ຄົນ ແລະ ຫລາຍກວ່າ 3 ຕື້ຄົນທີ່ເປັນຄົນທຸກໃນໂລກປະຈຸບັນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ແທ້ຈິງໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດເງິນທຶນສາກົນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາທາງການເງິນແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ວາງນະໂຍບາຍໃນບັນດາເສດຖະກິດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ເກີດໃໝ່ໃນທົ່ວທຸກມູມໂລກ.

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019