هشدارِ حمله‌ی سایبری - اعلامِ خطرِ جدی و الزامِ احتیاط بیشتر برای تمامِ اعضا
NASDAQ  7,003/74 -3/61 (-0/05%)
DJIA  24,083/83 59/70 (+0/24%)
S&P 500  2,639/40 4/84 (+0/18%)
25/04/2018 16:04

حاکمیت شرکتی


حاکمیت شرکتی Financial.org از یک مجموعه قوانین تشکیل شده است که نحوه مدیریت و نظارت دست‌اندرکاران سازمان را تعریف می‌کند. تیم مدیریت اجرایی همه روزه سازمان را مدیریت می‌کند و کمیته اعضا (زمانی که کاملاً شکل گرفت) به عنوان ساز و کار بررسی و توازن در راستای حفظ حقوق و مزایای اعضا در بلندمدت فعالیت می‌کند.

کمیته اعضا

ساختار کمیته اعضا در Financial.org شبیه «هیئت مدیره» سایر شرکت‌هاست.


اعضای «کمیته اعضای منطقه‌ای» (RMC) در انجام فعالیت‌های مالی و اجرای برنامه‌های آموزشی مانند گفتگوها، سمینارها و کارگاه‌هایی که در کشورهای مختلف برگزار می‌شود به Financial.org کمک خواهند کرد. هر RMC از 5 عضو تشکیل می‌شود و به IMC گزارش می‌دهد.


کمیته اعضای بین‌المللی (IMC) با 7 عضو و یک رئیس طی همکاری با مدیریت اجرایی وظیفه اجرای صحیح تمام فعالیت‌های مالی و برنامه‌های آموزشی Financial.org در سراسر جهان را به عهده دارد. IMC نیز برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سازمان، توصیه‌های خود را در اختیار مدیریت قرار می‌دهد و از نزدیک با یکدیگر همکاری می‌کنند.


پیشگام بودن یعنی خود را در معرض قضاوت تمام جهان قرار دادن.

اعضای RMC و IMC توسط Financial.org و به توصیه سایر اعضای کمیته‌ها انتصاب می‌شوند. انتصاب اعضا بر اساس شایستگی‌ها صورت می‌گیرد، از جمله فعالیت به صورت عضو پیشگام و نیز اعضایی که وقت و هزینه زیادی را صرف شهرت و میراث Financial.org کرده‌اند.


مخصوص پاسخ‌گویی به نیازهای شما

با این حال، تشکیل این کمیته‌های اعضا در Financial.org چند سال به طول می‌انجامد. انتظار می‌رود RMC تا سال 2017 تشکیل و کاملاً عملیاتی شود و IMC تا یک سال بعد.

در نهایت، Financial.org به سازمانی توسط اعضا و برای اعضا تبدیل خواهد شد.

Financial.org پیش به سوی آینده با اطمینان 


شرایط و ضوابط | بایگانی
Financial.org پلتفورم آموزشی است. کارمان خرید و فروش اوراق بهادار نیست و از ارائه دهندگان خدمات و محصولات مالی مزایای مالی دریافت نمی کنیم.