บรรษัทภิบาล
อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนใน FINANCIAL.ORG

บรรษัทภิบาลของ Financial.org เป็นกฎชุดหนึ่งที่ระบุถึงวิธีการบริหารองค์กรและดำเนินการสำนักงานของตน ทีมผู้บริหารระดับสูงบริหารองค์กรในแต่ละวัน ในขณะที่คณะกรรมการสมาชิก (เมื่อได้รับการก่อตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ) จะดำเนินการเป็นกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อทำให้มั่นใจว่าสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิกจะได้รับการปกป้องในระยะยาว

คณะกรรมการสมาชิก

โครงสร้างคณะกรรมการสมาชิกใน Financial.org คล้ายคลึงกับ “คณะผู้บริหาร” ในบริษัทอื่น ๆ

คณะกรรมการสมาชิกระดับที่ 1 คือทูตแบรนด์ ทูตแบรนด์คือตัวแทนของสมาชิกทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จด้านการเงินในระดับหนึ่ง โดยได้รับการกำหนดโดยฝ่ายบริหาร อีกทั้ง ทูตแบรนด์เป็นสมาชิกซึ่งสร้างเครือข่ายทางการเงินที่แข็งแรงและมีโครงสร้างที่ดี

คณะกรรมการสมาชิกระดับที่ 2 คือคณะกรรมการสมาชิกระดับภูมิภาค (RMC) RMC จะช่วยเหลือให้ Financial.org ดำเนินกิจกรรม & โครงการการศึกษาของเรา เช่น การบรรยาย การสัมมนาและการฝึกอบรมในหลากหลายภูมิภาครอบโลก แต่ละ RMC จะมีสมาชิก 5 รายและคณะกรรมการนี้จะรายงานโดยตรงต่อ IMC

คณะกรรมการสมาชิกระดับสูงสุดคือคณะกรรมการสมาชิกระหว่างประเทศ (IMC) IMC ซึ่งมีสมาชิก 7 รายและนำโดยประธานของคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการเพื่อทำให้มั่นใจถึงการดำเนินงานอย่างราบรื่นของโครงการ & กิจกรรมการศึกษาทางการเงินทั้งหมดของ Financial.org ทั่วโลก อีกทั้ง IMC จะแนะนำและร่วมมือกับฝ่ายบริหารเพื่อตั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวสำหรับแพลตฟอร์มนี้

การเป็นผู้ริเริ่มหมายถึงเปิดเผยตัวตนให้อยู่ในตำแหน่งที่โลกจะเป็นผู้ตัดสิน

สมาชิก RMC & IMC ได้รับการแต่งตั้งโดย Financial.org ตามแนะนำโดยสมาชิกคณะกรรมการ การแต่งตั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ– การเป็นผู้ริเริ่มและสมาชิกที่ทุ่มเทเวลาและเงินอย่างมากมายในการช่วยสร้างชื่อเสียงและตำนานของ Financial.org

ได้รับการออกแบบอย่างเข้าใจได้ง่ายโดยคำนึงถึงความต้องการของคุณ

Financial.org ก่อตั้งมาเพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนผ่านทางการศึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่พนพื้นฐานของการเรียนรู้และรางวัลระหว่างชุมชนสมาชิกทั่วโลกขององค์กรและโครงการ & โอกาสทางการศึกษาทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมนี้จะช่วยทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีวิวัฒนาการในตัวมันเองตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อความต้องการของสมาชิกขององค์กร Financial.org ก่อตั้งมาเพื่อกลายเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกขององค์กรและมีไว้สำหรับสมาชิกขององค์กร

Financial.org มุ่งไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ
มีให้ดาวน์โหลด
มีให้ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแอปมือถือทางการของเราในวันนี้
Financial.org เป็นแพลตฟอร์มการศึกษา เรา ไม่ได้ จัดการกับหลักทรัพย์และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินใด ๆ จากผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ & บริการทางการเงิน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 - 2019