Quản trị doanh nghiệp
MỘT TƯƠNG LAI ỔN ĐỊNH CHO MỌI NGƯỜI TRONG FINANCIAL.ORG

Quy trình quản trị doanh nghiệp của Financial.org là một bộ các quy tắc xác định cách thức tổ chức này được quản lý và điều hành bởi các nhà quản lý điều hành. Ban Quản lý Điều hành vận hành doanh nghiệp trên cơ sở hàng ngày, trong khi Ủy ban Thành viên (khi được thiết lập đầy đủ) sẽ có vai trò như một ban kiểm tra và cơ chế cân bằng để bảo đảm quyền và lợi ích của các thành viên được bảo vệ về mặt dài hạn.

Ủy ban Thành viên

Cơ cấu của Ủy ban Thành viên trong Financial.org tương tự như "Ban Giám đốc" trong các tập đoàn khác.

Cấp thứ nhất của Uỷ ban Thành viên là Đại sứ Thương hiệu. Đại sứ Thương hiệu là đại diện của các thành viên trên khắp thế giới, những người đã đạt được mức độ Thành Công Tài Chính nhất định, được đặt ra bởi ban quản lý. Đại sứ Thương hiệu cũng là những thành viên đã xây dựng Mạng lưới Tài chính lành mạnh và có cấu trúc tốt.

Cấp thứ hai của Uỷ ban Thành viên là Ủy ban Thành viên Khu vực (RMC) ). RMC sẽ hỗ trợ Financial.org để điều hành các hoạt động tài chính và các chương trình giáo dục của chúng tôi như các cuộc hội đàm, hội nghị chuyên đề và hội thảo tại nhiều khu vực trên thế giới. Mỗi RMC sẽ có 5 thành viên và ủy ban này báo cáo trực tiếp cho IMC.

Cấp cao nhất của Ủy ban Thành viên là Ủy ban Thành viên Quốc tế (IMC). IMC với 7 thành viên đứng đầu là Chủ tịch sẽ làm việc cùng với Giám đốc Điều hành để đảm bảo sự hoạt động trơn tru của tất cả Financial.org các chương trình và hoạt động giáo dục tài chính trên khắp thế giới. IMC cũng sẽ tư vấn và làm việc với ban lãnh đạo để đưa ra các mục tiêu ngắn, trung hạn và dài hạn của nền tảng này.

Là Người tiên phong có nghĩa là sẵn sàng để cả thế giới phán xét.

Các thành viên của RMC & IMC được bổ nhiệm bởi Financial.org cũng như theo đề xuất của các thành viên ủy ban. Các cuộc bổ nhiệm được dựa trên thành tích - là những thành viên tiên phong cũng như những thành viên đã đóng góp rất nhiều thời gian và tiền bạc để giúp thiết lập danh tiếng và nền tảng của Financial.org.

Được thiết kế trực quan dựa trên các nhu cầu của bạn

Financial.org được đặt ra để cải thiện cuộc sống của người dân thông qua giáo dục tài chính đang diễn ra. Sự tương tác dựa trên học tập giữa các cộng đồng thành viên toàn cầu và các chương trình và cơ hội giáo dục tài chính sáng tạo sẽ dẫn đến một nền tảng có thể tiếp tục tự mình phát triển và lớn mạnh theo thời gian để đáp ứng nhu cầu cho các Thành viên của nó. Financial.org được thiết lập để trở thành Nền tảng Giáo dục Tài chính Độc lập đầy đủ được điều chỉnh bởi các thành viên và cho các thành viên của nó.

Financial.org tự tiên tiến bước
CÓ THỂ TẢI VỀ
CÓ THỂ TẢI VỀ
Tải về các ứng dụng di động chính thức của chúng tôi ngay hôm nay.
Financial.org là một nền tảng giáo dục. Chúng tôi KHÔNG giao dịch với chứng khoán và không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ các Nnhà cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ Tài chính.
Mọi Quyền Đã Được Bảo Lưu © 2016 - 2019