Khái Niệm Tài Chính Của Chúng Tôi

Khái niệm Tài chính của chúng tôi rất đơn giản và rõ ràng, nhưng hiệu quả, thiết thực và có khả năng thích ứng cao. Financial.org là một Nền tảng Giáo dục Tài chính Độc lập cung cấp chương trình Giáo dục Tài chính Đang thực hiện cho các thành viên; chúng tôi cung cấp cho cộng đồng thành viên toàn cầu những thực tiễn và kiến thức tài chính có thể áp dụng, cũng như các chiến lược, xu hướng và cơ hội đầu tư thị trường lâu dài trong thực tế ở nhiều lớp tài sản khác nhau. Chúng tôi tin rằng bí quyết để đạt được thành công tài chính trọn đời đó là kết quả trực tiếp của sự thận trọng, xây dựng mục tiêu, kỷ luật và trung thực, kết hợp cùng Học tập Trọn đời - Giáo dục Tài chính Trọn đời. Thế giới tài chính đang chuẩn bị cho sự chuyển đổi hàng không kỹ thuật số, cái mà chúng tôi gọi là "Sự Phát triển Tài chính Blockchain". Hướng về phía trước, chúng tôi cam kết sẽ giáo dục các thành viên về Khái niệm, Ứng dụng và Giải pháp Blockchain, đặc biệt trong thanh toán quốc tế, giao dịch, xử lý các hoạt động sau giao dịch, cũng như tiềm năng và giá trị tiềm ẩn của tiền kỹ thuật số, hay được gọi là Cryptocurrency (Tiền điện tử).


Financial.org KHÔNG PHẢI là một Trung gian Tài chính, do đó không xử lý bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán hay giao dịch tiền nào. Các thành viên muốn đầu tư hoặc giao dịch, trước tiên cần tham gia FOINS (một Nền tảng Blockchain). Tất cả các giao dịch Tài chính giữa nhà đầu tư và các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính sẽ chỉ diễn ra trong Hệ thống Blockchain FOINS, sử dụng công nghệ blockchain và sổ cái phân tán. Điều gì xảy ra trong Blockchain sẽ ở lại trong Blockchain - và đó là cách mọi thứ diễn ra; không có giao dịch nào có thể bị xóa hoặc thay đổi. Tăng cường sự an toàn trong giao dịch và giảm thiểu rủi ro khi sử dụng công nghệ blockchain đã giảm thiểu đáng kể sự cần thiết của các quy tắc tài chính nghiêm ngặt và quy định lỗi thời. Những thành viên hoặc người dùng của Hệ thống Blockchain FOINS hoàn toàn không phải chịu sự tác động của bất kỳ quy định/can thiệp nào của chính phủ hoặc cơ quan an ninh. Theo thời gian, nó có thể chứng minh được sự minh bạch, tự do và toàn vẹn trong xã hội tương lai của chúng ta.

Cho đến giữa năm 2017, tất cả các chương trình liên quan đến giáo dục của chúng tôi đã được thiết kế lại và xây dựng xung quanh các Ứng dụng Tài chính của Blockchain. Kết quả đó là một loạt Chương trình Giáo dục Tài chính Đổi mới đã được xây dựng để hướng tới nền giáo dục tài chính này trong thập kỷ tới.

Cung cấp Giáo dục Tài chính Đang thực hiện và Các Khái niệm Tài chính Quan trọng đến toàn bộ thành viên sẽ luôn là trọng tâm chính trong nền tảng Tài chính của chúng tôi. Các Trụ sở Giáo dục Tài chính Ưu tú mới và hiện đại của chúng tôi tại Abu Dhabi sẽ làm việc chặt chẽ với Các Trung tâm và Trung tâm Giáo dục Tài chính địa phương, cũng như các Đối tác ở nhiều quốc gia nhằm mang đến sự hiểu biết về tài chính tiên tiến cùng những khái niệm đầu tư trong tương lai cho nhiều thành viên hơn nữa, đồng thời xây dựng một cơ sở thành viên lớn trong nhiều năm tới.

CÓ THỂ TẢI VỀ
CÓ THỂ TẢI VỀ
Tải về các ứng dụng di động chính thức của chúng tôi ngay hôm nay.
Financial.org là một nền tảng giáo dục. Chúng tôi KHÔNG giao dịch với chứng khoán và không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ các Nnhà cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ Tài chính.
Mọi Quyền Đã Được Bảo Lưu © 2016 - 2019